Logga in

Installera hembatterier för stödtjänster – ger ingen rätt till grönt avdrag

Publicerad
25 jan 2024, 12:09

När får egentligen grönt avdrag göras för hembatterier? Frågan har varit het på senare tid. Vid en uppdatering i dag vidhåller Skatteverket sin lagtolkning. ”Det är ytterst få batterier som används ensidigt till att lagra egen el” säger vd:n för Svensk Solenergi.

Framför allt är det skrivningen om ändamålet för energilagringen som rör upp känslor. På myndighetens hemsida stod i början av året att ”Om batteriet helt eller delvis används för andra ändamål än att lagra den egenproducerade elen, är kraven för rätt till skattereduktion inte uppfyllda”.

”Om man vet när man köper sitt batteri att det kommer att användas till annat än att lagra egen el kan det säkert vara bra. Men det ger inte rätt att använda det gröna avdraget.”

 Pia Blank Thörnroos, skattejurist Skatteverket

Tidigare förtydligande:
Batteri utan solceller – 4 frågor om hur du undviker återbetalningskrav

Läs också:
Kort livslängd gör batterier olönsamma

Formuleringen lyder nu i stället: ”Installation av batteri som uteslutande eller så gott som uteslutande används för att lagra egenproducerad el”, enligt Skatteverkets uppdaterade ställningstagande den 25 januari.

– Vi har justerat texten så att batterier ska kunna användas för att lagra underhållsel. Det ska gå att sköta batteriet vintertid. Men i övrigt står vår lagtolkning fast, säger Pia Blank Thörnroos, skattejurist hos Skatteverket.

Branschorganisationer och företag har riktat kritik mot Skatteverkets lagtolkning. Organisationen Power Circle menar att hembatterier kan bidra med flera nyttor samtidigt. Utöver att öka användningen av egenproducerad solel kan batterierna kapa effekttoppar i det lokala elnätet eller leverera stödtjänster för ett stabilare elnät. 

– Detta är nyttor som framtidens elsystem behöver mer av och då är det mycket olyckligt om Skatteverket begränsar hushållens möjlighet att vara med och bidra, säger Johanna Lakso, vd på Power Circle.

Även föreningen Svensk Solenergi är kritisk. Föreningen menar bland annat att alla hembatterier som säljs på den svenska marknaden är utrustade med styrfunktioner. Därmed kan de flesta batterier användas till flera ändamål.

– Det är ytterst få batterier som används ensidigt till att lagra egen el, säger vd Anna Werner.

Företaget Checkwatt, en så kallad aggregator för stödtjänster till Svenska kraftnät, tycker att Skatteverket saknar stöd i lagen för sin tolkning.

– Våra system för smart styrning ökar användningen av egenproducerad el, som lagen föreskriver, och skapar andra nyttor för både ägaren och elsystemet, säger vd Dan-Eric Archer.

De tre kritikerna tycker också att eventuella förändringar i villkoren för avdraget behöver ske under ordnade former. Till exempel att avdraget sänks successivt och planerat.

Enligt skattejurist Pia Blank Thörnroos är lagtolkningen korrekt. De nuvarande reglerna är hämtade från stödförordningar som skrevs långt före 2021.

– Sedan kan ju teknikutvecklingen ha sprungit ifrån lagtexten. Men om lagstiftningen kring grönt avdrag ska justeras blir upp till politiska beslut, säger hon.

Läs också:
Upplåt hembatteriet och tjäna tusenlappar

Pia Blank Thörnroos säger också att de förtydliganden som nu gjorts gäller framåt. De som ansökte om grönt avdrag under 2023 får skatteavdrag enligt tolkningarna då – om batteriet är kopplat till solceller och används för att lagra egenproducerad el.

– Om man vet när man köper sitt batteri att det kommer att användas till annat än att lagra egen el kan det säkert vara bra. Men det ger inte rätt att använda det gröna avdraget, säger hon.