Logga in

Grönt avdrag för batterier och stödtjänster: Så drabbas branschen

Publicerad
2 feb 2024, 09:23

”Ett stort resursslöseri, då det innebär att batterier i stort sett inte alls kan användas under årets mörkaste månader.” Det är en kommentar till Skatteverkets förtydligande om grönt avdrag för hembatterier. Vad kan det leda till, enligt branschen?

Ett sätt att öka lönsamheten på sitt hembatteri är att göra det tillgängligt för stödtjänster åt Svenska kraftnät, via en så kallad aggregator. Att samtidigt göra grönt skatteavdrag för batteriinstallationen lär dock bli kärvare framöver.

”Självklart kyler det av intresset för batterier om man inte har möjlighet att använda dess fulla potential. Det är olyckligt eftersom batterier kan göra många nyttor både för kunder och inte minst för elnätet.”

Martin Holsner, produktchef batterier hos Ferroamp

Skatteverkets besked:
Installera hembatterier för stödtjänster – ger ingen rätt till grönt avdrag

Läs också:
Upplåt hembatteriet och tjäna tusenlappar

I sitt senaste förtydligande av lagtolkningen skriver Skatteverket att avdraget gäller ”installation av batteri som uteslutande eller så gott som uteslutande används för att lagra egenproducerad el”. Detta gäller från 1 januari 2024.

Frågan har ruskat om solenergibranschen. Under de senaste åren har nya aggregatorföretag växt fram. De möjliggör för privatpersoner med hembatteri att vara med och stötta elnätet med så kallade balanstjänster. Flera grön teknik-företag säljer i dag också paketlösningar med solceller, batterier, styrning och intäkter via aggregator.

Ett av dem är Svea Solar som erbjuder privatpersoner att tjäna pengar via virtuellt kraftverk och stödtjänster genom Sun Rewards.

Vad tänker ni om Skatteverkets tydligare lagtolkning? 

Joakim Grönvall

– Att begränsa hur man använder en produkt genom riktade skatteavdrag tycker vi är väldigt märkligt. I dag kan batterier göra mer än en sak, men det här riskerar att bromsa teknikutvecklingen. Dessutom är det ett stort resursslöseri, då det innebär att batterier i stort sett inte alls kan användas under årets mörkaste månader, säger Joakim Grönvall, produktchef hos Svea Solar.

Vad innebär lagtolkningen för er satsning på virtuellt kraftverk? 

– Bidra med stödtjänster genom virtuella kraftverk är fortsatt väldigt lönsamt, även utan skattereduktion. Men Skatteverkets skrivning ”så gott som uteslutande” behöver också förtydligas. Om man exempelvis laddar sina batterier från solen används en till fem procent av elen till stödtjänster. Resterande 95 till 99 procent går till egenanvändning, precis som myndigheten vill, säger Joakim Grönvall.

Kommer ni ändra ert utbud på något sätt?

– Vi har börjat erbjuda en hyrlösning för batterier – för dem som inte har råd med uppstartskostnaden, säger Joakim Grönvall.

Företaget Ferroamp lanserade i början av året en ny lösning för stödtjänster ”som ger batteriägare dubbel nytta” tillsammans med mjukvaruföretaget Ntricity. Lösningen för stödtjänsten FCR-D uppges vara den första i sitt slag som godkänts av Svenska kraftnät. Tekniken gör att stödtjänster kan säljas samtidigt som batteriet används för att till exempel kapa effekttoppar eller öka egenanvändningen av solenergi.

Martin Holsner

– Självklart kyler det av intresset för batterier om man inte har möjlighet att använda dess fulla potential. Det är olyckligt eftersom batterier kan göra många nyttor både för kunder och inte minst för elnätet, säger Martin Holsner, produktchef batterier hos Ferroamp.

Företaget har just nu en dialog med Skatteverket, för att få besked om vad som gäller för kunder som använder Ferroamps teknik.

Kommer ni att ändra inriktning på något sätt framöver?

– Nej, vi utvecklar vår teknik hela tiden och arbetar för öppen flexibilitet. Vi vill ge kunden chans att nyttja de möjligheter som skapas på elmarknaden och därmed också bidra till att stötta elnätet, säger Martin Holsner.

Varberg Energi är först ut med att erbjuda sina elkunder Ferroamps nya lösning för stödtjänster. Energibolaget är mestadels positivt till Skatteverkets förtydliganden. 

– Det gröna avdraget riktar sig till konsumenter, vilket bara utgör en del av vår satsning mot en mer flexibel användning av elsystemet. Företag, bostadsrättsföreningar och producenter har fortfarande samma förutsättningar att kapitalisera på flextjänsterna och tillföra nyttiga tjänster till vårt elsystem, säger Henrik Näsström, marknadschef hos Varberg Energi.

I Elinstallatörens tidigare intervju med Skatteverket säger skattejurist Pia Blank Thörnroos att ”den som vill använda batteriet till stödtjänster på flexibilitetsmarknader rekommenderas ansöka om förhandsbesked. Det klargör om man kan få skattereduktion för batterierna.”

Vad tycker ni om uppmaningen att söka förhandsbesked?

– Det kan vara rätt väg. Huvudsaken är att Skatteverket förstår skillnaden mellan att enbart buda ut batterier mot flexibilitetsmarknader, och att kunna styra batteriet lokalt mot det egna hushållet samtidigt som det finns tillgängligt mot flexibilitetsmarknader när behov uppstår. Det är väsentliga skillnader, säger Henrik Näsström.

Läs också:
Sju nyttor med batterilager

Såväl Svea Solar som Ferroamp och Varberg Energi tror att försäljningen av hembatterier kommer att minska på kort sikt, som en konsekvens av Skatteverkets ställningstagande.

– Men på lång sikt vill man kombinera batteri och solenergi – den kalkylen är fortfarande den bästa för nästan alla våra kunder, säger Joakim Grönvall.