Logga in

Energikooperativet gav smakstart för firman

Publicerad
22 feb 2024, 05:30
| Uppdaterad
20 feb 2024

Ett nystartat energikooperativ i skånska Röstånga gav en rivstart för JS Elservice. Som företagsmedlem i kooperativet har de blivit hovleverantör av elinstallationer till ett ständigt ökande medlemsantal.

JS Elservice är ett nystartat installationsföretag utan eget kontor, men med nio anställda i trakterna kring Svalöv-Kävlinge-Röstånga i mellersta Skåne. Alla elektriker utgår hemifrån när de ska ut på jobb men företaget har ett lager i Kävlinge som en central punkt.

– Sedan starten jobbar vi till 95 procent mot privatkunder hemomkring. Det är så vi vill ha det för att slippa långa resor och det upplägget rullar på bra, säger Conny Bernstein, vd i företaget. Han berättar att det hela började 2018 då han och en kollega startade eget.

Så blir du stor som elföretagare:
7 saker som utmärker branschens största företag

– Vi bytte namn och logga 2020 då vi gick ihop med JS Energi som installerar och säljer värmepumpar. Det har blivit en hel del värmepumpar som vi installerat tillsammans genom åren, berättar Conny Berntssen.

Som vd basar Conny Bernstein över åtta montörer som mest arbetar med solanläggningar. Foto: Lars-Göran Hedin

Som renodlat elföretag fick JS en flygande start i och med att företaget kom i kontakt med två av grundarna till Röstånga Energikooperativ, Christian Stenqvist och Göran Sarner. Det var på hösten 2020 och energikooperativet hade då fyra medlemmar som alla ville ha en solanläggning. Eftersom Isaac Heinrich, en av JS Elservice’s elektriker bodde i Röstånga var det naturligt att han blev kontaktad med en förfrågan om företaget kunde tänka sig att hjälpa till.

– Vi förstod att det här var något som skulle kunna utvecklas till något större över tid. Det var många i byn som talade om energikooperativet och var nyfikna på hur det skulle utveckla sig, minns Isaac Heinrich. Han fick rätt i det antagandet.

Drygt tre år senare har JS Elservice installerat ett 40-tal solanläggningar åt medlemmar i Röstånga Energikooperativ, och fler är på gång. För att bli en självklar partner i verksamheten gick JS Elservice in som den första företagsmedlemmen i kooperativet. 

– Det kostade oss 500 kr i medlemsinsats så det är verkligt väl investerade pengar, konstaterar Conny Bernstein. Han menar att energikooperativets upplägg, där medlemmarna själva svarar för den första fasen av monteringsarbetet och köper in paneler och växelriktare, passar företaget väl.

– Vi går visserligen miste om materialpåslaget på delar av materialet men kan koncentrera oss på det rena installationsarbetet – att sätta paneler, dra kablage och installera den tekniska utrustningen. På så vis hinner vi göra fler anläggningar, får en bättre arbetsmiljö med mindre tid på taken och en nära kontakt med kunderna, eftersom de ofta är med som handräckning när material ska upp på taken, säger Conny Berntssen.

Den nära kontakten med kunderna har lett till att JS Elservice snabbt kunnat etablera sig som en uppskattad lokal elinstallatör i kommunerna runt Svalöv. 

– Vi är måna om att göra snygga installationer, städa ordentligt efter oss och vara lyhörda för kundernas önskemål. Därför är det inte ovanligt att det blir fyra-fem återbesök hos kunden efter att solanläggningen är klar, för att byta elcentral, installera billaddare eller batterier, uppgradera belysning eller bygga ut solanläggningen med fler paneler. Conny Bernstein tror att medlemskapet i enegikooperativet betytt mycket för att det blivit så.

Mer om energikooperativet:
Energikooperativ halverade solelskostnaden

– Röstånga Energikooperativ fortsätter att växa och sprider sig geografiskt. När de kallar till möten är det många intresserade som ställer upp – och då är vi förstås ockå med, tillägger han.

Förra året installerade JS Elservice ett 70-tal solanläggningar allt som allt, 60 av dem under första halvåret. Och i år är redan ett tiotal nya aviserade.

Att Isaac Heinrich bor i Röstånga ledde till att JS Elservice blev medlemmar i energikooperativet. Foto: Lars-Göran Hedin

– Vi undviker helst att göra sådana här jobb på vintern – det är kallt och tar för lång tid för att det ska löna sig för oss, framhåller Isaac Heinrich. Han konstaterar också att intresset för solpaneler svalnade under andra halvåret i fjol – som ett resultat av lägre elpriser och högre räntor. Men hoppas att det skjuter fart igen i år.

Fakta: JS Elservice

  • Saknar kontor men har lager i Kävlinge
  • 9 anställda
  • Omsatte 13,2 mkr 2022