Logga in

Räkna på om solceller lönar sig där du bor

Publicerad
13 maj 2024, 05:30

Funderar du på solceller, batterier och stödtjänster? Då vill du veta hur snabbt anläggningen betalar igen investeringen. Här är Elinstallatörens stora kalkyl för solceller 2024 för alla fyra elprisområden. 

Modell 1
– enbart solpaneler, grönt teknikavdrag, investering 123 500 kr

ElområdeSE1SE2SE3SE4
Intäkter, såld el6 4205 8327 0808 160
Egenkonsumtion5 9205 4366 6407 360
Totalt12 34011 26813 720 15 520
Återbetalningstid10,2 år11,2 år9,2 år8,1 år

Modell 2
– solpaneler och batteri, ökad egenkonsumtion, grönt teknikavdrag, investering 173 500 kr

ElområdeSE1SE2SE3SE4
Intäkter, såld el3 7563 791 4 6025 304
Egenkonsumtion6 2336 3607 7698 611
El från batteriet2 9302 9903 652 4 048
Totalt12 92013 141 16 02317 923
Återbetalningstid13,7 år13,5 år11,0 år9,9 år

Modell 3
– solpaneler, batteri, stödtjänster, inget grönt teknikavdrag, investering 223 500 kr

Elområde:SE1SE2SE3SE4
Intäkter såld el:3 7563 7914 6025 304
Egen konsumtion:6 2336 3607 7698 611
El från batteriet:2 9302 9913 6524 048
Intäkt från stödtjänster:25 00025 00025 00025 000
Totalt:37 91938 14141 02342 963
Återbetalningstid:6,0 år5,9 år 5,6 år5,3 år

Så här har vi räknat:

För jämförelsens skull anger vi förra årets siffror inom parentes. Det är de siffror vi använde i vår kalkyl som gjordes våren 2023. Vår kalkyl är gjord för en normal villaanläggning med 28 paneler på tak, med totalt 11,1 kWp i effekt.

Gemensamma ingångsvärden:

Investeringskostnad, kr per kW:11 125(16 000)
Årsproduktion, kWh/kW: 900(900)
Beräknad årsproduktion, totalt, kWh:10 000(10 000)
Kalkylränta, procent:4(4)
Andel egenanvändning, procent: 40(50)
Ekonomisk livslängd, antal år:30(30)
Skattereduktion, grön teknik, kr/kW:3 200(2 400)
Angivna värden är baserade på Energimyndighetens solelskalkyl och data från vår referensanläggning i elområde SE3.

I kalkylen för 2022 beräknades elpriserna för elabonnemang med ett års fast pris, medelpriser under året. För 2023 har vi utgått från timpriser på Nordpool som vi viktat mellan vinter- och sommarsäsong (mars-oktober) med tanke på konsumtions- och produktionsvariationerna över året. 

Ta del av vår analys:
Så får du solceller att löna sig trots lågt elpris och hög ränta

Lönsamheten har vi beräknat utifrån tre olika modeller, med eller utan batteriinstallation. I den ena modellen med batteri har vi dragit av det gröna teknikavdraget från investeringskostnaden, i den andra har vi inte räknat med att få något sådant avdrag – utifrån skattemyndighetens tolkning av lagen för stöd till mikroproduktion av el, eftersom vi här har räknat med intäkter från stödtjänster. 

Kostnad för batteri på 10 kWh (inkl merkostnad för hybridväxelriktare, mm): 

 • Utan stödtjänster, med grönt teknikavdrag, kr 50 000
 • Med stödtjänster, utan grönt teknikavdrag, kr 100 000

Vi har också räknat med tio procents lägre utbyte av solproduktionen i de båda elområdena i norr, baserat på data för mängden solinstrålning i olika delar av landet.

Elpriser (viktade), öre/kWh:

Elområde:SE1SE2SE3SE4
Inköpt el, öre:148 151166 184
Såld el, öre:107108118136

Faktorer som styr vad man får betalt för såld el:

 • Spotpris på Nordpool – inga större avdrag från elhandlarna, men i princip inga påslag heller, mest en fråga om marknadsföring – räkna med spotpriset
 • Nätersättning – den är nätägarna tvungna att ge dem som levererar el till nätet
  kalls ofta ”nätnytta” och är just nu hos Vattenfall 6,8 öre i norr och 16,8 öre i söder
 • Elcertifikat – inget att räkna med längre sedan Energimyndigheten infört en årsavgift på 200 kr, vilket är mer än vad en normal villaanläggning kan räkna med i intäkt
 • Ursprungsgarantier – bara ett öre, inget att räkna med i kalkylen
 • Skattereduktion – 60 öre per kWh som säljs till nätet. Kommer automatiskt på deklarationen, maxad till 30 000 kWh.

