Logga in

Många frågor när ansvaret ökat för anläggningsinnehavare

Publicerad
25 maj 2023, 10:46

Telefonerna har gått varma hos Elektriska Nämnden, efter att nya föreskrifter trädde i kraft i slutet av förra året. ”Många innehavare får ta extern hjälp”, berättar en expert som här ger fyra goda råd.

Elektriska Nämnden har fått mer att göra efter att föreskrifterna Elsäk-FS 2022:1, 2 och 3 trädde i kraft förra året. Nämnden auktoriserar besiktningsingenjörer och sprider information på uppdrag av försäkringsbranschen.

– Antalet frågor om fortlöpande kontroll har ökat och vi ser att elsäkerhetsfrågor har kommit högre upp på agendan för många innehavare, vilket är positivt, berättar Peter Hagström, ordförande i Elektriska Nämndens tekniska utskott hos Brandskyddsföreningen.

Sedan 1 december:
Krav på jordfelsbrytare – ”det har förekommit missförstånd”

Läs också:
”Missuppfattning att nya föreskriften innebär lättnader”

Under Elfack-mässan gav han några goda råd till innehavare av elanläggningar och elbranschens aktörer. Innehavare är den som äger eller råder över en elanläggning, till exempel fastighetsägare.

  • Kontrollera jordfelsbrytare: Testa och motionera dem, enligt intervallen som tillverkaren rekommenderar.
  • Gör korrekta val av säkringar: Använd rätt säkring för aktuell belastning, och blanda inte typer i samma grupp. Håll märkning och gruppförteckningar aktuella.
  • Dimensionera och förlägg ledningarna rätt: Anpassa till omgivningen och valt förläggningssätt, men även till eventuella funktionskrav vid exempelvis brand. Håll koll på kabelns böjradie.
  • Nya myndighetskrav kring fortlöpande kontroll: Anläggningens innehavare ska se till att det finns dokumenterade rutiner för kontrollen.
Peter Hagström, Elektriska Nämnden. Foto Marie Granmar

Det handlar om att som innehavare göra riskbedömningar och införa rutiner för fortlöpande kontroll i den dagliga verksamheten. Elrevisionsbesiktningar kan vara en del av det arbetet. Det kan också krävas specifika rutiner för riskinventeringar och -analyser. I andra fall räcker det med rutiner för personal som rapporterar om brister i elanläggningen, säger Peter Hagström.

Många innehavare får ta extern hjälp för att utföra riskbedömningarna, dokumentera rutiner och utföra vissa kontroller. Elektriker är en yrkesgrupp som genom sin kompetens kan hjälpa innehavarna med den fortlöpande kontrollen. Hjälpen består i att vara uppmärksam på fel och brister samt påtala dessa för innehavaren.

– Målet är att förebygga och minska antalet skador, bland annat vid elavbrott. Därför är det bra att antalet besiktningar via Elektriska Nämnden ökade till 15 000 under 2022. Många tog hjälp av våra 200 oberoende, auktoriserade besiktningsingenjörer, säger Peter Hagström.

Läsvärt:
Elanläggningar ska bli säkrare med ny handbok

Även privatpersoner (innehavare med anläggning för enskilt bruk) ska göra kontroller, men behöver inte dokumentera sina rutiner.

Frågor och svar

Vilket ansvar har fastighetsägare för el?

Innehavare av elanläggningar ska göra riskbedömningar och införa rutiner för fortlöpande kontroll i den dagliga verksamheten. Elrevisionsbesiktningar kan vara en del av det arbetet. Det kan också krävas specifika rutiner för riskinventeringar och -analyser. I andra fall räcker det med rutiner för personal som rapporterar om brister i elanläggningen.

Har innehavare ansvar för jordfelsbrytare?

Innehavare är den som äger eller råder över en elanläggning, till exempel fastighetsägare. Denne har ansvar för att kontrollera jordfelsbrytare – testa och motionera dem, enligt intervallen som tillverkaren rekommenderar.

Nya krav på rutiner och kontroll av en elanläggning?

De nya myndighetskraven kring fortlöpande kontroll, i Elsäk-FS 2022:3, innebär att anläggningens innehavare ska se till att det finns dokumenterade rutiner för kontrollen.