Logga in

Solceller på norrsidan – visst blir det lönsamt!

Publicerad
11 apr 2022, 05:30
| Uppdaterad
14 apr 2022

Egenproducerad solel kan bli mer lönsam om solpaneler inte enbart sätts upp på takets sydsida, utan även riktas mot norr. ”Att bara använda sydsidan är att göra kunden en otjänst” säger Gnesta-installatören Johan Lexell.

Om man vill veta hur lönsam en solcellsinstallation blir gäller det att kunna räkna. Det gör Johan Lexell, vd för Klövsta Energi i Gnesta, som alltid förser kunderna med en lönsamhetskalkyl inför nya installationer.

“Vi jobbar i system och då behöver vi ta hänsyn till det. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) borde kräva att båda sidor av tak används. Allt annat är slöseri med infrastruktur, elektrikers tid och material.”

Johan Lexell, vd Klövsta Energi

Så säger forskare:
Lönar sig verkligen solceller?

Mer om ekonomi:
Vätgas ger el och värme i villan: ”Elpriset spelar ingen roll för oss”

Något han sett i kalkylerna är att solceller placerade på norrsidan av hustak kan ge viktiga bidrag till lönsamheten.

– Det är skitenkelt, om man gör matten! Beräkningarna har tagit bort mina fördomar, säger Johan Lexell.

Han menar att många generellt överskattar kostnaderna för solpanelerna i ett solenergisystem. Samtidigt underskattas elproduktionen på norrsidan. Detta leder till att installatörer väljer att bara sätta upp anläggningar på sydsidan.

Johan Lexell visar en exempeluträkning som han gjort för en villa i Gnesta. För anläggningen med 20 paneler på takets sydsida och 20 paneler på norrsidan blir avkastningen 11,9 procent. Med enbart 20 paneler på sydsidan blir avkastningen 11,8 procent.

– Då blir det alltså bättre avkastning med 40 paneler, även om hälften av dem är i norrläge, säger Johan Lexell.

Beräkningen bygger på hans nyckeltal och växelriktartillverkarens programvara. Till exempel är kostnaden för varje panel satt till 2 000 kronor inklusive moms, varje kilowattimme har fått värdet en krona och den fasta kostnaden för elinstallation och växelriktare antas vara 30 000 kronor.

– Det är snällt räknat till sydsidans fördel. Norrsidan blir mycket bättre om man räknar med elpriset morgon/kväll eller dagar som inte är så soliga (ofta högre pris), säger han.

Beräkning visar var det blir lönsamt. Foto Henrik Sannesson

Solcellernas lutning har också betydelse, och uträkningen här gäller 27 procents lutning. Om lutningen är mindre blir skillnaden mellan syd och nord lägre. Om lutningen är högre, exempelvis 45 procent, blir kalkylen vanligtvis mer fördelaktig. Graden av skuggning spelar mindre roll, hävdar Johan Lexell.

En fördel med att ha solpaneler även på norrsidan är att anläggningen ger större utdelning morgon, kväll och under molniga dagar. Då ger fler paneler mycket mer än färre. Dessutom blir det bättre balans gentemot elnätet om anläggningar levererar mer jämnt, menar han.

– Anläggningar enbart på sydsidan är också mer känsliga för elpriset när man säljer el. Att bara använda sydsidan är att göra kunden en otjänst, säger Johan Lexell.

Mycket spelar in:
Fick vänta ett halvår på elavläsning

Utöver nyttan för anläggningsägaren tycker han att beräkningarna är viktiga ur ett samhällsperspektiv. När vi ska ställa om till mer förnybar energiproduktion gäller det att använda infrastrukturen optimalt. 

– Vi jobbar i system och då behöver vi ta hänsyn till det. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) borde kräva att båda sidor av tak används. Allt annat är slöseri med infrastruktur, elektrikers tid och material, säger Johan Lexell.

För att få riktigt god utdelning av installationer på flera sidor av taket rekommenderas en genomtänkt styrning av anläggningen.

Som indata har Klövsta Energi morgondagens elpris, väderprognos samt förra årets elkonsumtion vid samma tidpunkt – för temperaturreglering. Komplettering med batterilagring gör det möjligt att sälja elen till bättre pris.

Johan Lexell menar också att installatörers prissättning styr lönsamheten. Exempelvis kan det finnas etableringskostnader för extra takyta.

– Lönsamheten bestäms i slutänden av den som installerar, säger han.

Fakta Lönsamhet solceller på norrsidan

Beräkningen som Klövsta Energi gör bygger på egna nyckeltal och växelriktartillverkarens programvara. En vanlig växelriktare har två ingångar (mppt:er). Det går att ha cirka 20 solpaneler på en ingång.

Enligt kalkylen ger placering mot syd 8 260 kWh/år, mot norr 4 720 kWh/år och tillsammans (40 paneler) 13 090 kWh/år.

Nyckeltal som används är kostnad per panel, inklusive moms, 2 000 kronor. Varje kilowattimme bedöms vara värd en krona. Priset för elinstallation och växelriktare sätts till 30 000 kronor.

Då blir kalkylen så här: 

Ekonomi Syd: 8 260 kWh/år x 1 krona = 8 260 kr/år till en kostnad av 40 000 kr (20 paneler x 2 000 kr) + 30 000 kr för elinstallation. Ger avkastning 11,8 procent (8 260/70 000).

Ekonomi Norr: 4 720 kWh/år x 1 krona = 4 720 kr/år till en kostnad av 40 000 kr (20 paneler x 2 000 kr) + 30 000 kr för elinstallation. Ger avkastning 6,7 procent (4 720/70 000).

Ekonomi Bägge: 13 090 kWh/år x 1 krona = 13 090 kr/år till en kostnad av 80 000 kr (40 paneler x 2 000 kr) + 30 000 kr för elinstallation. Ger avkastning 11,9 procent (13 090/110 000).

Kostnaden för elinstallationen blir lika, trots dubbla antalet solceller. Det beror på att samma el-infrastruktur och utrustning behövs oavsett om det är 20 eller 40 paneler på taket, enligt Johan Lexell.