Logga in

Allt du behöver veta om avdrag för grön teknik

Publicerad
26 feb 2024, 07:15
| Uppdaterad
2 apr 2024

Villkoren för skatteavdrag för grön teknik har varit i hetluften på senare tid. Vad gäller egentligen när du installerar solceller, batteri eller elbilsladdare?

Vad krävs för att få grönt skatteavdrag för batterier, solceller eller laddboxar? Elinstallatören har skrivit många artiklar om detta, och du finner dem samlade nedan.

innehåll

 • Går det att runda skattereglerna för avdrag?
 • Vad krävs för att få grönt avdrag för batteri?
 • Vad krävs för att få grönt avdrag för laddboxar?
 • Vad krävs för att få grönt avdrag för solceller?
 • Grönt avdrag för hybridväxelriktare?
 • Vad gäller för grönt avdrag 2024?
 • Kan jag få grönt avdrag för solceller på hyreshus?
 • Kan jag få grönt avdrag för en fastighet som är off grid?
 • Kan jag få grönt avdrag för solceller om jag hyr ut?
 • Kan jag få grönt avdrag för installation på samfälld mark?
 • Hur länge kan man få skattereduktion för grön teknik?
 • Vad kostar ett batteri till solceller?
 • Lönar det sig med solceller?
 • Är batterilagring lönsamt utan grönt avdrag?
 • Kan man få grönt avdrag för batterier som används till stödtjänster?
 • Kan man få både rotavdrag och grönt avdrag för solceller och batterier?
 • Kan man få grönt avdrag för batterier till solceller i efterhand?
 • Vad gäller för grönt avdrag vid årsskiften?
 • Vad gäller för grönt avdrag för batteri utan solceller?

Går det att runda skattereglerna för avdrag?

Varberg Energi har inlett ett samarbete med Ferroamp och aggregatorn Ntricity som innebär att de kan erbjuda ägare av Ferroampanläggningar i elområde 3 en möjlighet till intäkter från stödtjänster. Företaget förklarar att de på kort tid samlat på sig ett kundunderlag på ungefär 500 Ferroampsystem som nu är redo att delta på stödtjänstmarknaden.

– Vårt upplägg är lite annorlunda eftersom vi erbjuder möjligheten att vara med utan att installera någon styrutrustning som innebär att vi tar över kontrollen av kundens batteri, förklarar Henrik Näsström, marknadschef hos Varberg Energi.

Läs också:
Mjukvarustyrning rundar skärpta skatteregler

Läs också:
Grönt avdrag för batterier och stödtjänster: Så drabbas branschen

Vad krävs för att få grönt avdrag för batteri?

Det gröna avdraget för hembatterier är generöst – 50 procent av kostnaden för arbete och material. Installationen ska vara färdigställd och slutbetalad.

Syftet med skattereduktionen är att öka användningen av egenproducerad el. Batterier ska kopplas till en anläggning för egenproducerad el som är ansluten till elnätet. Detta regleras av 67 kap. 38 § första stycket 2 inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

Under de senaste åren har möjligheten öppnats för privatpersoner att tjäna pengar genom att upplåta sitt batteri till stödtjänster via en aggregator. I januari presenterade Skatteverket dock en ny, snävare tolkning av lagen som styr grönt avdrag för batterier. Myndigheten menar att inget grönt avdrag kan göras för hembatterier som används till stödtjänster eller arbitrage.

I sitt nya ställningstagande skriver Skatteverket att avdrag får göras vid ”installation av batteri som uteslutande eller så gott som uteslutande används för att lagra egenproducerad el”. Detta gäller från 1 januari 2024.

Läs också:
Batteri utan solceller – 4 frågor om hur du undviker återbetalningskrav

Läs också:
Installera hembatterier för stödtjänster – ger ingen rätt till grönt avdrag

Vad krävs för att få grönt avdrag för laddboxar?

