Logga in

”Rimligt” materialpåslag – vad sjutton är det?

Publicerad
20 apr 2022, 08:36

Elfirmor anmäls ibland till Arn av kunder som hittar billigare installationsprodukter på nätet. Några elfirmor fälls för höga påslag, andra inte. Entreprenadjurist Betti-Ann Pettersson reder ut vad som gäller.

Vi har skrivit om flera elinstallationsföretag som har blivit anmälda till Allmänna reklamationsnämnden, Arn, av kunder som tycker att materialpåslaget är oskäligt högt. Ett exempel är Elektrolund som fälldes och till sist hamnade på Råd & Röns Svarta lista. Nämnden tyckte att materialkostnad var ”väldigt hög” utan att firman motiverat det fullt ut.

Läs om tvisten här:
Så hamnade Elektrolund på Svarta listan

Bright Elteknik fick däremot rätt om sina materialpåslag. Arn slog fast att priset inte får avvika ”väsentligen” från vad elfirman själv betalar till sin underleverantör. Men det hade kunden inte påvisat i sina underlag.

Läs också:
Bright Elteknik fick rätt

Men var går egentligen gränsen mellan skäligt och oskäligt? Vi ställer fyra frågor till Installatörsföretagens entreprenadjurist Betti-Ann Pettersson, som ibland deltar som ledamot i nämndens beslut.

Vad är egentligen rimligt och vad är oskäligt när det gäller materialpåslag?

– Vad som är ett skäligt påslag måste bedömas i varje enskilt fall. Man måste titta på priset i dess helhet, inklusive arbetstimmar och andra eventuella avgifter. Många kunder stirrar sig blinda på materialpriserna isolerat, men man måste alltså se till helheten. Man kan säga att det blir oskäligt när helhetspriset skiljer sig omotiverat mycket från motsvarande tjänster som är sålda vid samma tid under samma förutsättningar.

Vad innebär det att ett pris avviker ”väsentligen” från vad elfirman betalat?

– Att elfirman lagt på ett för högt påslag på materialet jämfört med vad den själv betalat för det. I en tvist hos Arn om skäligt pris är det företaget som måste visa att förhållandena är sådana att priset de fakturerat är skäligt, till exempel genom att priset inte skiljer sig från andra elektrikers på orten eller att motpartens prisjämförelser inte är korrekta. Många företag missar att skicka in bevisning om detta och kan i vissa fall förlora målet på grund av det.

Hur lyder ditt råd till elfirmor som vill slippa tvister om materialpåslag?

–  Var tydlig och transparent i din prissättning mot din kund så att du enkelt kan förklara den. Ett sätt att skapa förutsebarhet och tydlighet är att avtala om ett fast pris, till exempel genom att skapa en egen prislista. På det sättet kan du normalt undvika frågetecken kring priset efter att du fakturerat.

–  Det är i de allra flesta fall när man inte avtalat om något pris alls som kunder invänder mot prissättningen. För att bemöta en sådan invändning behöver du ange hur många timmar och hur mycket material som gått åt samt pris per timme och materialenhet för att kunden ska kunna bedöma om priset är skäligt. Se därför till att alltid ha underlag för dina kostnader, som tidrapporter och leverantörsfakturor, så att du kan förklara utifrån dessa om kunden har frågor.

– Ett annat råd är att undvika att sätta priserna i relation till grossisternas nettoprislistor och erbjuda rabatter utifrån dem. Konsumenter har sällan insyn i hur rabattsystemen fungerar, och det blir därför otydligt för kunden. Kunden läser endast ”rabatt” och ”netto” och kopplar det till att kunden kommer få ett lågt pris. När kunden sedan jämför priserna på fakturan med priserna i näthandeln blir kunden missnöjd. Det hade troligen inte blivit fallet om du varit tydligare i din prissättning från början.

Björks El höjde timpriset:
”Behöver inte förlita oss på materialvinster för att gå runt”

Hur kan en elfirma bemöta kunder som jämför med nätpriser?

– Ett problem är att kunder jämför material som vänder sig mot konsumenter med produkter som elektrikerna använder sig av ur proffssegmentet. Produkterna kan se lika ut och heta nästan lika, men ändå skilja sig åt en hel del. Därför skiljer sig även priset.

– Kunderna kanske inte heller tänker på vad de får i övrigt om de köper materialet från elinstallationsföretaget, som tryggheten i att få adekvat material, kvalitet, logistikhantering och det ansvar för eventuella fel företaget står för i hela tio år efter köpet. De här skillnaderna är viktiga att kunna kommunicera med kunden. Kommunikation är alltid a och o när det gäller att undvika tvister, säger Betti-Ann Pettersson.