Logga in

Energikooperativ halverade solelskostnaden

Publicerad
15 feb 2024, 08:28

Genom att gå samman i ett energikooperativ har bostadsägare i Röstånga halverat kostnaderna för sina solcellsanläggningar. Gemensamma inköp och eget arbete med delar av montagearbetet har sänkt investeringskostnaderna.

I byn Röstånga i mellersta Skåne är det många som engagerar sig i miljö- och samhällsfrågor. Sedan några år tillbaka finns här Röstånga ekoby ekonomisk förening  som har samlats kring det långsiktiga  målet att skapa en ekoby och byggemenskap i byns utkant. Med stöd från  Lunds Tekniska Högskola, Kraftringen och den lokala utvecklingsföreningen Röstånga Tillsammans  genomfördes ett projekt för att utvärdera olika alternativ till hur en ekologiskt hållbar by skulle kunna etableras. Många bybor var engagerade lokalt i initiativet  Det ägnades mycket tid åt att kolla alternativa energilösningar, anordna studiebesök och annat. 

Tänkvärt om solceller:
6 konkreta råd till solcellsköparen

2018 kom Christian Stenqvist till byn. Han var civilingenjör och forskarutbildad inom Energisystem och fick i uppdrag att leda projektet med ekobyns energivisioner. 

– Vi studerade tre olika alternativ till hur ekobyn skulle kunna förverkligas, med vätgasproduktion, biokol och kombinationen solvärme-solenergi som bas. Vi fick stöd från  forskningsprogrammet Viable Cities och landade så småningom i det alternativ som hämtade energin direkt från solen inklusive mark eller bergvärme med säsongslager, berättar Christian Stenqvist.

Christian Stenqvist är en av eldsjälarna bakom Röstånga Energikooperativ. Foto: Lars-Göran Hedin

 Det långsiktiga arbetet med ekobyn fortskrider.  Vid sidan av det var det många som ville komma i gång med klimatvänlig teknik ändå. Det ledde till att Röstånga Energikooperativ bildades 2020, med målet att starta produktion av solel på medlemmarnas fastigheter.

– Från början var vi fyra hushåll som ville ha solpaneler på taken. Men vi konstaterade att kostnaderna var ganska höga och att det var svårt att få tillräckligt inflytande på hur anläggningarna utformades om man valde att på traditionellt vis begära in offerter från olika solelsleverantörer, berättar Christian Stenqvist.

Så de fyra fastighetsägarna gick samman, bildade ett kooperativ för att få tillgång till F-skatt och själva kunna göra upphandlingen av paneler och annan teknisk utrustning.

– Efter att ha kollat in olika alternativ bestämde vi oss för att köpa in grejor från en tysk återförsäljare. Det gav oss riktigt bra priser. Sedan bestämde vi oss för att själva montera infästningarna för panelerna på våra tak. Christian Stenqvist berättar att det ordnades en kurs i hur montaget skulle gå till och man hjälptes sedan åt att montera infästningarna.

Affärsmöjlighet för lokal elinstallatör:
Energikooperativet gav smakstart för firman

Kooperativet tog hjälp av den lokala elinstallatören JS Elservice i Svalöv som gjorde installationsarbetet. Efteråt kunde belåtna kooperativmedlemmar konstatera att slutnotan för solanläggningarna landade på halva priset jämfört med vad som offererats för nyckelfärdiga installationer.

– Dessutom lärde vi oss väldigt mycket om solpaneler, vi fick blodad tand och anordnade ett möte där vi bjöd in andra intresserade att ta del av våra erfarenheter. Det var många som kom till det mötet och resultatet blev att ytterligare ett tjugotal anläggningar etablerades i bygden.

– Elprisutvecklingen under 2022 spädde på intresset ytterligare, så fram tills nu har det byggts ett 50-tal anläggningar inom vårt energikooperativ – och kooperativet fortsätter att växa, både i antal medlemmar och geografiskt, förklarar Christian Stenqvist.

Idag har Röstånga Energikooperativ 90 medlemmar som även ingår i ett nätverk för energieffektivisering i småhus.  Ett tiotal nya solanläggningar är under uppförande. Normalt är de på 10-15 kWp i effekt men det finns också lantbrukare med 50 kWp i installerad effekt som är med. Kooperativets mer innovativa utvecklingsarbete drivs i projektform med stöd från Energimyndigheten, i samarbete med Lunds tekniska högskola och Svalövs kommun. 

Osäker lönsamhet:
Trots nya skatteregler: Batterier kan löna sig ändå

– Det senaste är att allt fler av våra medlemmar är intresserade av batterilösningar, och vi för samtal med grossister och med företaget CheckWatt om att erbjuda deras aggregatortjänst, men det finns också tankar på att energikooperativet själva skulle kunna agera som aggregator för flextjänster. Det är nämligen många av medlemmarna som vill lägga till batterier till sina anläggningar, förklarar Christian Stenqvist.