Skattereduktion för grön teknik kan begäras av den som äger bostaden där installationen utförs eller av dennes förälder, förutsatt att föräldern är bosatt i Sverige och att den som begär skattereduktionen äger hela eller delar av bostaden.

Avdrag om högst 50 procent på arbete och material ges vid installation av laddningspunkt för elfordon. Kostnader för exempelvis utrustning och resor som företaget har i samband med installationen ger inte rätt till avdrag. Som mest kan du få 50 000 kronor per år i skattereduktion.

Installationen ska vara färdigställd och slutbetalad. Laddningspunkten ska vara förberedd för elmätning och debitering av elkostnad. Elbilsladdaren ska ha med minst de uttag eller anslutningsdon som beskrivs i standarden EN 62196-2 för elfordon av typ 2 och standarden EN 62196-3 för elfordon av typ Combo.

Syftet med skattereduktionen är att öka användningen av egenproducerad el. Detta regleras av 67 kap. 38 § första stycket 2 inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

Läs också:
Gnesta bäst i Sverige på att söka stöd till solceller

Vad krävs för att få grönt avdrag för solceller?

Skattereduktion för grön teknik kan begäras av den som äger bostaden där installationen utförs eller av dennes förälder, förutsatt att föräldern är bosatt i Sverige och att den som begär skattereduktionen äger hela eller delar av bostaden.

Avdrag om högst 20 procent på arbete och material ges vid installation av solceller. Kostnader för exempelvis utrustning och resor som företaget har i samband med installationen ger inte rätt till avdrag. Som mest kan du få 50 000 kronor per år i skattereduktion.

Installationen ska vara färdigställd och slutbetalad. För installation på bostad under uppförande ska solcellssystemet anslutas till elnätet när byggnaden är färdig. Om systemet producerar både solel och solvärme ska minst 20 procent av systemets sammanlagda produktion utgöra elproduktion.

Syftet med skattereduktionen är att öka användningen av egenproducerad el. Detta regleras av 67 kap. 38 § första stycket 2 inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

Läs också:
Gnesta bäst i Sverige på att söka stöd till solceller

Grönt avdrag för hybridväxelriktare?

Grönt avdrag ges även för material som är nödvändigt för installationen utöver solcellerna, exempelvis stativ, kablage och växelriktare. Dock ger enbart material inte rätt till skattereduktion – företaget måste även utföra installationen.

Utbyte eller uppgradering av elcentral inför installationen ger inte rätt till grönt avdrag.

Läs också:
Stora skillnader mellan växelriktare som klarar batterier

Vad gäller för grönt avdrag 2024?

Skattereduktion för grön teknik kan begäras av den som äger bostaden där installationen utförs eller av dennes förälder, förutsatt att föräldern är bosatt i Sverige och att den som begär skattereduktionen äger hela eller delar av bostaden. Maximal skattereduktionen för grön teknik är 50 000 kronor per person och beskattningsår.

Skattereduktion ges för kostnader för arbete och material. Enbart material ger inte rätt till skattereduktion – företaget måste även utföra installationen.

Grönt avdrag medges inte för anslutningsavgift till elnätet, övriga kostnader i samband med installationen som för frakt, resor, maskiner och projektering, återställningsarbete efter installation, utbyte eller uppgradering av elcentral inför installationen.

I januari presenterade Skatteverket en ny, snävare tolkning av lagen som styr grönt avdrag för batterier. Myndigheten menar att inget grönt avdrag kan göras för hembatterier som används till stödtjänster eller arbitrage.

I sitt nya ställningstagande skriver Skatteverket att avdrag får göras vid ”installation av batteri som uteslutande eller så gott som uteslutande används för att lagra egenproducerad el”. Detta gäller från 1 januari 2024.

Läs också:
Grönt avdrag för batterier och stödtjänster: Så drabbas branschen

Kan jag få grönt avdrag för solceller på hyreshus?

Nej, inte för installation av solcellssystem på gemensamt tak på hyreshus, om systemet används av flera hushåll. 

