Logga in

”Många enkla apparater fortsätter att fungera även om de hamnar i vatten”

Publicerad
20 sep 2021, 08:12

Engagemanget har varit stort efter Elinstallatörens artikel om elfaran i vattenfyllda källare. När blir det farligt och varför? Vi har pratat med forskare som gjort experiment med översvämmade lågspänningskomponenter.

Vad händer om du slänger ner en brödrost med spänningen på i badkaret? Ingenting, hävdar en läsare. En annan berättar att en kompis dog när hen skulle rensa avloppet med högtryckstvätt i en översvämmad källare.

”Farligheten beror av många faktorer. Till exempel hur mycket area av spänningssatt ledare som har kontakt med vattnet, antalet faser och hur stora gap som finns i kapslingen.”

Nathaniel Taylor, forskare KTH

Omdiskuterat:
Risk för strömförande vatten i översvämmad källare – eller?

Rapport från Gävleborg:
Sandviken-elektrikern Mikael hjälper översvämmade hushåll: ”Det har varit riktigt galet”

Att vatten och el inte är en bra kombination är de flesta överens om. Men när blir det faktiskt farligt? Svaret är inte helt enkelt, eftersom det beror på platsen och vilka saker som finns där.

– Många enkla apparater, exempelvis hårtorkar, fortsätter att fungera även om de hamnar i vatten. Jordfelsbrytare slår nästan alltid av strömmen, så länge vattnet har kontakt med en skyddsledare eller omgivande mark. Men många äldre hem saknar jordfelsbrytare, säger Nathaniel Taylor, forskare på KTH:s avdelning för elektromagnetisk teori och konstruktion.

Tillsammans med en examensarbetare från Mittuniversitetet, och en inspektör från Elsäkerhetsverket, har han gjort tester av vad som händer vid översvämning av lågspänningsanläggningar.

– Farligheten beror av många faktorer. Till exempel hur mycket area av spänningssatt ledare som har kontakt med vattnet, antalet faser och hur stora gap som finns i kapslingen, säger Nathaniel Taylor.

En översvämmad elcentral blir olika farlig beroende på hur den är inkapslad – i metall eller plast. Ett äldre elskåp som är omgärdat av skyddsjordad metall är säkrare än ett plastskåp där mer ström kan läcka ut, menar Taylor.

Från en plastkapslad värmefläkt med spiraltrådelement kan hundratals milliampere läcka ut även i sötvatten. Regnvatten eller kranvatten är tillräckligt ledande för att strömmen från en sådan apparat till det omgivande vattnet ska bli dödlig. Samtidigt leder inte sötvattnet tillräckligt för att slå av säkringar eller dvärgbrytare när apparater är nedsänkta i vattnet. 

Är det omgivande golvet och väggarna relativt ledande, så ligger faran från ett strömläckande föremål mest i föremålets närhet. Men är omgivningen välisolerande, så kan ett sådant föremål spänningssätta en stor volym vatten. Då blir det farligt att stå i vattnet i andra änden av rummet och ta på ett jordat rör eller hölje, säger Nathaniel Taylor.   

– Om inkommande el är avstängd blir risken minimal, så länge man också tar hänsyn till andra källor än elnätet – exempelvis en solcellsanläggning med omriktare i källaren, säger han.

Examensarbetaren i elkraftteknik, Sanna Hagerud från Mittuniversitetet, har samlat tillgänglig kunskap på området och resultat från experimenten på KTH i sin slutrapport. Vid experimenten sänktes eluttag, kopplingsdosor och elcentraler ner i en vattentank. Vattnets konduktivitet (elektrisk ledningsförmåga) varierades bland annat med hjälp av vägsalt.

Mätningarna visade att de testade produkterna läckte ström till en jordad elektrod på 1,2 meters avstånd i vattnet. Det gällde alla produkter utom en äldre elcentral av metall, med stängd dörr. De flesta läckströmmar var större än befintliga gränsvärden för farlig strömstyrka. Men säkringar för 16 respektive 25 Ampere löste ut först då vattnets konduktivitet var som i havsvatten.

Även Elsäkerhetsverket skriver i sin handlingsplan för klimatanpassning att: ”Det är inte säkert att en säkring löser ut bara för att vattennivån når upp till en elektrisk anläggning eller produkt.”

Dödsfall i badkar:
”Kan ha varit fel på laddaren men att det märktes först nu”

Läs också:
Varning för elchockande badkar

El i badrum:
Hur farligt är det att duscha på el?

Annat som upptäcktes vid examensarbetet var att äldre ojordade eluttag utan petskydd läckte betydligt högre strömmar än jordade eluttag med petskydd. Simuleringar visade även att de elektriska fältens utbredning i vattnet påverkades i hög grad av rummets geometri.

Sanna Hagerud och Nathaniel Taylor konstaterar att det inte finns jättemycket forskning kring översvämningar och el. Bäst studerat är så kallad ”electric shock drowning” i hamnmiljöer och simbassänger. Studierna tar upp händelser i USA där människor drunknat till följd av att musklerna paralyserats av el i vattnet.

– Ska man som elektriker göra vanliga åtgärder i en översvämmad källare, och det man tar i också är vått, är det en bra idé att ha på sig vattentäta, isolerande kläder och gummihandskar, säger Nathaniel Taylor.

Frågor och svar

Vilka elfaror finns vid översvämning i hus?

De främst farorna är: Inkommande el som fortfarande är på, så att den matande delen av centralen är spänningssatt. Apparater i vattnet innehållande stora areor spänningssatt metall. Metallrör som leder till jord i det översvämmade rummet. Äldre byggnader utan jordfelsbrytare. Ojordade eluttag utan petskydd.

Mindre farligt blir det i hem med fungerande jordfelsbrytare för all matning till det översvämmade området. Med en äldre elcentral som har skyddsjordat och stängt metallhölje, och med jordade eluttag som har petskydd.

Vad bör en elektriker tänka på vid översvämning i hus?

Bäst är att stänga av hela anläggningen först, för att undvika spänningssatt elmaterial i vattnet. Ibland är detta svårt att göra, kanske för att servisen kommer in i källaren. Är det bara grunt vatten och man kan se vad som finns i det, är det rimligt att göra enkla saker som att stänga av en icke nedsänkt brytare. I svårare fall bör servisen frånkopplas externt.

Om ingen säker frånkoppling gjorts ska elmaterial eller jordad metall i vattnet undvikas med ett par meter. Ställ inte fötterna långt ifrån varandra, och undvik att doppa händerna i vattnet. Tänk på att exempelvis strömbrytare kan vara fuktiga på ytorna även om de inte ligger under vatten, med risk för strömläckage till handen.

Isolerande och vattentäta handskar rekommenderas. Om man vadar i vatten i vanliga kläder blir vattnets kontakt med benen bra. Det gör att risken för strömgenomgång från arm till ben mycket större jämfört med när man står på golvet med torra skor.