Logga in

6 faktorer som avgör vad du får betalt för solel

Publicerad
8 jun 2023, 09:17
| Uppdaterad
27 dec 2023

Högt på natten och lågt på dagen – eller tvärtom? Hur sätts egentligen priset på solel från mikroproducenter?

”Hela vintern har det varit billigt på natten och svindyrt på dagen. Nu när solen skiner på dagen har man vänt på prissättningen, så att det är dyrt på natten och minuspris när solen skiner. Men inte under mulna, regniga dagar…” skriver en frustrerad mikroproducent i Facebookgruppen Solceller & Solenergi.

”Gamla sanningar kommer inte längre vara aktuella – som att elpriset alltid är lägst på sommaren.”

Jonas Stenbeck, Vattenfall Försäljning

Mycket solceller:
Så lång tid tar nätanslutningen att få

Läs också:
Fick vänta ett halvår på elavläsning

I skuggan av händelsen i Finland, där Vattenfall utreds för eventuell marknadsmanipulation av elpriser, väcks en del konspirationsteorier på Facebook. Men vad är det egentligen som gäller? Så här svarar Jonas Stenbeck, privatkundschef hos Vattenfall Försäljning:

1. Spotpriser påverkar vad Vattenfall betalar till mikroproducenter

Jonas Stenbeck. Foto Peter Knutson

– När en anläggning producerar mer el än hushållet använder just då, går överskottselen automatiskt in på elnätet. Överskottselen ersätts med det pris som elen säljs för på Nord Pool just den timmen. De rörliga priserna på Nord Pool går kraftigt upp och ner och skiljer sig stort från en timme till en annan.

I dagsläget har vi mycket låga spotpriser då det produceras väldigt mycket kraft. Vi har god tillrinning till vattenmagasinen och vattenkraften har full produktion. Det finns bra med vindkraft och dessutom är det varmt väder och lägre konsumtion.

Det är viktigt att registrera sig som mikroproducent. Då får man hos Vattenfall det rådande elpriset (Nord Pool). Mikroproducenter får även ersättning i form av skattereduktion 60 öre/kWh samt ersättning för nätnytta. Som mikroproducenter räknas anläggningar med huvudsäkring på max 63 ampere och installerad effekt max 43,5 kilowatt.

2. Så sätts Nord Pools spotpriser

– Nord Pools priser påverkas av utbud och efterfrågan, alltså hur mycket som produceras en viss timme och hur mycket som efterfrågas. När det finns hög efterfrågan, till exempel på grund av kallt väder och vardagar med elintensiv industri igång, samtidigt som det är låg produktion ökar elpriserna. Låg produktion kan till exempel bero på att det inte blåser eller regnar. Planerade årliga avställningar för bränslebyte, service och underhåll vid Sveriges och Finlands kärnkraftverk kan också påverka. Om vi tvärtom har låg efterfrågan och hög produktion går elpriserna ner.

3. Det kan bli minuspriser vissa timmar

– På Nord Pool kan det bli minuspriser när utbudet är större än efterfrågan, alltså överskott av elproduktion. Om det finns en överflödig mängd el och efterfrågan är låg kan det leda till negativa priser. Ett exempel är när det finns mycket vind- eller solkraftproduktion och samtidigt begränsad kapacitet att lagra eller transportera överskottet.

För timmarna med minuspriser får producenterna betala för den el de matar in på nätet. Ofta rör det sig om små mängder, korta perioder och minuspriserna ligger runt 0,02 öre/kWh. Det kompenseras av skattereduktion och ersättning för nätnytta. Det är svårt att säga hur stor ersättningen för nätnyttan är då olika nätbolag tar betalt på olika sätt. Det beror på avtalet som kunden har med sin nätägare.

4. Kan Vattenfall sätta vilka egna priser som helst?

– Nej, våra kunder får Nord Pools priser.

5. Regionala skillnader påverkar

– Nord Pools priser är olika beroende på vilket elområde man bor i och därav är ersättningen olika.

Läs också:
Räkna på om solceller lönar sig där du bor

6. Konsumtionsbeteendet ändras – efterfrågan ökar på sommaren

– Marknaden utvecklas och Vattenfall anpassar sig efter den. Vi har sett att spotpriserna varierar kraftigt från timme till timme, dag till dag och vecka till vecka. Volatiliteten ser ut att hålla i sig och vi kommer att få fortsätta leva med stora prisskillnader.

Vi kommer även se förändringar. Gamla sanningar kommer inte längre vara aktuella – som att elpriset alltid är lägst på sommaren. Vårt konsumtionsbeteende har ändrats – till exempel är det fler som använder elbilar i dag, vilket gör att efterfrågan på el ökar under sommaren.