Logga in

Bucklor en del av avtalet, sa solcellsföretag när plåttak totalförstördes

Publicerad
26 jun 2024, 08:26

Solcellsföretaget skulle använda trampskydd vid installationen på en villas plåttak. Men det glömdes bort och skadorna blev omfattande. Villaägaren anmälde till Arn och krävde 85 000 kronor tillbaka. Solcellsföretaget motsatte sig kravet.

Våren 2022 beställde villaägaren utanför Laholm solceller till sitt tak. Han frågade projektledaren om arbetet skulle gå att utföra på plåttaket. Till svar fick han att det inte skulle vara några problem, eftersom företaget använder trampskydd.

”Offerten som husägaren skickat in är inte oskälig för det reparationsarbete som krävs.”

Allmänna reklamationsnämnden

Fler Arn-fall:
”Typ en trehundring” sa elektrikern innan priset femdubblades

Läs också:
Värmepumpsföretaget har fyra ärenden på svarta listan

När installationen var klar konstaterades att taket trots allt blivit skadat. Det var platt i nederkant och nedtryckt mellan läkten under solpanelerna. Efter kontakt med solcellsföretaget kom två personer och undersökte taket tillsammans med en plåtslagare som husägaren anlitat. De konstaterade att taket behövde bytas.

Snart därefter ångrade sig solcellsföretaget och meddelade att de inte skulle stå för takbytet, men kunde betala en kompensation. Detta tackade husägaren nej till, eftersom han och plåtslagaren ansåg att taket var förstört och att det fanns risk för läckage.

Enligt husägaren var färgsläpp enda felet på taket före solcellsmontaget. Det fanns inga bucklor. Dessutom användes inte utlovat trampskydd under arbetet. Därför gjorde han en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden, Arn.

I anmälan begär husägaren i första hand ersättning för omläggning av taket med 85 000 kronor, samt att solcellsföretaget står för nedmontering och återmontering av solpanelerna.

I andra hand begär han att få ersättning för omläggning av tak, demontering och montering av solpaneler samt hyra av byggställning till totala kostnaden 163 937 kronor.

Solcellsföretaget motsätter sig båda kraven. I stället har företaget erbjudit en kompensation om 25 000 kronor (inkl. moms) för skadorna och för att inte ha använt trampskydd. Företaget står även för demontering, montering och ställning om takbytet sker inom sex månader.

I sitt svar till Arn hänvisar solcellsföretaget till avtalet med husägaren. Enligt företaget har husägaren godkänt villkor där det framgår att det kan bli mindre bucklor/bulor eller repor under montaget.

Redan vid planeringstillfället var också taket bristfälligt i byggnadskonstruktionen på grund av rost, färgsläpp och felregling under takplåten. Enligt företagets villkor ansvarar det inte för bristande byggkonstruktioner.

Dock visar bilder som tagits före och efter solcellsmontaget på stora skillnader i takets skick. Bland annat syns flera större skador som framkommit efter att monteringen gjorts och ställningen tagits ner.

Solcellsföretaget tycker ändå inte att det ska stå för hela takbytet. Detta då skadorna som uppstått vid montagetillfället inte sträcker sig över hela taket.

Vad blev då nämndens beslut?

Konsumenttjänstlagen (1985:716) är tillämplig på tvisten. En tjänst är felaktig bland annat om resultatet avviker från parternas avtal eller om tjänsten har utförts på ett icke fackmässigt sätt (4 och 9 §§). Föreligger fel i tjänsten kan konsumenten ha rätt till skadestånd för den skada som felet orsakat (31 §). Det är konsumenten som ska visa att det är fel i tjänsten.

Parterna är överens om att företaget har orsakat skador på taket i samband med monteringen av solpanelerna. Nämnden har även tagit del av bilderna som visar taket före, under och efter monteringen av solelanläggningen. Bedömningen är att skadorna inte går att åtgärda utan att hela takskivor byts ut på den sida av taket där anläggningen monterats.

Läs också:
Vilken betydelse har ett sms till kunden med överslagsräkning?

Offerten som husägaren skickat in är inte oskälig för det reparationsarbete som krävs. Nämnden rekommenderar därför solcellsföretaget att betala 85 000 kronor till villaägaren. Företaget ska också ombesörja nedmontering och återmontering av solcellsanläggningen i samband med takreparationen.