Logga in

Batteri utan solceller – 4 frågor om hur du undviker återbetalningskrav

Publicerad
2 jan 2024, 06:15
| Uppdaterad
29 dec 2023

Ansökte du om skatteavdrag vid installation av batterier, utan att ha solceller? Här besvarar vi fyra frågor om hur du undviker återbetalningskrav på det gröna avdraget.

Cirka 2 000 personer har fått grönt skatteavdrag för installation av batterier under det senaste året – trots att de inte verkar ha solceller. Det upptäckte Skatteverket vid en genomgång av inkomna ansökningar i slutet av 2023.

”Om någon inser att hen inte har solceller kopplade till sitt skattereducerade batteri finns några möjliga åtgärder: Antingen omgående sätta upp solceller eller justera inkomstdeklarationen före maj”

 Pia Blank Thörnroos, rättslig expert Skatteverket

Populärt:
Så spar familjen 30 000 kronor per år med batterier

Läs också:
Allt i ett: Växelriktare, batteri och laddare för elbilen

1. Kan batterier och solceller som faktureras separat ge grönt avdrag?

– Grönt avdrag/skattereduktion kan ges till privatpersoner som installerar batterier för lagring av egenproducerad el. Antingen om det redan finns solceller installerade eller om de sätts in samtidigt som batterierna, säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert hos Skatteverket.

Den som enbart installerar batterier har enligt lagen inte rätt till skattereduktion för grön teknik. För att hjälpa branschen, bland annat vid materialbrist, har dock Skatteverket accepterat att installationer faktureras i omgångar. Detta för att utförarna ska få betalt inom rimlig tid.

– Tyvärr har det lett till olika tolkningar och en del missförstånd. Därför offentliggjorde vi ett förtydligande den 30 november 2023, säger Pia Blank Thörnroos.

2. Vad måste batterierna användas till för att ge grönt avdrag?

Syftet med skattereduktionen är att öka användningen av egenproducerad el. I stället för att sälja överskottsel till nätet ska det gå att lagra den för senare egen användning. Batterier ska kopplas till en anläggning för egenproducerad el som är ansluten till elnätet. Detta regleras av 67 kap. 38 § första stycket 2 inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

Att utföraren kan begära separata utbetalningar för solceller, elbilsladdare och batterier framgår av ställningstagandet Skattereduktion för installation av grön teknik – frågor avseende installation, 2022-10-24, Dnr 8-1963873.

3. Kan batterier som används för arbitrage eller stödtjänster ge grönt avdrag?

Hur är det med alternativa användningsområden för batterier och skatteavdrag? Till exempel vid spotprisarbitrage där batteriet laddas från elnätet nattetid, för att kapa egna effekttoppar eller deltagande i stödtjänstmarknader. Går det att få grönt avdrag då?

Nej, menar Pia Blank Thörnroos, inte som lagen är skriven nu. Den som vill använda batteriet till stödtjänster på flexibilitetsmarknader rekommenderas att ansöka om förhandsbesked. Det klargör om man kan få skattereduktion för batterierna.

– Man måste få domstolens syn på saken. Det är viktigt att skattemedlen används som det var tänkt. Det krävs lagändring om skattereduktion ska ges för batterier som används till annat än att lagra egenproducerad el, säger hon.

4. Vad ska den göra som har ansökt om grönt avdrag för batterier, men inte har solceller?

Vad händer med de 2 000 personer som eventuellt har fått skatteavdrag på fel grunder? Blir det återbetalningskrav?

– Jag kan inte uttala mig i förväg om vilka uppföljningar som kommer att göras. Men det är viktigt att såväl branschen som kunderna får koll på det här, säger Pia Blank Thörnroos.

– Om någon inser att hen inte har solceller kopplade till sitt skattereducerade batteri finns några möjliga åtgärder: Antingen omgående sätta upp solceller eller justera inkomstdeklarationen före maj, tillägger hon. 

Läs också:
Kort livslängd gör batterier olönsamma

Sedan 1 januari 2023 är det gröna avdraget för batterier 50 procent av kostnaderna för arbete och material. Det handlar om stora pengar för samhället, eftersom intresset för batterier ökat kraftigt. Under de tre första kvartalen 2023 gjordes skatteavdrag på 758 miljoner kronor i Sverige. Det var 68 procent mer än under hela 2022.