Logga in

Förskottsbetalning grön teknik: Regeringen vill förenkla vid årsskiften

Publicerad
30 jan 2024, 10:21

Villaägare har gått miste om grönt avdrag för solceller och batterier när installationen pågått över årsskiften. Nu föreslår regeringen en uppdatering av lagen.

Väntan på komponenter, förhandsbesked eller tidsbrist är några anledningar till att installationer av solceller och batterier kan dra ut på tiden. Många gånger vill installatören ha betalt i omgångar, och ibland kan slutbetalningen ske efter att ett årsskifte passerat.

Exempel:
Ekonomisk smäll för pensionär i tvist med solcellsföretag

Läs också:
Gnesta bäst i Sverige på att söka stöd till solceller

Det har lett till problem för villaägare som vill göra skatteavdrag för grön teknik. Lagen säger nämligen att avdraget ska göras det år då betalningen sker. Villaägaren måste alltså välja vilket år hen vill göra avdraget, och kan därmed gå miste om avdrag för delar av installationen.

Regeringen föreslår nu justeringar i inkomstskattelagen (1999:1229) och lagen om förfarandet vid skattereduktion för installation av grön teknik (2020:1066).

Uppdateringen innebär att grönt avdrag ska sökas för det år då slutbetalningen sker. Oavsett när tidigare betalningar gjorts. Begäran om avdrag ska ha kommit in till Skatteverket senast den 31 januari året efter att arbetet slutbetalades.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025, och gälla installation som slutbetalas efter den 31 december 2024.

Förslaget är nu ute på remiss hos 21 instanser. Remissvaren ska ha kommit in till finansdepartementet senast den 19 april 2024.

Annat som kan sinka:
Så lång tid tar nätanslutningen att få