Kan jag få grönt avdrag för en fastighet som är off grid?

Nej, du kan inte få grönt avdrag för installation på en fastighet som inte är ansluten till elnätet och som inte heller ska anslutas.

Kan jag få grönt avdrag för solceller om jag hyr ut?

Nej, installation som utöver din bostad även förser exempelvis uthyrd bostad eller ekonomibyggnad med el kan du inte få grönt avdrag för.

Kan jag få grönt avdrag för installation på samfälld mark?

Nej, installationer på andra fastigheter än den där bostaden är belägen, exempelvis på samfälld mark, ger inte rätt till denna skattereduktion.

Hur länge kan man få skattereduktion för grön teknik?

Från och med 1 januari 2021 kan en privatperson få skattereduktion när hen installerar grön teknik. Skattereduktionen ges för kostnader för arbete och material. Övriga kostnader som resor, utrustning och projektering ska kunden betala i sin helhet.

Möjligheten till avdrag finns så länge lagstiftningen är densamma. Politiker kan komma att ändra lagen i framtiden.

Vad kostar ett batteri till solceller?

Tidningen Elinstallatören har gjort lönsamhetsberäkningar baserade på 10 års avskrivning. Vi har då tittat på hur stora intäkterna blir per kWh räknat på batteriets livslängd som fastställts till 6 000 laddcykler. 

Ett batteri på 10 kWh kostar idag ungefär 80 000 kr efter grönt teknikavdrag med 50 000 kr. Det behövs också en dubbelriktad växelriktare för att klara batteriladdningen. Räkna med en merkostnad på 10 000 kr, jämfört med en enklare typ. Installationen av alltsammans beräknas till 20 000 kr.

Total investering: 103 000 kr, efter 20 procent grönt teknikavdrag – även för växelriktaren och installationsarbetet. Med livslängd 10 år blir årskostnaden 10 300 kr.

Därtill kommer, räknat på sex procent ränta och 10 års avskrivning, en årlig kapitalkostnad på 3 090 kr. Årskostnaden för batteriinvesteringen blir då: 13 390 kr.

Läs också:
Kort livslängd gör batterier olönsamma

Lönar det sig med solceller?

Svaret på frågan har varierat en del under de senaste åren. Delvis beroende på elpriserna samt var i landet du bor. 

Trenden har blivit att man bygger lite större anläggningar numera – runt tio kilowatt är vanligt, säger solcellsbloggaren och forskaren Bengt Stridh i en intervju med Elinstallatören. Det betyder att en vanlig villa får ett rätt stort överskott. Det kan vara 70 procent som blir överskott som man matar in och säljer. Då blir värdet på den elen, vanligen, spotpriset. 

Om man bara hade spotpriset skulle värdet på överskottselen bli betydligt lägre än när man ersätter köpt el. Men det finns också en skattereduktion – man får 60 öre per kilowattimme för den el man matar in i nätet. Det jämnar ut så att det inte blir lika stor skillnad mellan såld el och köpt el.

Läs också:
Lönar sig verkligen solceller?

Läs också:
Solceller på norrsidan – visst blir det lönsamt!

Är batterilagring lönsamt utan grönt avdrag?

Skatteverkets besked i januari 2024, om att det gröna avdraget inte medges för investeringar i batterier såvida inte dessa används enbart för att öka egenanvändningen av producerad solel, har rört upp mångas känslor.

Men faktum är att lönsamhetskalkylen för en investering i energilager ser ut ungefär som den gjorde för ett år sedan när Elinstallatören tittade på det. Slutsatsen då är densamma som nu: Utan stödtjänster är det ingen vidare affär att investera i batterier till solanläggningen.

Läs också:
Sju nyttor med batterilager

Läs också:
Vechicle to grid bättre affär än batterilager för vingården

Kan man få grönt avdrag för batterier som används till stödtjänster?

