Logga in

Fem expertsvar om hur laddboxar installeras

Publicerad
26 okt 2022, 05:45

Hmm…, kan vi låta laddboxen samsas om JFB? Och får elbilen mata huset vid strömavbrott? Här är expertråden du inte vill missa om att installera laddboxar.

När allt fler laddfordon säljs måste allt fler laddboxar installeras. Men hur ska installationerna göras?

Läs också:
Dubbelmatad dosa – är det verkligen ok?

Här har vi samlat fem frågor om laddinstallationer som Elinstallatörens tre experter har svarat på i år:

1. Måste laddboxen ha egen jordfelsbrytare?

Vi ska installera en laddstation åt en kund. Räcker det att byta ut jordfelsbrytaren i centralen mot en typ B eller måste det vara en separat jordfelsbrytare för laddstationen?

Cecilia Axelsson svarar:

 Varje inkopplingspunkt ska skyddas individuellt av en jordfelsbrytare max 30 mA, enligt Elinstallationsreglerna SS 4364000 punkt 722.531.2.101. Det innebär att du inte kan utnyttja en jordfelsbrytare som skyddar andra delar av anläggningen till att även omfatta laddboxen. Vilken typ den befintliga jordfelsbrytaren är spelar ingen roll.

Men kontrollera först om laddboxen har en inbyggd jordfelsbrytare. Då behöver du inte sätta ytterligare en jordfelsbrytare i centralen för att skydda den gruppen.

2. Är det ok att skarva på befintlig matning när jag installerar laddbox?

Kunden har matning till vägguttag för dammsugare och lite handverktyg i garaget. Kan jag skarva på den för att installera en laddbox?

Fredrik Byström Sjödin svarar:

Enligt elinstallationsreglerna ska en särskild krets finnas för anslutning av elfordon. Väljer man att mata en laddbox från en befintlig gruppledning som även matar något annat bör det ses som en avvikelse från elinstallationsreglerna. Då ska avvikelsen riskbedömas och åtgärder vidtas så att säkerhetsnivån minst blir densamma som om elinstallationsreglerna följts.

Riskbedömningen och åtgärderna ska dokumenteras och bifogas anläggningsdokumentationen.

3. Får jag mata huset med elbilen vid strömavbrott?

Jag installerade en laddbox till en villaägare i vintras. Nu säger han att han vill kunna mata huset från elbilen om det blir strömavbrott. Hur fixar jag det? Och är det överhuvudtaget tillåtet?

Fredrik Byström Sjödin svarar:

Tyvärr är det idag inte möjligt. Det finns inga standardiserade installationsregler för den sortens användning ännu. Dessutom har nätföretaget där din elbil ska kopplas in ännu inga regler på hur de ska hantera elbilar som agerar som reservaggregat.

Till sist är kundens elbil förmodligen av den typ att det krävs ett elnät för att kunna hantera laddning och urladdning. Det är alltså sannolikt inte ens tekniskt möjligt att elbilen kan agera som reservaggregat. Men det måste man verifiera med biltillverkaren.

4. Måste vi ta minst 4 kvadrat till laddboxen?

Vi ska installera laddbox hos en privatkund och han säger att vi måste ta minst 4 kvadrats kabel. Stämmer verkligen det?

Fredrik Byström Sjödin svarar:

Nej, det finns ingen sådan regel.

Men vi på Installatörsföretagen har en rekommendation i vår handbok ”Installation av laddningsstationer” om att inte använda en mindre kabelarea än 2,5 kvmm Cu. En laddningsstation har en effekt på över 10 kW. Det kräver en avsäkring på mer än 10 A, vilket i sin tur innebär att en kabel på 1,5 kvmm Cu blir för klen. 

Läs också:
Är det ok att spackla in kabeln?

5. Får två laddboxar samsas om matarkabeln? 

Kunden har två elbilar och vill kunna ladda dem samtidigt i varsin laddbox. Kan jag använda samma matarkabel till båda?

Joakim Grafström svarar:

Ja, det går bra att ansluta två eller flera laddboxar/laddningsstationer till en och samma matarkabel.

Kablar som matar en eller flera laddboxar/laddningsstationer är huvudledningar (laddboxen är en kopplingsutrustning). De omfattas därför inte av regeln att varje inkopplingspunkt ska matas av en separat kabel då detta endast gäller gruppledningar.

Det kan dock vara nödvändigt att installera utrustning för lastbalansering så att inte matarkabeln överbelastas i onödan.