Faktorer vi räknat med för den inköpta elen:

 • Elhandel – Timpris på Nordpool, inkl påslag från elhandelsbolag
 • Elöverföring – 27,2 öre/kWh (Vattenfall)
 • Energiskatt – 42,8 öre/kWh
 • Moms – 25 proc på totalpriset

Så här såg kalkylen ut för 2022

Det är många års skillnad mellan hur snabbt investeringen i solceller tjänas in. Det hänger på vilket elprisområde du bor i. Vi har räknat ut kalkyler för alla fyra elprisområden.

Så har vi räknat ut kalkylerna

Investeringskostnad per kW16 000 kr
Årsproduktion900 kWh per kW
Kalkylränta4%
Antal år med skattereduktion10
Andel egenanvändning50%
Ekonomisk livslängd30 år
Skattereduktion för grön teknik2 400 kr/kW
Elpriser beräknade för elabonnemang med ett års fast pris, medelpriser augusti 2022.

Oväntat:
Brist på ”solcellsbranschens toapapper”

Solceller och vätgas blev bra affär i Sjöbo.
Vätgas-investeringen: ”Fantastiskt bra affär med dagens elpriser”


Elprisområde 1

Pris för köpt el2,11 kr/kWh
Pris för såld el0,27 kr/kWh
Ersättning från nätägare: 0,09 kr /kWh
Resultat
Intäkter under livstiden, per kW
Egenanvänd el15 844 kr
Såld el3 905 kr
Ersättning nätägare676 kr
Skattereduktion för levererad el2 161 kr
Totalt20 708 kr
Återbetalningstid17 år

Vad betalar elbolagen för din solel? Och hur bedöms priset?

Se faktaruta längst ned på sidan

Elprisområde 2

Pris för köpt el2,20 kr/kWh
Pris för såld el0,52 kr/kWh
Ersättning från nätägare0,09 kr/kWh
Resultat
Intäkter under livstiden, per kW
Egenanvänd el16 520 kr
Såld el3 905 kr
Ersättning nätägare676 kr
Skattereduktion för levererad el2 161 kr
Totalt23 262 kr
Återbetalningstid12 år

Elprisområde 3

Pris för köpt el3,37 kr/kWh
Pris för såld el:2,37 kr/kWh
Ersättning från nätägare0,14 kr/kWh
Resultat
Intäkter under livstiden, per kW
Egenanvänd el25 306 kr
Såld el17 797 kr
Ersättning nätägare 1 051 kr
Skattereduktion för levererad el:2 161 kr
Totalt46 315 kr
Återbetalningstid6 år

Elprisområde 4

Pris för köpt el4,66 kr/kWh
Pris för såld el3,05 kr/kWh
Ersättning från nätägare0,14 kr/kWh
Resultat
Intäkter under livstiden, per kW
Egenanvänd el34 992 kr
Såld el:22 903 kr
Ersättning nätägare1 051 kr
Skattereduktion för levererad el2 161 kr
Totalt: 61 107 kr
Återbetalningstid4 år

Läs också:
Solceller i elprisområde 3: ”Ett jättesmart beslut”

Mr. Vätgas:
Vätgas ger el och värme i villan: ”Elpriset spelar ingen roll för oss”

Vad betalar elbolagen för överskottselen?

Spotpriset + 10-15 öre påslag + 9 eller 14 öre i ersättning för nätnytta är det korta svaret.

I våra kalkyler har vi varit lite försiktiga i bedömningen av vad solelsproducenten får betalt för den överskottsel som säljs till det elbolag hen har avtal med. När vi har kollat ett antal olika elbolag i olika delar av landet visar det sig att de flesta erbjuder spotpriset på Nordpool plus ett påslag på cirka 10-15 öre. Till detta kommer nätbolagens ersättning för så kallad nätnytta som är 9-14 öre, beroende på elprisområde.

Många elbolag lockar med högre påslag på spotpriset om man köper solpanelerna genom dem, men de påslagen är alltid tidsbegränsade, ofta till endast ett år. Så i en lönsamhetskalkyl får den extrabonusen inte så stor tyngd.


Fakta: Faktorerna bakom vad elbolagen betalar för den solel du säljer

Spotpris på nordpool – inga större avdrag från elhandlarna, men i princip inga påslag heller, mest en fråga om marknadsföring – räkna med spotpriset.

Nätersättning – den är nätägarna tvungna att ge dem som levererar el till nätet kalls ofta ”nätnytta” och är hos Vattenfall 8,75 öre i norr och 14 öre i söder.

Elcertifikat – inget att räkna med längre sedan Energimyndigheten infört en årsavgift på 200 kr, vilket är mer än vad en normal villaanläggning kan räkna med i intäkt.

Ursprungsgarantier – bara ett öre, inget att räkna med i kalkylen.

Skattereduktion – 60 öre per kWh som säljs till nätet. Kommer automatiskt på deklarationen, maxad till 30 000 kWh.

Källa: Bengts nya villablogg