Enligt Skatteverkets snävare lagtolkning från 1 januari 2024 ges inte grönt avdrag om hembatteriet ska användas till stödtjänster. I sitt förtydligande skriver myndigheten att avdrag får göras vid ”installation av batteri som uteslutande eller så gott som uteslutande används för att lagra egenproducerad el”.

Beskedet har rört upp känslor i energibranschen, och en del menar att tolkningen fortfarande är otydlig. Flera företag säljer i dag paketlösningar där det ingår styrning för stödtjänster tillsammans med hembatteri och solceller.

Branschföreträdare menar att den hårdare lagtolkningen riskerar att bli en bromskloss för hela sol- och batterimarknaden med uppsägningar och konkurser som följd. Och att det blir en osund konkurrenssituation när vissa säljer som vanligt och andra anpassar sig.

Önskemål finns att regeringen ska lägga en proposition till uppdaterad lag. Den 6 februari sa finansminister Elisabeth Svantesson i en interpellationsdebatt att ”Finansdepartementet nu analyserar konsekvenserna av Skatteverkets ställningstagande.”

Läs också:
Installera hembatterier för stödtjänster – ger ingen rätt till grönt avdrag

Kan man få både rotavdrag och grönt avdrag för solceller och batterier?

Du kan inte göra rotavdrag och grönt skatteavdrag för samma tjänst. Men du kan välja rot för en installation och grönt avdrag för en annan. Båda avdragen går att göra under samma år, och de slås inte ihop vid deklarationen.

Läs också:
Så spar familjen 30 000 kronor per år med batterier

Kan man få grönt avdrag för batterier till solceller i efterhand?

Ja, grönt avdrag/skattereduktion kan ges till privatpersoner som installerar batterier för lagring av egenproducerad el. Antingen om det redan finns solceller installerade eller om de sätts in samtidigt som batterierna. Anläggningen ska vara ansluten till elnätet.

Den som enbart installerar batterier har enligt lagen inte rätt till skattereduktion för grön teknik. För att hjälpa branschen, bland annat vid materialbrist, har dock Skatteverket accepterat att installationer faktureras i omgångar. Detta för att utförarna ska få betalt inom rimlig tid.

Läs också:
Batteri utan solceller – 4 frågor om hur du undviker återbetalningskrav

Vad gäller för grönt avdrag vid årsskiften?

Väntan på komponenter, förhandsbesked eller tidsbrist är några anledningar till att installationer av solceller och batterier kan dra ut på tiden. Många gånger vill installatören ha betalt i omgångar, och ibland kan slutbetalningen ske efter att ett årsskifte passerat.

Det har lett till problem för villaägare som vill göra skatteavdrag för grön teknik. Lagen säger nämligen att avdraget ska göras det år då betalningen sker. Villaägaren måste alltså välja vilket år hen vill göra avdraget, och kan därmed gå miste om avdrag för delar av installationen.

I dagsläget gäller att förskott måste vara fullständigt betalda och arbetet färdigställt inom samma år för att räknas. Men enligt ett regeringsförslag kan det komma att ändras från 1 januari 2025.

Uppdateringen innebär att grönt avdrag ska sökas för det år då slutbetalningen sker. Oavsett när tidigare betalningar gjorts. Begäran om avdrag ska ha kommit in till Skatteverket senast den 31 januari året efter att arbetet slutbetalades.

Läs också:
Förskottsbetalning grön teknik: Regeringen vill förenkla vid årsskiften

Vad gäller för grönt avdrag för batteri utan solceller?

Den som enbart installerar batterier har enligt lagen inte rätt till skattereduktion för grön teknik. Syftet med skattereduktionen är att öka användningen av egenproducerad el. I stället för att sälja överskottsel till nätet ska det gå att lagra den för senare egen användning.

Batterier ska kopplas till en anläggning för egenproducerad el som är ansluten till elnätet. Detta regleras av 67 kap. 38 § första stycket 2 inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

För att hjälpa branschen, bland annat vid materialbrist, har Skatteverket accepterat att installationer faktureras i omgångar. Detta för att utförarna ska få betalt inom rimlig tid.

