Logga in

6 konkreta råd till solcellsköparen

Publicerad
8 maj 2023, 07:27

Nu finns en ny upplaga av boken Solenergi som getts ut sedan 1999. Här är några av de bästa råden för den som tänkt installera solceller.

Antalet sidor om solel har utökats rejält i nya boken Solenergi – praktiska tillämpningar i bebyggelse. Målet för sjätte utgåvan (första kom 1999) har varit att skapa en komplett solbok, enligt författaren Lars Andrén.

“Ekonomin är den i särklass främsta drivkraften. Det har bidragit till att de anslutna solelinstallationerna i Sverige under första kvartalet i år ökat med 160 procent jämfört med samma period förra året”

Lars Andrén, FÖRFATTARE

Fler tips:
Ska man jorda solcellerna?

Läs också:
Fem råd om solceller och störningar

Boken ger konkreta råd för beställare av allt från solparker till mindre anläggningar för villor. Handfasta tips lyfts fram i faktarutor och checklistor. Det handlar till exempel om växelriktare, batterier, energilager, laddlösningar, mikronät, off grid-teknik och dimensionering av solcellssystem. 

Här är några av råden:

1 Solanläggningar har låga drift- och underhållskostnader, men…

Vanligaste orsaken till problem är störningar på växelriktare i nät med dålig elkvalitet. Därför krävs årlig översyn av större anläggningar, enligt leverantörens riktlinjer.

Ibland finns även bestämmelser om återkommande elbesiktningar. Kolla med det lokala elföretaget eller aktuellt försäkringsbolag.

2 Batterilager allt mer populärt

Vid installation av batterier är det viktigt att ta del av regelverk och säkerhetsföreskrifter. Kolla med Elsäkerhetsverket, och den lokala räddningstjänsten, vilka speciella säkerhetskrav som gäller. Försäkringsbolag kan också ge värdefulla råd.

Det är även bra att höra med elnätsbolaget om regelverk som ska följas. Om det handlar om en större anläggning kan räddningstjänsten ha synpunkter på placering av växelriktare och batterier. Inspektionsmöjligheter får inte försvåras och brandceller ska inte byggas in.

3 Kolla kostnader

Ta alltid in minst tre offerter på solinstallationen och utvärdera noga, till exempel garanti- och betalningsvillkor. Gör en jämförelsematris.

Hör med nätägaren vad det kostar att koppla solanläggningen till nätet. Ibland kan anslutningsavgifterna vara så höga att projektet blir olönsamt. Se till att få skriftliga avtal, så att inte villkoren ändras plötsligt. Ta reda på abonnemangskostnaden.

Upp till 63 ampere, och max 43,5 kilowatt installerad effekt, är inmatning av el vanligen kostnadsfri. Sedan 1 juli 2022 får mikroproducenter mata in mer el till nätet än de använder.

4 En svår flaskhals är elnätsituationen

Det finns problem med såväl stamnät som regionala och lokala nät. Många nät är underdimensionerade och kan inte ta emot någon solel.

Inför beställningen av solanläggningen är det bra att kontakta nätägaren och kolla att det är okej att ansluta det som planeras. Bra frågor att ställa är om nätet klarar anslutningen och om kostnaderna för anslutning och abonnemang blir rimliga. Detta gäller även villaägare. 

5 Bygglovsplikten är förenklad, men…

Handlar det om Q- eller K-märkta hus är det en bra idé att ringa kommunens stadsbyggnadskontor och undersöka vilka krav de har. Det kan finnas synpunkter kring röda tak och annat. Försvarsmakten kan också ha krav. För markanläggningar behövs miljökonsekvensberedningar som utreds av länsstyrelsen.

6 Slutbesiktning med funktionskontroll rekommenderas inom sex månader efter idrifttagning

Bra för att upptäcka exempelvis kablage som lossnat eller icke ip-klassad utrustning, och att installationen utförts enligt lagar och regler.

Solinstallationer måste göras enligt gällande elinstallationsregler. Solpanelerna ska klara standarden IEC 61215 och övriga komponenter ska vara CE-märkta. Installatören ska ha behörighet och ett godkännande av Elsäkerhetsverket för att utföra den aktuella installationen. Betala först när allt är klart och godkänt.

Boken visar även några exempel på lönsamhetskalkyler – för en villa, en bostadsrättsförening och en markanläggning.

Varför har det varit viktigt att ta med?

Lars Andrén

– Ekonomin är den i särklass främsta drivkraften. Det har bidragit till att de anslutna solelinstallationerna i Sverige under första kvartalet i år ökat med 160 procent jämfört med samma period förra året, säger Lars Andrén.

De intressantaste tekniktrenderna tycker han är det allt högre effektutbytet per yta panel, utvecklingen av fasad- och takintegrerade solpaneler samt hybridpaneler som ger både el och värme. Ett kapitel i boken berättar om övrig solenergiteknik som luftsolvärme, soltuber och solkyla.

Utveckling på gång:
”Ville få in solceller som en naturlig del”

De nära 50 sidorna om solel berättar om marknad, potential, teknik och olika användningsområden.

– När förra utgåvan publicerades 2015 var marknaden för solel fortfarande ganska begränsad, men i dag ser det helt annorlunda ut. Därför har antalet sidor om solel ökat från drygt 20 till knappt 50 i den nya utgåvan, säger Lars Andrén. 

Även om nya utgåvan av Solenergi innehåller mer om solel än den förra, handlar 75 procent av bokens 194 sidor fortfarande om solvärme.

– Jag kommer aldrig överge solvärmen som jag arbetade intensivt med under 1980- och 1990-talen. Solvärmens systembeskrivningar och variationsmöjligheter tar också mer plats än solelstekniken som är enklare i sin uppbyggnad. Men till nästa utgåva är det mycket möjligt att det utjämnas mer, säger Lars Andrén.