Logga in

Elanvändningen ökade 50 procent efter elfirmans ”optimering”

Publicerad
7 jun 2022, 05:40
| Uppdaterad
1 dec 2022

En husägare i Uppland ville få ner elanvändningen vintertid när hon ändå var i Spanien. Men det blev ingen besparing efter att en elfirma optimerat värmepumpen. Det ”gav motsatt effekt” skrev husägaren i sin anmälan till Allmänna reklamationsnämnden.

En fastighetsägare i Uppland beställde en genomgång och en optimering av sin frånluftsvärmepump av ett lokalt elföretag. Eftersom fastighetsägaren mestadels bodde i Spanien, ville hon att energianvändningen skulle vara så låg som möjligt i huset, när hon inte var där.

En mängd fel upptäcktes i ett elföretags installation av en luft/vattenvärmepump.
Backventil drogs sönder vid värmepumpinstallation

Den nya värmeanläggningen gav en innetemperatur på knappt 14 grader på vintern
Kunden klagade på bergvärmen – och dissade elpatronen

Fastighetsägaren ville ha en inomhustemperatur på tio grader, men teknikern från elföretaget förklarade att det inte gick, eftersom kompressorn inte skulle fungera vid så låg temperatur.

Istället ställdes värmepumpen in på 17 grader. Värmepumpen skulle larma om inomhustemperaturen understeg 17 grader samtidigt som elpatronen då skulle kopplas in.

Vid 17 grader eller varmare skulle elpatronen inte lösas ut, under 17 grader skulle elpatronen gå igång. Det var beskedet som  kunden sa att teknikern gav henne. 

När fastighetsägaren åkte tillbaka till sitt hem i Spanien fick hon via värmepumpens kommunikationsmodul larm om att elpatronen satts i gång. Värmepumpen visade sig också dra mycket mer el, tvärtemot den minskade förbrukning som elföretaget, enligt henne, hade utlovat efter optimeringen. 

Fakturan från elbolaget efter att optimeringen genomförts visade på att elanvändningen ökat med närmare 50 procent jämfört med samma period föregående år, då värmepumpen inte var optimerad.

Hon anmälde då företaget till Allmänna reklamationsnämnden, Arn.

”Resultatet av teknikerns genomgång, inställningar och förslag till optimerat handhavande gav således motsatt effekt”, skrev kunden i sin anmälan.

Fastighetsägaren ville ha drygt 2 000 kronor i kompensation för att tjänsten hon betalat för inte höll måttet.

Men elföretaget motsatte sig kravet eftersom man ansåg att man bara utfört den service som kunden efterfrågat. Företaget hade, enligt egen uppgift, aldrig utlovat minskad elförbrukning, utan kontrollerat att värmepumpen fungerar som den var tänkt..

De flesta i branschen tycker att det är en dålig idé att stänga av elpatronen i en värmepump.
”Att stänga av elpatronen är en dålig lösning, men…”

Arn höll med kunden att elförbrukningen blivit betydligt mer ojämn och med högre toppar än tidigare. Något som inte enbart kunde förklaras med temperaturskillnader under mätperioderna.

Nämnden menade att den optimering som kunden betalat för inte haft avsedd effekt och att hon därför hade rätt att få tillbaka 2 000 kronor, som hon betalat för tjänsten.