Att utföraren kan begära separata utbetalningar för solceller, elbilsladdare och batterier framgår av ställningstagandet Skattereduktion för installation av grön teknik – frågor avseende installation, 2022-10-24, Dnr 8-1963873.

Läs också:
Batteri utan solceller – 4 frågor om hur du undviker återbetalningskrav

Frågor och svar om skatteavdrag för grön teknik

Vem kan begära skattereduktion för grön teknik?

Svar: Skattereduktion för grön teknik kan begäras av den som äger bostaden där installationen utförs eller av dennes förälder, förutsatt att föräldern är bosatt i Sverige och att den som begär skattereduktionen äger hela eller delar av bostaden.

Vilken är den maximala skattereduktionen för grön teknik per person och år?

Svar: Den maximala skattereduktionen för grön teknik är 50 000 kronor per person och beskattningsår.

Vilka krav ställs på utföraren för att köparen ska få skattereduktion?

Svar: Utföraren måste vara godkänd för F-skatt vid tiden för avtalet eller när betalningen sker. För utländska företag som inte bedriver näringsverksamhet i Sverige men utför arbete här, krävs ett motsvarande intyg från hemlandet i stället för F-skatt.

Vilka krav ställs på betalningen för att få skattereduktion för grön teknik?

Svar: För att få skattereduktion krävs att betalningen för installationen är genomförd och att den är elektronisk. Det innebär att betalningen måste vara förmedlad av en betaltjänstleverantör och innehålla uppgifter om avsändare, mottagare, belopp och tidpunkt.

Kan förskottsbetalningar påverka skattereduktionen?

Svar: Ja, förskottsbetalningar måste vara fullständigt betalda och arbetet färdigställt inom samma år för att räknas. Enligt ett regeringsförslag kan detta komma att ändras från 1 januari 2025. Utföraren måste ansöka om utbetalning senast den 31 januari det följande året.

Hur påverkar utbetalningar från Skatteverket skattereduktionen?

Svar: Utbetalningar från Skatteverket baseras på den betalningsandel som inte täcks av köparen, där maximal utbetalning är begränsad beroende på typ av installation.

När tillgodoräknas köparen preliminär skattereduktion?

Svar: Köparen tillgodoräknas preliminär skattereduktion löpande under året, baserat på Skatteverkets utbetalningar till utföraren enligt fakturamodellen.

Vad krävs för att få slutlig skattereduktion?

Svar: Slutlig skattereduktion medges i inkomstdeklarationen och baseras på den preliminära skattereduktionen. Den kan dock inte överstiga den sammanlagda summan av vissa skatter och avgifter, och vissa avdrag görs innan skattereduktionen för grön teknik tillämpas.

Vilket ansvar har köparen i samband med skattereduktion för grön teknik?

Svar: Köparen är ansvarig för att korrekt begära skattereduktion i sin inkomstdeklaration och för att alla uppgifter är rätt. Felaktiga uppgifter eller godkännande av förifyllda uppgifter som inte är underlag för skattereduktion kan leda till att slutlig skattereduktion inte medges och eventuellt skattetillägg.

Hur betalas grön teknik ut?

Den maximala skattereduktionen för grön teknik är 50 000 kronor per person och beskattningsår. Om du kan få ut maxbeloppet beror bland annat på din inkomst.

Slutlig skattereduktion medges i inkomstdeklarationen och baseras på den preliminära skattereduktionen. Den kan dock inte överstiga den sammanlagda summan av vissa skatter och avgifter, och vissa avdrag görs innan skattereduktionen för grön teknik tillämpas.

För att få skattereduktion krävs att betalningen för installationen är genomförd och att den är elektronisk. Det innebär att betalningen måste vara förmedlad av en betaltjänstleverantör och innehålla uppgifter om avsändare, mottagare, belopp och tidpunkt.

Källa: Skatteverket