Logga in

”Därför har kravet på JFB till spisuttag tagits bort”

Publicerad
23 okt 2023, 05:30

Installera inte JFB i onödan, var rådet i en artikel i Elinstallatören som väckte kritik. Elsäkerhet ska inte bli en kostnadsfråga, tyckte flera. Men kravet på JFB vid spisuttag är borttaget. 

Mats Jonsson:
”Många tror att bara JFB ger skydd mot elchock”

Läs också:
Men… varför försvinner kravet på JFB?

I artikeln, som handlade om skydd mot elchocker, sa elsäkerhetsexperten Mats Jonsson att många tror att bara JFB skyddar mot elchock och installerar dem även när det inte behövs, till exempel som skydd för spisuttag. Det, menar han, leder till onödiga kostnader, både för installationen men gör ibland också drift och underhåll dyrare.

I Sverige, som har direktjordat elnät, behövs normalt jordfelsbrytare bara som tilläggsskydd för vissa typer av installationer, främst för uttag för allmänt bruk. Överströmsskydd som smältsäkringar, dvärgbrytare och effektbrytare skyddar anläggningen mot överström men är i det flesta fall också samtidigt en del av skyddet mot elchock, förklarar Mats Jonsson. 

”Standarden är så pass bra idag att vi inte behöver detaljstyra längre.

Rolf Källkvist, Elsäkerhetsverket

Men på Elinstallatörens Facebooksida höjdes kritiska röster mot uttalandet. Bland annat skrev en elektriker att JFB räddar liv och att elsäkerhet inte ska bli en ekonomisk fråga. 

Men hur är det egentligen? Har verkligen kravet att ”Alla uttag med högst 16 ampere märkström skall skyddas av jordfelsbrytare med 30 milliampere märkutlösningsström i, bostäder, grundskolor, förskolor, fritids- eller daghem”  tagits bort i nya elsäkerhetsreglerna och i så fall varför?, undrar en elektriker som hörde av sig till redaktionen. 

Experten:
”Missuppfattning att nya föreskriften innebär lättnader”

– Ja det stämmer att det grundkravet, där spisar ingick, är borttaget sedan 1 december 2022 då nya reglerna trädde i kraft. Skälet till det är att standarden är så pass bra idag att vi inte behöver detaljstyra längre, säger Rolf Källkvist. elinspektör på Elsäkerhetsverket. Tolkningarna av standarden svarar Svensk Elstandard, SEK för, där Mats Jonsson sitter med.