Logga in

Lönar sig verkligen solceller?

Publicerad
12 okt 2020, 07:57

Vi pratar med en forskare om vad som gör solceller lönsamma. Men också om fallgroparna som kan göra solcellerna på villataket till enbart en kostnad – i stället för en vinst på sikt.

Blir det lönsamt för villaägaren att installera solceller? Om det går diskussionen varm i Facebook-gruppen Solceller & Solenergi Forum och Tips. ”Varför ska jag betala 150 000 kronor för en solcellsanläggning som gör att jag kan spara max 9 000 kronor per år enligt solcellsleverantörerna?” undrar trådskaparen.

Frank Fiedler– Om du är ett företag och vill ha återbetalning på 4-5 år, så går det inte. Men många privatpersoner har även andra motiv, som att göra insatser för miljön, säger Frank Fiedler, universitetslektor i energi och miljöteknik vid Högskolan Dalarna.

”Jag är lite orolig för de som skrapar ihop pengar och tar från något som de egentligen behöver, för att ha råd med solceller. Om förutsättningarna ändras kan det bli som att köpa dåliga aktier.”

Frank Fiedler, universitetslektor i energi och miljöteknik vid Högskolan Dalarna.

Han menar att i de flesta fall blir återbetalningstiden mellan 10 och 15 år. Inräknat statliga stöd och behovet av att byta växelriktare någon gång under solcellernas 30-åriga livslängd. Sedan varierar omständigheterna en del från hus till hus, exempelvis elavtal och ränta. Husets placering och solcellernas riktning spelar också in.

Viktigt med korrekt installation: Lös kabel blir livsfarlig gunga för barn – och andra elfel när solceller installeras

Värt att tänka på: Elsäkerhetsexperten: ”Massor av solcellsanläggningar installeras felaktigt”

För den som vill göra en egen uträkning finns hjälp i Energimyndighetens solelkalkylator. Där går det att fylla i olika värden för den egna anläggningen, som investeringskostnad per kWh, årsproduktion, kalkylränta, andel egenelanvändning och antal år med skattereduktion. Därefter ges en uppskattning av återbetalningstid.

Frank Fiedler poängterar att som läget är i dag är det lönsamt för de flesta villaägare att installera solceller. Men det finns osäkerheter.

– Det borde finnas mer säkerhet om vi ska ställa om mot förnybart. Jag är lite orolig för de som skrapar ihop pengar och tar från något som de egentligen behöver, för att ha råd med solceller. Om förutsättningarna ändras kan det bli som att köpa dåliga aktier, säger han.

Den största risken vid privata investeringar i solceller är, enligt Frank Fiedler, att lönsamheten i hög grad påverkas av bidrag och skattereduktion. De allra flesta matar ut mer än 60 procent av sin producerade el på nätet. För det får de en skatteminskning på 60 öre per kWh. Om det blir politiska omsvängningar kan det hända att detta tas bort.

– Då blir det troligen betydligt längre återbetalningstid, säger han.

Det tyska systemet har varit bättre för utvecklingen, menar Frank Fiedler. Där används en inmatningstariff under 20 år efter investeringen. All el som matas ut på nätet betalas med ett fast pris per kWh. Det gör det enklare och säkrare att räkna ut lönsamheten.

På tekniksidan är största risken att anlita en installatör som saknar rätt kompetens. Elinstallatören har tidigare intervjuat konsulten Robert Lee på WSP som befarar att det kommer att bli en stor reklamationsvåg för solceller framöver.

Mycket kan gå snett: ”Det kommer bli en stor reklamationsvåg när folk inser att de inte fått vad de lovats”

– Det är viktigt vid en solcellsinstallation att inte blanda olika typer av kontakter, och att använda rätt sorters kablar. Om allt görs enligt reglerna, av utbildat folk, ska det inte bli några problem, säger Frank Fiedler.