Logga in

Värmepumpsföretaget har fyra ärenden på svarta listan

Publicerad
25 mar 2024, 05:30

Värmepumpen löste ut JFB:n på grund av en trasig kompressor. Men företaget vägrade att följa Arns beslut i detta och tre andra ärenden. Därför hamnade de på Svarta listan.

På tidningen Råd & Röns Svarta lista hamnar företag som inte följer Allmänna reklamationsnämndens beslut. Företaget Save Energy Stockholm listas med fyra ärenden.

mer arn-fall
”Typ en trehundring” sa elektrikern innan priset femdubblades

mer elfel
”Sa bara pang och det blev mörkt”

2019 köpte en av kunderna en luftvärmepump med installation av företaget för 22 000 kronor. Värmepumpen gick sönder flera gånger och fungerade fortfarande inte efter företagets misslyckade försök att reparera den. Till slut krävde kunden en ny värmepump, men när företaget inte svarade vände han sig till Arn med sitt krav och fick rätt. Företaget brydde sig inte om att svara nämnden heller.

– Det har alltid varit svårt att nå dem och ibland har jag använt andra nummer än mitt eget för att få svar. Men det senaste halvåret har de inte svarat alls. Till slut fick jag hjälp från generalagenten, Dahl, som bytte ut utedelen så nu är problemet löst, berättar kunden.

När VVS-Forum försöker komma i kontakt med Save Energy för en kommentar blir vi vidarekopplade till företagsrepresentantens röstbrevlåda. Han ringer inte tillbaka.

En annan kund har reklamerat en luftvärmepump som även den köptes 2019. När luftvärmepumpen löste ut jordfelsbrytaren konstaterade en tillkallad elektriker att kompressorn var trasig. Kunden begärde hävning av köpet samt 16 000 kronor i skadestånd för förhöjda elkostnader. Save Energy har varken svarat kunden eller nämnden.

”Ibland har jag använt andra nummer än mitt eget för att få svar. Men det senaste halvåret har de inte svarat alls.”

Fall nummer tre gäller en kund som har vänt sig till Arn för att bli befriad från krav på betalning – 5 627 kronor – för en service som företaget genomförde och som resulterade i att värmepumpen gick sönder samt en icke korrekt utförd energianalys. Save Energy valde att inte svara även i detta fall.

I det fjärde ärendet uppstod en tvist om en underhållsservice. Kunden var inte hemma när servicen gjordes men såg sedan på protokollet att utedelen inte hade blivit servad, trots att det skulle ingå i priset – 3 040 kronor. Däremot hade en plastbehållare i innedelen gått sönder. Kunden begärde prisavdrag på 2 037 kronor av det betalade beloppet.

I det här fallet svarade Save Energy: 

”Det förhållandet att protokollet inte är ifyllt visar bara på att teknikern inte har fyllt i protokollet. Det har helt enkelt glömts bort.” Företaget påpekar också att det inte finns bilder eller bevis på att något är trasigt. 

mer knas
”Ingen elektriker kan lyckas med så mycket fel”

Nämnden valde dock att gå på kundens linje och rekommenderade Save Energy att betala den begärda summan. Men det har företaget inte gjort.