Logga in

Skulle kostnaden för elinstallationen ingå i värmepumpen?

Publicerad
8 maj 2023, 07:15

Ett kylföretag lämnade offert för en värmepump inklusive installation. Men när kunden utöver detta fick en faktura från elektrikern uppstod en tvist. Vem skulle betala elektrikern?

Uppdraget handlade om att installera en värmepump i en villa hos en kund i Blekinge. Kunden begärde ett totalpris för värmepump och installation. Ett kylföretag offererade ett pris på 24 000 kronor, vilket kunden accepterade. 

Behöver elektriker cert för att installera luftvärmepumpar?
Varför får inte elektriker installera värmepumpar?

Sture Söderström, 74, är elektriker i glesbygden
”Jag är numera den ende i den här landsändan som har kylbehörighet”

Men det uppstod två problem. Det ena var att det fattades en nolla i offerten och priset angavs felaktigt till ”24 00 kronor efter eventuellt rotavdrag på plats”.

Det andra var att fakturan var på 2 774 kronor mer än de 24 000 kronor som var tanken bakom offerten. Kylföretaget angav att det berodde på att elinstallationen inte ingick i priset.

Fastighetsägaren krävde då att kylföretaget skulle betala tillbaka det överskjutande beloppet för elinstallationen på 2 744 kronor eller betala 1 744 kronor efter en förlikning.

– Jag känner mig helt lurad av företaget som inte alls nämnde att elinstallationen skulle tillkomma på priset. De nämnde att de samverkade med elektriker och att de hade installatör. Allt koordinerades och sköttes av företaget, så jag har på alla sätt upplevt detta som ett fullt serviceköp gentemot företaget. De lurar kunden – man kunde ha fått ett bättre totalpris från en annan leverantör som gör affärer på ärligt sätt, skrev kunden i sin anmälan till Allmänna reklamationsnämnden, Arn.

Kylföretaget motsatte sig  kravet. En elektriker hyrdes in från ett utomstående företag och kylföretaget menade att man varit tydlig med detta gentemot kunden.

Arn konstaterade först och främst att det fattades en nolla i offerten på grund av felskrivning och att priset var 24 000 kronor.

Nämnden ansåg att företaget gett kunden befogad anledning att utgå från att priset avsåg den totala kostnaden för pumpen och installationen. Företaget hade inte lämnat tydlig information om att kostnaden för elektrikern inte ingick i priset.

Otydligheten över hur offerten skulle tolkas föll tillbaka på företaget.

Elföretaget hävdar att kunden ”saknar grundläggande kunskaper om sitt eget värmesystem”
Backventil drogs sönder vid värmepumpinstallation

Nämnden rekommenderade därför kylföretaget att betala motsvarande kostnaden för elinstallationen,  2 774 kronor, till kunden.