Logga in

Efter Easee-gate: Fyra saker innovativa bolag kan göra

Publicerad
17 apr 2023, 05:30

”Att en laddbox klarat fem miljoner laddcykler utan problem räcker inte, det är som att säga hur många gånger man åkt bil utan säkerhetsbälte och klarat sig.”

Cirka 140 000 av företaget Easees laddboxar har sålts i Sverige. I mitten av mars fick produkterna försäljningsförbud av Elsäkerhetsverket. Till sitt försvar hävdar Easee att deras laddboxar använder innovativ teknik som ingen standard tar höjd för.

– Det här är priset man betalar för att innovera. Och det är det som prövas nu, säger Knut Arve Johnsen, vice vd Hardware hos Easee, i en av Elinstallatörens artiklar.

“Fördelen med reglerelektronik är att den inte är så dyr, men den är inte erkänd inom standardiseringen som ett skydd.”

Joakim Grafström, teknisk expert hos SEK Svensk Elstandard

Bakgrund:
Easee om jordfelsbrytaren: ”Ingen standard tar höjd för vår teknik”

Mer om tekniken:
Tre skäl bakom försäljningsstoppet mot Easee

Ingen lag kräver att företag och produkter måste uppfylla standarder. Samtidigt kan det vara svårt att få kunders förtroende utan den säkerhetsgaranti som en standard innebär.

– Om ingen standard uppfylls gäller det att övertyga myndigheter och marknad om att produkten ändå är säker. Det kan vara tufft om man exempelvis vill hemlighålla delar av konstruktionen som kanske inte har patentskydd, säger Joakim Grafström, teknisk expert hos SEK Svensk Elstandard.

Att chansa och påstå att man klarar en viss standard, utan att kunna visa det, är trots allt sämsta alternativet. Risken är att företaget tvingas återta sina produkter, vilket kan bli kostsamt.

– Tråkigt är också att missnöjda kunder går på installatören eller affären där de köpt produkten, så det drabbar flera led, säger Joakim Grafström.

En ny standard tar upp till tre, fyra år att ta fram. Det kan upplevas som för lång tid av innovationsbolag som vill nå ut snabbt med sina nya produkter.

Det finns inga direkta genvägar, men Joakim Grafström ger fyra råd:

  • Snabbast: Låt ett provningsföretag testa produkten. Det ger ingen certifiering, men kunskap om vad produkten klarar. Kolla vilka standarder som finns och vad som är bra att klara. Vad saknas i produkten för att den ska bli lika bra eller bättre? ”Att bara berätta att en laddbox klarat fem miljoner laddcykler utan problem räcker inte, tyvärr. Det är ungefär som att säga hur många gånger man åkt bil utan säkerhetsbälte och klarat sig.” säger Joakim Grafström.
  • Rekommenderas: Övertyga Elsäkerhetsverket om att produkten är säker genom att skicka in tillräckligt underlag, berätta vilka tester som gjorts, med mera. Kanske behövs någon komplettering för att produkten ska bli säker?
  • Mer långsiktigt: Delta i standardiseringsarbetet och påverka utvecklingen av nya standarder. Mindre företag kan tycka att det är för dyrt. Då är det bra att påverka utvecklingen via en branschorganisation.
  • Ger intäkter: Finansiera standardiserings- och provningsarbetet genom att sälja konsulttjänster och utbildningar. Berätta för omvärlden att ”jag kan allt om detta”.

Elinstallatören har tidigare skrivit om Stockholmsföretaget Manetos labs, numera Blixt Tech, som tagit fram en snabb, helt elektronisk dvärgbrytare.

Standarden för dvärgbrytare och andra effektbrytare bygger dock på mekanisk brytning. Det har företaget löst genom att certifiera brytaren Blixt Zero mot en annan IEC-standard. På så vis får brytaren installeras i elcentraler, men inte ersätta mekaniska brytare. Tills vidare måste den kopplas i serie med en mekanisk brytare. Det kan komma att ändras 2024 när en uppdaterad standard förväntas bli klar. Företagets teknikchef är också med i den internationella certifieringsgruppen.

Läs också:
”Tusen gånger snabbare än mekaniska brytare”

Dilemmat för Easee är att det saknas jordfelsbrytarlösning och DC-skydd som uppfyller kraven i den standard som utrustningen är deklarerad för, EN 61008-1. Standarden är till för brytare monterade på DIN-skena. I Easees laddare används reläer i stället.

 – Fördelen med reglerelektronik är att den inte är så dyr, men den är inte erkänd inom standardiseringen som ett skydd, säger Joakim Grafström.