Logga in

Information om GDPR från tidningen Elinstallatören

Vi värnar om din integritet.

Den nya EU-förordningen GDPR, General Data Protection Regulation tillämpas från den 25 maj 2018. Dataskyddsförordningen (som den heter på svenska) ersätter den nuvarande personuppgiftslagen och reglerar hur företag, organisationer och myndigheter får hantera personuppgifter. 

Syftet med de nya reglerna är att säkerställa att personuppgifter hanteras på ett säkert och transparent sätt som ger dig kontroll över dina personuppgifter. 

Tidningen Elinstallatören vänder sig till alla som yrkesmässigt har ett intresse av branschen. Det innebär att vi samlar in och hanterar namn samt adressuppgifter till personer vi tror är intresserade av våra nyheter. Vi stödjer oss i den behandlingen på den rättsliga grunden intresseavvägning.

Du kan alltid begära att bli avregistrerad om du inte är intresserad av information från oss.

Vi på tidningen Elinstallatören värnar om din personliga integritet och vill med anledning av GDPR informera dig som prenumerant om hur vi hanterar dina personuppgifter.

Tidningen Elinstallatörens policy är densamma som för våra ägare, Installatörsföretagen Service i Sverige AB, org.nr: 556090-8062. 

I integritetsskyddspolicyn hittar du information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Vår förhoppning är att du ska känna dig trygg när du lämnar uppgifter till oss.

Hela integritetsskyddspolicyn kan du läsa här: https://www.installatorsforetagen.se/personuppgifter

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några ytterligare frågor eller funderingar.