Logga in

Kräver snörasskydd av solcellsföretaget – ”anläggningen hotar säkerheten”

Publicerad
1 feb 2024, 09:11
| Uppdaterad
2 feb 2024

Företaget påstod sig ta helhetsansvar för en säker lösning, skriver den missnöjde solcellskunden till Allmänna reklamationsnämnden (Arn) där han även ifrågasätter anläggningens prestanda. Fick han nämndens stöd för sina krav?

När snön smälte på villatakets solceller, rasade den ner med farlig fart. Dessutom var elproduktionen under det första året 29 procent lägre än projekterat. Villaägaren söder om Stockholm var inte nöjd med utfallet och anmälde detta till Arn.

”Om vi hade fått ett tydligt och korrekt anbud som återspeglar de verkliga förutsättningarna hade vi inte gått vidare med att anlita denna leverantör för vår solcellsanläggning.”

husägare

Fler fall:
Kunden krävde 10 000 kronor för repor på solcellspanelerna

Läs också:
”Typ en trehundring” sa elektrikern innan priset femdubblades

”I det utförande som anläggningen blev hotas säkerheten för oss som bor här”, skriver husägaren i sin anmälan.

Han menar att solcellsföretaget missade att delge information om och installera snörasskydd. Leverantören hävdar att den inte arbetar med snörasskydd, men påstår sig samtidigt ta helhetsansvar för en långsiktig och säker lösning.

”Detta bolag valdes med anledning av att de porträtterar och framhäver i sin beskrivning att de skräddarsyr projekteringen efter kundens förutsättningar… Vårt beslut att välja denna leverantör baserades på den lönsamhetsanalys vad gäller ekonomi och miljö som företaget presenterar i relation till våra unika förutsättningar… Vår uppfattning är att vi blivit kraftigt vilseledda av det bristfälliga offertförfarandet. Om vi hade fått ett tydligt och korrekt anbud som återspeglar de verkliga förutsättningarna hade vi inte gått vidare med att anlita denna leverantör för vår solcellsanläggning.” skriver husägaren.

Som kompensation för missarna ställer han tre alternativa krav:

1. Åtgärdande av installationen så att produktionskapaciteten når den projekterade nivån, och installation av snörasskydd.

2. Ersättning med 47 461 kronor, vilket motsvarar 29 procent av den totala investeringen, och installation av snörasskydd.

3. Löpande kompensation för mellanskillnaden mellan beräknad och faktisk elproduktion – för första året 3 114,6 kronor – och installation av snörasskydd.

Leverantören menar att den har varit hos husägaren flera gånger och diskuterat placering av solcellspaneler samt påpekat möjlig skuggning från omkringliggande tak och träd. Det framgår tydligt i offerten, som kunden har accepterat, att eventuell skuggning inte tas med i uppskattningen av årlig produktion.

Hur blev då Arn:s beslut? Eftersom det inte står i åberopade handlingar att avtalet innefattade installation av snörasskydd ska husägarens krav på detta avslås, skriver nämnden.

Läs också:
”Oseriösa företag utför installationerna”

När det gäller den låga elproduktionen har villaägaren haft fog att förvänta sig en verkningsgrad i linje med företagets presentation. Svårigheten att beräkna skuggningseffekten befriar inte företaget från att påpeka att utfallet är beroende av en rad svårbedömda omständigheter.

Det framgår dock inte av utredningen att underprestationen har sin grund i skuggning. Bedömningen blir därför att inget fel begåtts i rättslig mening. Därför avslås villaägarens ersättningskrav även här.