Logga in

Kunden krävde 54 000 kronor tillbaka – max en hundring sa företaget

Publicerad
18 jun 2024, 10:28

Det var spikhål genom kablarna och reglar monterade i strid med  svensk byggstandard. Men husföretaget blånekar. De har inte spikat i några kablar. Men kanske ett vp-rör… Vem fick rätt i Arn?

Kunden hade anlitat Älvsbyhus för en totalentreprenad av ett hus. Efter att villan var på plats och slutbesiktigad i Uppsala upptäckte kunden flera brister. 

Läs också:
”Anlita en riktig elektriker”

Läs också:
“Många tapetserar med koppar i onödan“

Träreglar var för korta och inte fastsatta i konstruktionen, elkablar var inte fixerade vid reglar samt att det fanns spikhål i vissa elkablar. Flagranta fel och montering som strider mot svensk byggstandard menade kunden. 

I sin anmälan till Allmänna reklamationsnämnden har kunden gjort gällande att väggen det handlar om var annorlunda monterad än övriga. Detta på ett sätt att det inte går att modifiera eller renovera den utan att ta ned hela innerväggen. Det är många fel och  kunden begärde att Älvsbyhus skulle betala 54 450 kronor för dem. 

Husföretaget å sin sida motsätter sig hela kravet och i sitt svar till nämnden skriver de att entreprenaden skett i enlighet med avtal och tillämpliga normer. De korta reglarna strider inte mot några regler eftersom de inte är bärande och det är inte heller så att företaget spikat i några kablar. 

Förvisso medges att det finns spikhål i vissa vp-rör, men spikningen skedde innan tråddragning – därför påverkas varken funktion eller säkerhet. Till sitt försvar har Älvsbyhus protokoll där isolationsmätning utförts och att huset är visat säkert ur elsäkerhetssynpunkt.

Dock har företaget erbjudit sig att byta röret – en kostnad som beskrivs som ”max 100 kr”.

Påståendet om att elkablar inte fixerats vid reglar motsäger företaget helt. Kunden i fråga har rivit väggen för egna ombyggnationer – och det är det som gjort att kabeln släppt. 

Läs också:
”Det finns bevisligen en problematik med likström och jordfelsbrytare typ A”

I sitt beslut skriver nämnden att kunden inte visat att Älvsbyhus tjänst avviker från kravet på vare sig fackmässigt eller vad parterna avtalat. Han har därmed inte visat att det är något fel och har därmed inte heller rätt till ersättning. Däremot rekommenderar nämnden Älvsbyhus att byta det skadade vp-röret som de erbjudit.