Logga in

Mjukvarustyrning rundar skärpta skatteregler

Publicerad
2 apr 2024, 04:59

Ett nytt mjukvarustyrt upplägg för stödtjänster utnyttjar bara en liten del av villabatteriet. ”Det här upplägget borde möjliggöra det 50-procentiga gröna teknikavdraget”, säger bolaget.

Varberg Energi har inlett ett samarbete med Ferroamp och aggregatorn Ntricity som innebär att de kan erbjuda ägare av Ferroampanläggningar i elområde 3 en möjlighet till intäkter från stödtjänster. Företaget förklarar att de på kort tid samlat på sig ett kundunderlag på ungefär 500 Ferroampsystem som nu är redo att delta på stödtjänstmarknaden.

– Vårt upplägg är lite annorlunda eftersom vi erbjuder möjligheten att vara med utan att installera någon styrutrustning som innebär att vi tar över kontrollen av kundens batteri, förklarar Henrik Näsström, marknadschef hos Varberg Energi.

Henrik Näsström är marknadschef hos Varberg Energi. Foto: Lars-Göran Hedin

Det är mjukvaran i Ferroamps Energy hub som styr i det här upplägget. Därför kan  kunden även använda sitt batteri som tidigare för att öka utbytet av egen solelsproduktion.

– Vår bedömning är att det här upplägget borde möjliggöra det 50-procentiga gröna teknikavdraget, med tanke på att batteriet näst intill uteslutande kan användas mot solcellsanläggningen och öka egenanvändningen av den energi som produceras lokalt, menar Henrik Näsström.

Intresset för Varberg Energis nya flextjänst har varit stort. Flertalet anläggningar hos kunder som vill vara med utvärderas just nu av Ferroamp för att säkerställa att de klarar kraven på förkvalificering.

– Nu räknar vi med att de här kunderna ska vara godkända inom några veckor och sedan börja få utbetalningar från oss månadsvis på sina elräkningar, säger Henrik Näsström.

Det är inte lång tid som de anslutna batterierna väntas vara aktivt använda för att stödja elnätet. Henrik Näsström förklarar att i normalfallet handlar det kanske om inte mer än ett hundratal minuter om året.

Fler flextjänster hos Varberg Energi:
De lovar elbilsladdning till halva priset

Läs också:
Allt du behöver veta om avdrag för grön teknik

– Resten av tiden, kanske 50 000 minuter, kan de användas för andra ändamål, som att stötta och öka på användningen av egenproducerad solel. Det betyder att vår lösning är snäll både mot elsystemet och den egna solelsproduktionen, framhåller han.

Flex Batteri, som Varberg Energi kallar sin tjänst, är en del av företagets koncept Nätflex, som är en satsning på att skapa ett mer flexibelt elnät. Här ingår bland annat också den stora solcellspark med 9 300 solpaneler som företaget invigde 2016 och som då var den största i landet och som årligen producerar 3 GWh solel, vindkraftverk och en nyinvigd batteripark på 11 MW/14 MWh.

Varberg Energis batteripark är på 11 MW/14 MWh. Foto: Varberg Energi.

– Vindkraftverken är en viktig resurs för stödtjänsten FCR-D ned, i och med att vi snabbt kan minska produktionen från dem genom att tilta rotorbladen och på så vis få mer betalt från Svenska kraftnät än vad vi förlorar i produktionsintäkter. Henrik Näsström förklarar att i lägen när produktionen behöver minskas är spotpriserna ändå så låga att intäktsbortfallet inte blir särskilt stort.

Behovet av flexibilitet i elnäten kommer att öka rejält framöver, menar Henrik Näsström:

Stödtjänster ger kort återbetalningstid:
Trots nya skatteregler: Batterier kan löna sig ändå

– När prismodellerna för elnät ändras 2027 behövs mer flexibilitet och samma gäller den planerade förändringen av spotprismarknaden, där priserna ska sättas per 15-minuters intervall i stället för en timme. Att hitta den bästa formeln för att optimera de olika resurserna på konsumtions- och förbrukningssidan i elnätet blir allt viktigare och här vill vi gå i täten, säger han och tillägger:

– Allt handlar om att energiproduktion och förbrukning på olika platser kan justeras med korta responstider så att vi på så vis kan balansera och stabilisera sådana parametrar som frekvens, spänning och effekt.