Logga in

Lönar det sig att rengöra solceller?

Publicerad
26 okt 2023, 05:59

Pollen och avgaser från vägtrafik kan göra solcellerna dammiga. Behöver man tvätta dem för att upprätthålla elproduktionen och få en lönsam anläggning?

En motivering till att rengöra solceller är att pollen, damm och fågelspillning på panelerna minskar elproduktionen. Smutsen påverkar dock inte produktionen så mycket som man kan tro, menar flera experter.

”Med tanke på att regn naturligt rengör solpaneler, och att de smutsas ner igen efter en tid, lönar det sig i regel inte att rengöra solceller på tak.”

ANders Hammarstedt, hemsol

Läs också:
Rengöra solceller: Fem råd från experterna

Läs också:
Rengöra solceller: ”För oss är ultrarent vatten en självklarhet”

– Utifrån det vi sett i statistiken minskar smuts elproduktionen med mindre än en procent. I de allra flesta fall är det inte värt besväret att städa solcellerna, säger Jörgen Eriksson, energiexpert sol hos Vattenfall.

Han påpekar att solpanelerna på flera stora anläggningar, som den på Stadsteaterns tak i Stockholm och Sveriges äldsta anläggning i Huvudsta, aldrig tvättats. De har varit i drift i över 15 respektive 39 år och producerar lika bra fortfarande.

– Men placeringen av anläggningen spelar förstås roll – om den ligger nära en kraftigt trafikerad väg, stora träd eller en åker som dammar i skördetid. I en större anläggning blir också förlusterna totalt sett större, säger Jörgen Eriksson.

Även Johanna Linder, installationschef hos Svea Solar, menar att den omgivande miljön i hög grad styr behovet av rengöring.

Johanna Linder

– Om det är mycket torrt väder, som i Spanien, eller mycket pollen och annat damm så kan det behövas ett par rengöringar per år. Då är det viktigt att följa skötselråden som gäller just dina solceller, säger hon. 

Anders Hammarstedt, solcellsexpert hos Hemsol, är inne på samma spår. Han har även gjort en översiktlig lönsamhetskalkyl för köp av städhjälp med solcellerna. Den visar att det är tveksamt om det går att få lönsamhet i rengöringen, sett i ökad elproduktion, även om tvätten utförs korrekt. Så här räknar han:

Om ett företag anlitas för att rengöra solpaneler åt ett hushåll kan kostnaden uppskattas till mellan 200 och 250 kronor per kilowatt (kW). Grovt räknat producerar 1 kW solceller cirka 900 kWh el till ett värde av runt 1 500 kronor per år i Sverige. För att en tvätt ska löna sig behöver rengöringen av solpanelerna leda till att de producerar mellan 10 och 20 procent mer el per år.

– Med tanke på att regn naturligt rengör solpaneler, och att de smutsas ner igen efter en tid, lönar det sig i regel inte att rengöra solceller på tak, säger Anders Hammarstedt.

Han menar samtidigt att det är skillnad mellan olika sorters smuts. Pollen och luftföroreningar fördelar sig vanligtvis jämnt över solpanelerna, medan fågelbajs och löv hamnar punktvis.

– Fågelspillning som inte försvinner i regn skulle kunna öka risken för att hot-spots bildas på solcellerna. Därför är det extra angeläget att få bort just spillningen (mer än pollen och damm), säger han.

Väderutsatt:
Fem råd för att lyckas med solcellskontakter

I Facebookgruppen Solceller & Solenergi varnar kommentatorer för att rengöring av solpaneler riskerar att göra mer skada än nytta. Det håller experterna med om.

– I värsta fall kan man råka repa solcellerna. Det blir som att klippa av kardelen i en kabel – solcellen slutar fungera, vilket förstås minskar produktionen, säger Jörgen Eriksson.

Johanna Linder, installationschef hos Svea Solar, råder privatkunder att aldrig gå upp på taket, på grund av fallrisken.