Logga in

Det här klagar privatkunderna mest på

Publicerad
7 jun 2023, 08:01

Söndertrampat tak efter en solcellsinstallation och en värmepump som enligt säljaren inte är avsedd för värme. Här är listan över de 7 vanligaste installationstvisterna hos Allmänna reklamationsnämnden (Arn) hittills i år.

Vi har gått igenom alla ärenden hos Arn i gruppen Bostad (där installationer ingår) från 1 januari 2021 till och med 10 maj 2023.

Att sätta ihop solcellers kontakter – kontaktera – är en konst
Fem råd för att lyckas med solcellskontakter

Tre konflikter om solceller hamnar i Allmänna reklamationsnämnden om och om igen
Så undviker du de 3 vanligaste tvisterna om solceller

Solcellsinstallationer toppar listan med 105 ärenden hittills i år jämfört med 25 ärenden för hela 2021. Värmepumpar, som toppade listan under 2022 med 197 ärenden, har hittills i år 94 ärenden. Två övriga kategorier med många anmälningar är sanitetsgods/badkar/pool och badrum.

Här är kategorierna med flest anmälningar från den 1 januari till och med 10 maj 2023 – och några exempel på fall från verkliga livet.

1) Solceller, 105 anmälningar

Allt fler svenskar är missnöjda med solcellsinstallationen visar Arns statistik.
  • En husägare beställer en solcellsanläggning, men upptäcker efter en tid att växelriktaren är felaktigt konfigurerad. Dessutom saknas det bland annat DC-brytare från taket och en leveransförteckning på installerat material. Företagets beskrivning av hur panelerna kopplats stämmer inte och det gör inte heller den ritning som företaget skickat in. En besiktningsfirma anlitas och noterar flera fel i anläggningen. Arn går helt på kundens linje och rekommenderar företaget att göra om och göra rätt, utan kostnad för husägaren.
  • En besiktningsman hittar elva allvarliga fel i en solcellsinstallation – kunden kräver att få felen åtgärdade eller en ersättning på 50 000 kronor. Arn rekommenderar företaget att åtgärda bristerna utan kostnad för kunden. 
Värmepumpsinstallationer får också många anmälningar från missnöjda kunder till Arn.

2) Värmepumpar, 94 anmälningar

  • En fritidshusägare i Norrbotten köper en värmepump för att klara kalla vintrar. Men pumpen håller inte måttet – den är främst avsedd för att kyla, meddelar företaget. Kunden är minst sagt missnöjd. Arn ger kunden rätt och rekommenderar företaget att betala 13 500 kronor till fritidshusägaren, efter att ett nyttoavdrag med cirka en femtedel av priset gjorts med tanke på att värmepumpen köptes 2019.
  • En backventil drogs sönder vid installationen av en luft/vattenvärmepump, något som kunde ha orsakat att radiatorvatten läckt ut i färskvattnet. Arn rekommenderar företaget att montera en ny backventil.
Golvbrunnen är ett vanligt problem i badrum.

 3) Badrum, 67 anmälningar

 4) Sanitetsgods/badkar/pool, 38 anmälningar

  • Spabadet får plötsligt blåsor i plasten, något som kallas ”böldpest” i branschen. Men spabadsföretaget vägrar erkänna att blåsorna är ett fabrikationsfel. Arn konstaterar dock att spabadet är felaktigt, företaget ska utan kostnad för kunden stå för omleverans och installation.

5) Elinstallation, 29 anmälningar

  • En villaägare får sin luft/vattenvärmepump installerad av en värmepumpsleverantör, men snart börjar säkringarna gå och det kommer felmeddelanden. En elektriker upptäcker att pumpen är felinstallerad, eftersom elpatronen är inkopplad på trefas, trots att det är en enfaspatron, något som kan ha orsakat skador på pumpen. Men Arn pekar på att det är mycket svårt för en installatör att kontrollera hur hög belastning som finns på respektive fas vid installationen. Arn menar också att det saknas bevis för att pumpen skulle ha blivit skadad.Företaget ska dock stå för villaägarens kostnader för elektriker och proppar. Sammanlagt rekommenderas värmepumpsföretaget betala 7 800 kronor till villaägaren.

6) VVS-installation, 24 anmälningar

  • En fastighetsägare beställer en rörentreprenad i nyproduktion av ett VVS-företag. Men vid entreprenadbesiktningen underkänns arbetet. Vid en senare besiktning godkänns dock entreprenaden. Priset på tjänsten är 686 174 kronor, något som fastighetsägaren tycker är ett överpris med minst 200 000 kronor, eftersom parterna inledningsvis pratat om en kostnad på 300 000 kronor. VVS-företaget menar att man bara följt ritningarna och tillbakavisar helt att man skulle ha överfakturerat för det utförda arbetet. Arn konstaterar att entreprenaden bygger på  ett muntligt avtal som utförts på löpande räkning. Nämnden pekar på att fastighetsägaren helt saknar bevis och att det pris som VVS-företaget fakturerat inte alls är oskäligt. Anmälarens krav avslås därför.

Mats Österberg, produktutvecklare på Insu, svarar
Varför får inte elektriker installera värmepumpar?

7) Värmeanläggning, 17 anmälningar

  • En radhusägare beställer en ny gaspanna som ska spara 20 procent av uppvärmningskostnaden. Men pannan visar sig ha en högre förbrukning än den gamla. Företaget försöker justera gaspannan, men felet kvarstår och kunden vill häva köpet. Företaget menar att det inte är något fel på pannan och att ångerrätten i distansavtalslagen inte gäller. Arn pekar dock på att avtalet helt skett på distans och att lagen, som är tvingande till konsumentens fördel, därför gäller. Radhusägaren har därför rätt att häva avtalet och få tillbaka det hon har betalat. Företaget rekommenderas också att på egen bekostnad hämta och transportera gaspannan.