Logga in

El + vatten = farligt, eller hur var det nu?

Publicerad
8 apr 2024, 06:45

Säkringarna löste inte ut, trots att det slitna trefasuttaget översköljdes av regnvatten. Kunde det ha med vattenkvaliteten att göra? Så här säger elsäkerhetsexperten.

Elektrikern Andrea Van Sand skulle felsöka elen till ett så kallat tiny house, ett pyttelitet småhus. När hon hittade matningen till huset, ett slitet trefasuttag, väcktes en del frågor:

Hur kunde det ha fungerat så länge som det gjorde, utan kortslutning? Och hur farligt var det? Hade en jordfelsbrytare gjort matningen säkrare? Påverkades elsäkerheten av att det var regnvatten och inte kranvatten som sköljde över uttaget? Regnvatten leder ju inte ström lika bra som kranvatten.

Fler upptäckter:
”Sa bara pang och det blev mörkt”

Läs också:
”Många enkla apparater fortsätter att fungera även om de hamnar i vatten”

Så här säger Fredrik Byström Sjödin, elsäkerhetsexpert hos Installatörsföretagen:

Hur kommer det sig att rent regnvatten inte leder ström lika bra som kranvatten?

– Konduktiviteten beskriver vattnets förmåga att leda ström. Ledningsförmågan är beroende av halten upplösta fasta ämnen i vattnet, oftast i form av olika mineralsalter. Konduktivitet mäts i mikrosiemens/centimeter, µs/cm. Det är korrekt att regnvatten har en lägre konduktivitet än kranvatten. Detta beror på att regnvattnets ursprung är vatten som avdunstar från ytvatten, och då följer inte många upplösta fasta ämnen med. Sedan ska man komma ihåg att så snart vattendroppen träffar marken kontamineras den med mineraler och annat som finns på nedslagsytan. Ur ett elsäkerhetsperspektiv är det ointressant vilken konduktivitet vattnet har.

Kan detta göra så att jordfelsbrytare inte löser ut?

– Kanske, kanske inte. Vatten, i vilken form det än förekommer, är en riskkälla som ska hanteras på samma sätt oavsett vattenkvalitet.

Hur blir det med andra säkringar?

– Samma här. En elektrisk utrustning som utsätts för vatten i någon form ska vara byggd för miljön den används i. Är inte utrustningen det finns förhöjda risker som måste hanteras. Om det är regnvatten eller kranvatten eller någon annan vattenkvalitet är ointressant.

Vad ska man göra för att skapa säkerhet vid den här typen av utomhusinstallationer?

  • Anlita ett elinstallationsföretag för elinstallationsarbeten.
  • Se till att de har ett egenkontrollprogram som visar att de följer gällande föreskrifter och kontrollerar den färdiga installationen.
  • Se till att de har ett egenkontrollprogram som visar att de följer gällande föreskrifter och kontrollerar den färdiga installationen.
  • Se till att de har ett egenkontrollprogram som visar att de följer gällande föreskrifter och kontrollerar den färdiga installationen.
  • Använda enbart CE-märkta produkter som är avsedda för den miljö som förekommer.
  • Underhålla elanläggningen och den elektriska utrustningen. Kassera det som gått sönder, har sprickor eller på annat sätt har säkerhetsbrister.
  • Motionera sina jordfelsbrytare.

Läs också:
”Gå in med slang i kapslingar är ingen bra idé”