Logga in

Så får du solceller att löna sig trots lågt elpris och hög ränta

Publicerad
13 maj 2024, 05:29
| Uppdaterad
7 maj 2024

Lågt elpris och hög ränta blåste en isvind över solcellsmarknaden i slutet av 2023.  Samtidigt består skillnaden i elpris och förlänger återbetalningstiden i norr. Trots det lönar det sig. Med rätt investeringsstrategi har du snart pengarna tillbaka.

Hösten 2022 kunde Elinstallatören påvisa hur olika lönsamheten för solceller var i landets fyra elområden, men att den ändå var god i hela Sverige. I årets kalkyl har den sjunkit något – och orättvisorna består. Men det går att jämna ut skillnaderna och göra investeringen riktigt lönsam i hela landet.

Det höga ränteläget lade sordin på solcellsmarknaden under andra halvan av 2022 men under första halvåret i fjol var trycket högt. Efter 2022 års höga elpriser var det många som ville göra något åt sina egna elkostnader det drev på efterfrågan och 2023 inleddes med en back-log på mer än 20 000 beställda solanläggningar. Det var främsta orsaken till att förra året blev ett riktigt rekordår med mer än 100 000 nya solanläggningar installerade. När det här året började fanns ingen sådan uppdämd orderstock för installatörerna att beta av.

Så hur påverkar det här lönsamheten i att investera solceller? Jo, tack vare rekordlåga priser på själva panelerna så finns det fortfarande goda förutsättningar för en sådan investering. Det finns ledig kapacitet på installationssidan och leveranstider för paneler, växelriktare, montagematerial och annat som behövs är just nu inte särskilt långa. 

Lönsammast i söder:
Räkna på om solceller lönar sig där du bor

Avdrag spelar ingen roll:
Trots nya skatteregler: Batterier kan löna sig ändå

Men det fortsätter att råda olika förutsättningar i landet, beroende på vilket elområde anläggningen ska byggas i. Lägre elpriser i norr gör kalkylen mindre fördelaktig där, jämfört med södra Sverige där elpriserna är som högst. På ett sätt är det här bra, för det är i våra två sydligaste elprisområden som det behövs mest ny energiproduktion. 

Resultatet för de tre investeringsalternativ vi räknat på bekräftar samma ojämlikheter mellan olika elområden som vi påvisade i förra årets kalkyl. I årets kalkyl har lönsamheten försämrats jämfört med förra året, trots sänkta priser på solpaneler. Det beror på att vi för ett år sedan utgick från data för 2022 som var ett år med extremt höga elpriser. Under 2023 stabiliserade sig dessa på en lägre nivå och den trenden ser så här långt ut att stå i sig också för 2024.

Kalkylen förbättras avsevärt av att investera i batterier för att delta på stödtjänstmarknaden. Dessutom utjämnar en sådan investering de lönsamhetsgapet mellan olika elprisområden.

Annars är det ändå så att investeringen i solpaneler är långsiktigt hållbar, till och med i landets norra del. Som sämst landar kalkylen på en återbetalningstid på 13,7 år, vilket ju är mindre än hälften av solanläggningens beräknade livslängd.