Logga in

För klen växelriktare enligt kunden – men avtalet var tydligt

Publicerad
4 jun 2024, 04:30
| Uppdaterad
3 jun 2024

Hade kunden vetat att växelriktaren bara var på 10 kW skulle han beställt färre solceller. Men från solcellsföretaget fick han inte gehör för sin klagan. Då krävde han i stället 39 000 kronor tillbaka i Arn.

Vintern 2022 köpte en villaägare i Småland en solcellsanläggning, men efter att firman installerat denna upptäckte köparen ett fel. Växelriktaren var inte på 12,5 kW utan 10 kW – vilket fick köparen, som inte fick gehör hos solcellsföretaget, att anmäla till Arn.

Läs också:
Det klagar svenska folket mest på

Läs också:
”Alltid på samma ställe i mätaren det fräser till”

Enligt anmälan baserade köparen hela beställningen på diskussioner med säljare och projektledare där kunden anser att det ”hela tiden handlat om 12,5 kW”. Företaget levererade dock en klenare växelriktare och har då detta påpekats hänvisat till begränsningar från nätägaren och huvudsäkringen. 

Köparen menar att om hen vetat detta innan, så hade inte lika många solceller beställts. Av anmälan framgår att kunden begär att solcellsföretaget antingen ska byta växelriktare och ersätta för utebliven elproduktion – alternativt ge ett prisavdrag på 39 390 kronor. 

Företaget motsätter sig kravet och säger sig ha informerat köparen om begränsningarna som fanns och vad som installerats. 

Av de avtal som kommit nämnden till del – så framgår det i avtalet att det är en 10 kW växelriktare det handlar om. Den handling som kunden hänvisar till, dimensioneringsrapporten, avser en kraftigare växelriktare. Men i mail-dialogen kring denna informerades kunden om att 12,5 kW inte var aktuellt.

Läs också:
”Det här är en guldgruva för svenska elföretag”

Det får Arn att avslå köparens krav i sin helhet. Nämnden skriver i sitt beslut:

”Vid en samlad bedömning av de handlingar och argument som parterna fört fram, finner nämnden att kunden inte bevisat att solcellsanläggningen avviker från vad som avtalats och att det därmed inte föreligger något fel på den.