Logga in

Villaägaren skulle jobba – ”fick agera montör vid installation av elledning”

Publicerad
11 jun 2024, 15:20

Den beställda solcellsanläggningen blev så försenad att villaägaren var utan solelsproduktion hela sommaren. Därtill ett ”oskickligt bemötande” fick kunden att se rött och ta saken till Arn.

Bristande information och förseningar av solcellsanläggningen fick villaägaren utanför Söderköping att se rött. Han gjorde en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden, Arn.

”När det gäller ersättningen för kontraktsbrott i form av ’försening och oskickligt bemötande’ har parterna inte avtalat om att vite eller liknande ska utgå vid avtalsbrott.”

Allmänna reklamationsnämnden

Juridik:
Så undviker du de 3 vanligaste tvisterna om solceller

Läs också:
”Ibland lönar det sig att vara arga elektrikern”

Enligt avtalet med solenergiföretaget skulle villaägaren få anvisningar och en karta över placeringen av rördragning och markinstallation. Trots flera påstötningar fick han inga anvisningar. Tillsammans med grävaren gissade han i stället var ledningsdragningen skulle vara i marken. Under dagen för elinstallationen, då han annars skulle ha arbetat, fick han dessutom ”agera montör vid installation av elledning”.

Leveransproblem av material gjorde också att installationen försenades – från slutet av maj till 13 juli. Till råga på allt blev även inkopplingen av anläggningen på elnätet försenad till slutet av augusti. Det berodde på ett missförstånd kring en tidigare föranmälan till elnätsbolaget.

I sin anmälan till Arn yrkar villaägaren på ersättning för förlorad arbetsinkomst en dag (6 120 kronor) och en semesterdag (1 224 kronor) samt kostnader för resor om totalt 500 kronor. Han begär även 10 932 kronor från solenergiföretaget för kontraktsbrott i form av försening och ”oskickligt bemötande av företaget och dess underleverantörer”. Dessutom ska företaget ha missat att göra grönt skatteavdrag.

Förseningen av inkoppling på elnätet beräknar villaägaren ha inneburit en förlust om 2 435 kronor, under veckorna med utebliven elproduktion. För tidsödande telefonsamtal och mejlkonversationer gällande föranmälan begär han ersättning med 2 765 kronor. Sammanlagt 5 200 kronor från elnätsbolaget.

Såväl solenergiföretaget som elnätsbolaget motsätter sig kraven. Av avtalet framgår att det ibland kan hända att startdatum flyttas fram några veckor. Detta på grund av osäkerheten som finns på marknaden. Enligt solenergiföretaget har grönt skatteavdrag gjorts på fakturan. Företaget väljer trots allt att kompensera villaägaren för utebliven elproduktionen under juli och augusti, eftersom anläggningen kunde tas i bruk först den 23 augusti.

Elnätsföretaget menar att sju veckor från föranmälan till att kunden får klartecken är en rimlig tid. Även om det i detta fall blev förseningar på grund av missar i handläggningen. Vid makuleringen av ett tidigare ärende glömde handläggaren att ta bort masterdata. Därför såg det ut som att det redan fanns en solcellsanläggning knuten till villan. Kompletteringen skulle öka mätarsäkringen till 35 ampere. I själva verket handlade det om en nyinstallation av 12 kilowatt solceller, utan höjning av mätarsäkring.

Hur blev då nämndens beslut?

Villaägaren har inte åberopat någon bevisning som styrker skadorna för förlorad arbetsförtjänst, semester och reskostnader. Därför kan inte de kraven bifallas. När det gäller ersättningen för kontraktsbrott i form av ”försening och oskickligt bemötande” har parterna inte avtalat om att vite eller liknande ska utgå vid avtalsbrott. Därför avslås även detta krav.

Gällande det gröna avdraget har inget framkommit annat än att solenergiföretaget har hanterat bidraget på ett korrekt sätt. Företaget har även erbjudit sig att av goodwill kompensera villaägaren för utebliven elproduktion under juli och augusti 2023. Nämnden utgår från att villaägaren får ersättningen av företaget.

Läs också:
Allt du behöver veta om avdrag för grön teknik

När det gäller kravet på elnätsföretaget anser nämnden att villaägaren inte heller har tillräckliga bevis. Att anläggningen inte har kunnat kopplas in på nätet så snabbt som han önskat, beror inte bevisligen på omständigheter som företaget ansvarar för. Även kravet mot elnätsföretaget ska därför avslås.