Logga in

Dyrt när mätarbytet gav 400V – men var inte felet egentligen i kundens central?

Publicerad
9 jul 2024, 14:01

400V i uttagen skadade elektronik efter ett elmätarbyte. I sin Arn-anmälan kräver husägaren elnätsbolaget på 80 000 kronor. Men bolagets egen utredning visar att neutralledaren vid bytet lossnat på kundens sida – inte deras ansvar.

Text

Villaägarens elnätsbolag skulle byta hans elmätare. Elnätsbolaget tog in en underentreprenör för jobbet och de kopplade bland annat på en serviskabel  till avlämningspunkten till fastigheten. Men kort efter att de utförde bytet uppstod ett elfel i fastigheten. När de kopplade på elmätaren gick det ut 400V i elnätet i fastigheten och det orsakade en stor mängd skador på elektriska enheter till ett betydande värde. Villaägaren behövde få hjälp av elektriker, vilket innebar höga kostnader. 

Ännu en tvist:
Bucklor en del av avtalet, sa solcellsföretag när plåttak totalförstördes

Ännu en tvist:
Solcellsföretaget började med att välta 20 paneler

Villaägaren menade att elnätsbolaget orsakade skadorna och bar ansvaret. Han yrkade därmed att de skulle betala honom 80 500 kr i skadestånd. Han uppfattade även att han och elnätsbolaget var överens om att skadan hade skett i samband med montörens arbete.

Men villaägaren och elnätsbolaget var inte överens om ansvarsfrågan. Kort efter att skadan uppstod utredde elnätsbolaget skadorna. Efter utredningen gjorde bolaget bedömningen att skadan hade orsakats av att neutralledaren hade lossnat efter mätarbytet. Men neutralledaren i sig låg i villaägarens egna elcentral och inte vid mätaren, där underentreprenören hade arbetat. Eftersom skadan inte hade uppkommit där arbetet med bytet hade skett, utan i villaägarens elcentral, menade elnätsbolaget att ansvaret inte låg på dem. Övriga kablar i fastigheten är anläggningsinnehavarens ansvar. 

Vems var ansvaret enligt Arn?

Efter att ha tagit del av bevisen kunde Arn göra bedömningen att skador hade uppstått på flera elektroniska enheter. Däremot kunde inte villaägaren bevisa att elnätsbolaget hade orsakat skadorna på grund av vårdslöshet eller felaktigheter i arbetet. Arn kom dock inte heller fram till om skadan hade uppstått i villaägarens egen anläggning, vilken elnätsbolaget inte ansvarar för. Därmed avslog Arn villaägarens krav om 80 500 kr i skadestånd.

Ännu en tvist:
Kunden krävde 54 000 kronor tillbaka – max en hundring sa företaget