Logga in

Måste uttag som inte är blockerade monteras 1,7 meter upp?

Publicerad
18 okt 2023, 06:30
| Uppdaterad
19 okt 2023

När ska elektriker lära sig? undrade elektrikern som tog den här bilden. Men var regleras höjden och finns undantag?  Elsäkerhetsexperten Fredrik Byström Sjödin reder ut.

Experten svarar också på:
Hur många uttag ska det vara egentligen?

Hur får man till det snyggt?
Är grenkontakt enda lösningen i prefabväggen?

Fråga: När ska elektriker lära sig? undrar elektrikern Marcus Eklånge Gindemo, som dök på den här installationen i en nybyggd värmestuga i en skidanläggning i Mellansverige.

För visst är det väl reglerat att minst 1,7 meter över golv gäller för icke blockerade uttag för att minska risken för barnolycksfall? Men var gäller det och finns det undantag?

Fredrik Byström Sjödin: Ja, det stämmer. ELSÄK släppte detaljregleringen redan 2004. men detta regleras numera inom standardiseringen.

Grundregeln är att ett uttag ska vara säkert oavsett vilken höjd det installeras på. Ett vanligt uttag kan vara placerat var som helst på en vägg. Om det finns förhöjda risker, till exempel  risk för mekaniska skador, ska åtgärder vidtas. Alla uttag ska vara petskyddade och i de allra flesta fall vara skyddade av jordfelsbrytare. I och med det är risken för barnolycksfall i praktiken minimerad.

Okunskapen är stor eftersom branschen är konservativ och har svårt att ta till sig nya rön och regler. Men dessa regler har funnits i snart 20 år.