Logga in

Så hanteras otydligt 1,7-meterskrav

Publicerad
15 apr 2024, 06:15

Hur oblockerade trefasuttag ska placeras säkert är en omdiskuterad fråga. Det visar reaktioner på Elinstallatörens artiklar. Här listar vi en gång för alla vilka regler som gäller.

Trefasuttag: ”Det finns inga skall-krav om 1,7 meter” och ”Måste uttag som inte är blockerade monteras 1,7 meter upp?” är rubriker som engagerat Elinstallatörens läsare på senare tid.

I den ena artikeln berättar Elsäkerhetsverkets elinspektör Tomas Lostin om vad som gäller. I den andra artikeln ger Installatörsföretagens elsäkerhetsexpert Fredrik Byström Sjödin sin sammanfattning av gällande regler. Men kanske blev det inte tydligt nog?

”Vore bra om ni beskrev hur man skall hantera höjdsättningen på trefas-uttag lite mer beskrivande eller så sätter man dessa på 1,7 meter, vilket anses som en obekvämt hög höjd.”

läsare

Läs också:
Trefasuttag: ”Det finns inget skall-krav om 1,7 meter”

Läs också:
Måste uttag som inte är blockerade monteras 1,7 meter upp?

”Vore bra om ni beskrev hur man skall hantera höjdsättningen på trefas-uttag lite mer beskrivande eller så sätter man dessa på 1,7 meter, vilket anses som en obekvämt hög höjd.” skriver en läsare i ett mejl.

För att förtydliga en gång för alla lät vi frågan gå vidare till elsäkerhetsexpert Joakim Grafström hos SEK Svensk Elstandard. Att frågan är komplex kan nämligen handla om att reglerna är en kombination av föreskriften Elsäk-FS 2022:1 och standarden SS 436 40 00/Elinstallationsreglerna, avsnitt 41A.2.6.

– I Elsäk-FS 2022:1, fjärde kapitlet, står att uttag antingen ska vara försedda med petskydd eller utföras eller placeras så att risken för barnolycksfall begränsas. Här finns inga detaljkrav på hur andra lösningar än petskydd kan utföras, säger Joakim Grafström.

– I samma föreskrift görs ett uttalande i andra kapitlet 1§ att: om svensk standard används som komplement till föreskrifterna anses utförandet vara enligt god elsäkerhetsteknisk praxis. Detta är också ett krav enligt samma paragraf, men utan att ange detaljer, tillägger han.

Detaljerade rekommendationer finns dock i svensk standard. I avsnittet 41A.2.6 i SS 436 40 00/Elinstallationsreglerna framgår alternativ till användning av petskydd. Det är alltså inga undantag från föreskriften, utan exempel på utföranden och placeringar som standardiseringen anser uppfyller föreskriftens krav, påpekar Joakim Grafström.

Summa summarum, detta gäller:

Elsäk-FS 2022:1, fjärde kapitlet 2§:

Nätanslutna uttag för allmänbruk i lågspänningsanläggningar ska uppfylla kraven i Elsäkerhetsverkets föreskrifter (2019:1) om stickproppar och uttag för allmänbruk, eller författning som trätt i dess ställe. Uttagen ska antingen vara försedda med petskydd eller utföras eller placeras så att risken för barnolycksfall begränsas.

Elsäk-FS 2022:1, andra kapitlet 1§:

Om svensk standard används som komplement till föreskrifterna anses utförandet vara enligt god elsäkerhetsteknisk praxis.

Läs också:
Tio saker du behöver veta om nya elinstallationsreglerna

Elinstallationsreglerna/SS 436 40 00, avsnitt 41A.2.6:

Vid användning av uttag som inte är utförda med petskydd kan risk för barnolycksfall begränsas genom att uttagen: 

– placeras minst 1,7 meter över golv eller mark, eller

– är skyddade av fast inredning eller stationär utrustning såsom spis eller kylskåp, eller

– är blockerade, eller

– är försedda med låsbart lock, eller

– är skyddade på annat sätt