Logga in

Förra året sparade vi ”bara” 77 000 kronor

Publicerad
13 maj 2024, 05:27
| Uppdaterad
7 maj 2024

De skyhöga elpriserna 2022 ökade intresset för solel till rekordnivåer. Men trots lägre elpris var solceller en lönsam historia även 2023, det skriver Lars-Göran Hedin i en krönika. 

Om någon frågar mig vad jag minns mest av året 2022, så är det inte de skyhöga elpriserna det året utan ’månaden mars’ som blir svaret. För det var den månaden som vår solelsproduktion brakade loss på allvar. 2 533 kilowattimmar blev det. Solen sken så till den milda grad att elektrikern fick rycka ut och sätta upp en strängoptimerare till eftersom spänningen i panelerna sköt i höjden så att SSO-erna gick ner några minuter då och då. 

Lönsamt också för dig?
Lönar det sig att vänta på bättre solcellsteknik?

Kolla lönsamheten:
Räkna på om solceller lönar sig där du bor

Fast det skulle visa sig att produktionsbortfallet av det där inte blev särskilt stort. Så nu har vi kopplat om strängarna igen för att minska antalet noder i vår Ferroampanläggning till maximala fem – för det är kravet om du vill ansluta anläggningen till systemet med stödtjänster. Vilket vi är i full färd med att göra – fattas bara annat när det finns utsikter att åtminstone för en tid framöver gå plus/minus noll på elräkningen.

Nu har jag tagit fram nya kalkyler för lönsamheten för solpaneler. Den är ju väldigt varierande beroende på inom vilket elområde man bor, som Elinstallatören kunde visa redan förra året. 

Räknat på förra årets elpriser och några andra fäska siffror kan man se att ojämlikheten består, men också att det faktiskt finns sätt att jämna ut orättvisorna. Det för oss tillbaka till det här med stödtjänsterna, för om man skaffar sig ett batteri till solanläggningen så blir lönsamheten många snäpp bättre, trots att man då får avstå från det gröna teknikavdraget. 

En branschexpert som jag intervjuade i det här sammanhanget avslutade med att hävda att det idag närmast är att begå ett tjänstefel om man är elinstallatör och säljer solpaneler utan batteri till sina kunder. Det är bara att hålla med om det. Och tillägga, för den presumtiva kundens räkning, att det är helknäppt att låta sig skrämmas av höga räntor och sänkta elpriser så till den grad att man tvekar inför det självklara beslutet att satsa på solel. Aldrig har det varit så förmånligt som nu – med historiskt låga priser på panelerna och med intäktsmöjligheter via stödtjänstbatteri.

Alltid lönsamt:
Trots nya skatteregler: Batterier kan löna sig ändå

Jag  och min hustru har genom att gå över till soldrift gjort enorma besparingar – inte minst genom att tanka våra två elbilar med solel – men förstås också genom att sälja överskott och minska vår köpta elanvändning. 

Rekordåret 2022, med höga elpriser, räknade vi hem drygt 85 000 kronor i minskade hushållsutgifter. Med det årets lägre elpriser blev det ’bara’ 77 000 kr under 2023. Mest är det övergången från fossil- till elbränsle i bilarna som minskat våra utgifter, den svarar för nästan hälften av ’vinsten’ med solel. Och till kommande år, med intäkterna från stödtjänster som grädde på moset, ser det väldigt, väldigt bra ut.