Logga in

Sju råd om eluttag som hamnat under vatten

Publicerad
4 sep 2023, 08:30

Skyfall och höjd vattennivå i sjön gör att eluttaget på bryggan riskerar att dränkas. Vad händer när vattnet drar sig tillbaka, går det att torka uttaget? Frågeställaren i en Facebookgrupp fick många svar – men vad säger elsäkerhetsexperten?

”Har en brygga som ligger 50-60 centimeter ovan vatten i reglerad sjö. Där har jag eluttag som sitter, med klass IP44. Regnväder har dock tvingat damm-ägarna att släppa på, så jag tror uttagen kan komma att hamna under vatten snart. Jag har kopplat bort strömmen till dem, så där bör jag klara mig (sommarstuga, huvudcentralen släckt). Men hur gör jag efteråt, om uttagen blir dränkta?”

”Är uttaget så torrt att jordfelsbrytaren inte löser ut ser jag inte något problem. Men är man drabbad av en översvämning bör man överväga att flytta uttagen. Det kan ju hända igen.”

Fredrik Byström Sjödin, elsäkerhetsexpert

Fler tips:
Risk för strömförande vatten i översvämmad källare – eller?

Läs också:
”Många enkla apparater fortsätter att fungera även om de hamnar i vatten”

Frågan som ställs i Facebookgruppen Elektriker med gränser väcker stort engagemang och förslagen på åtgärder haglar. Men vad ska man egentligen göra? Går det att torka uttaget och använda det igen? 

Elinstallatören skickade frågorna vidare till Fredrik Byström Sjödin, elsäkerhetsexpert hos Installatörsföretagen.

– Uttagen kommer att fyllas med vatten vid en översvämning. Kablaget till uttagen kommer inte att påverkas. Moderna plastkablar är konstruerade för att kunna vara förlagda under vatten. När vattnet sjunkit undan kommer uttagen att kunna användas när de är genomtorra. Hur lång tid det tar är en annan fråga, säger han.

I Facebookgruppen ges flera tips, som Fredrik Byström Sjödin kommenterar:

1. Kapilläreffekten suger upp vatten i kabeln

Uttagen i sig är nog inte så mycket bekymmer bara du låter det torka ur ordentligt. Problemet är att vattnet kommer vandra i väg i kabeln om uttaget hamnar under vatten. Kapilläreffekten är duktig på att suga upp vatten i kablar. Har klippt 240 kvadratmillimeter där det runnit ur ett antal liter efter en skada i marken typ 150 meter bort.

Svar: Rent teoretiskt skulle man kunna tänka sig att vatten kan vandra upp mellan det yttre och inre isoleringsskiktet i en plastkabel på grund av kapilläreffekten. Men så länge det inte finns några mekaniska skador på kabeln kommer isoleringen se till att det inte sker något överslag. En kabel ska vara konstruerad för att klara ett fel.

2. ”Döden” för koncentrisk kabel

Största faran är att det rinner in vatten i skalet på kabeln och ger problem i framtiden. Är det en koncentrisk ledare så är det döden för kabeln.

Svar: En ”koncentrisk ledare”, eller egentligen ”elkabel med koncentrisk skyddsledare”, är en kabel där skyddsledaren är jämnt tvinnad runt de övriga ledarna. I de här kablarna är inte skyddsledaren isolerad. Det skulle teoretiskt kunna innebära att vatten som tränger in mellan ytterskiktet (svarta skiktet på bilden) och mellanskiktet (det grå under den koncentriska ledaren) kan orsaka korrosionsskador på skyddsledaren. Men det förutsätter att det finns tillgång till syre i den miljön. ”Döden för kabeln”… tja, kanske på mycket lång sikt, men inget jag ligger sömnlös över om nätterna.

3. Använd IP 65

Du ska ha IP 65 och höja vägguttaget så det inte hamnar i vattnet. Torka av och kolla att uttaget inte är rostigt. Du kan torka med hårfön.

Svar: IP 65 är en bra lösning för att skydda om uttaget mycket kortvarigt hamnar under vatten. Men vid en översvämning lär det inte räcka till.

4. Flytta uttaget

Flytta uttaget så att det inte finns risk att det hamnar under vatten. Skulle själv inte vilja använda ett uttag som varit dränkt under vatten en längre stund.

Svar: Är uttaget så torrt att jordfelsbrytaren inte löser ut ser jag inte något problem. Men är man drabbad av en översvämning bör man överväga att flytta uttagen. Det kan ju hända igen.

5. Isolationstesta innan spänningssättning

Det går att isolationstesta innan du spänningsätter igen, men har man inte rätt mätinstrument blir det såklart lite svårt.

Svar: Isolationstesta är en bra åtgärd som förmodligen är nödvändig för att säkerställa bra isolation. Men det måste avgöras i det enskilda fallet.

Läs också:
Guide: Så isolationstestar du säkert

6. Ändra hela lösningen

Skulle ändrat hela lösningen till en planka med CEE uttag, dosa och önskat vägguttag till brukare. Förlängningskabel från land, plocka in och ur när det behövs. Till plankan hade jag tillverkat något snabbfäste, så att den sitter stabilt ovanför vattnet.

Svar: Låter spontant som en fungerande lösning.

7. Använd gjutharts

Ta bort uttag och sätt dosa med gelé/gjutharts och montera sedan vägguttaget i anslutning till dosan. Då behöver du bara byta kabel (om det behövs) mellan dosa och uttag.

Svar: Låter krångligt och onödigt. Enklare är att flytta kablage och uttag så att de kommer på en höjd som inte riskerar att översvämmas.

– Eftersom vattendraget är reglerat vet man precis hur högt vattnet får stiga. Vid reglerade vattendrag är den första åtgärden alltid att montera uttag ovanför den så kallade dämningsgränsen, det vill säga den högsta nivå som vattendraget tillåts hålla. Då riskerar man inte att uttaget översvämmas, säger Fredrik Byström Sjödin.