Logga in

Easee: ”Vi håller inte med om beslutet”

Publicerad
16 mar 2023, 09:16

Laddboxtillverkaren Easee framhåller att det inte har inträffat några incidenter och att Elsäkerhetsverket också lyfter fram det. Företaget försöker nu i domstol stoppa både försäljningsförbudet och dess omedelbara verkan.

Text

Easee har fått bekräftat från Elsäkerhetsverket att deras besiktning av våra elbilsladdare är klar, och att försäljningsförbud kommer att införas i Sverige med omedelbar verkan. Elsäkerhetsverkets beslut gäller endast på den svenska marknaden.

Beslutet 15 mars:
Easee försäljningsstoppas: ”Finns en risk att jordfelsbrytaren inte alltid löser ut”

Saknar testknapp:
Easee om jordfelsbrytaren: ”Ingen standard tar höjd för vår teknik”

Easee överklagar både det införda försäljningsförbudet och dess omedelbara verkan. Vi är av den bestämda uppfattningen att det inte finns någon teknisk eller juridisk grund för att införa ett sådant förbud.

– Vi håller inte med om beslutet och kommer att göra allt vi kan för att skydda våra kunder, partners och anställda. Vårt huvudfokus har alltid varit människor och säkerhet, säger grundaren och vd Jonas Helmikstøl.

Han tillägger: – Våra kunder kan fortsätta ladda säkert som vanligt och behöver inte vidta några åtgärder. Vi kommer att fortsätta att bekämpa detta beslut och att arbeta för en grönare framtid genom innovativa produkter.

Easee framhåller att det inte har inträffat några incidenter som ligger till grund för det införda försäljningsförbudet, vilket också framhålls i Elsäkerhetsverkets rapport. I rapporten konstateras att Elsäkerhetsverket inte anser att det finns någon risk för skada på personer eller ägodelar.

Easee arbetar med att överklaga försäljningsförbudet och ett begäran om inhibition mot dess omedelbara verkan. Om det lyckas tas försäljningsförbudet bort. Vi förväntar oss att begäran om inhibition ska behandlas av domstolen inom kort.

Läs också:
Easee svarar: ”Alla våra kunder kan ladda helt tryggt”

Det blir också en vanlig överklagandeprocess, där vi återigen ska bevisa varför våra laddare är de säkraste på marknaden. Denna överklagandeprocess kan ta flera månader, men om begäran om inhibition ska behandlas av domstolen inom kort tid accepteras, blir det inget försäljningsförbud under tiden.