Logga in

Tio saker du behöver veta om nya elinstallationsreglerna

Publicerad
11 maj 2023, 09:57

Fjärde utgåvan av elinstallationsreglerna innehåller en hel del uppdateringar. Har du stenkoll på nyheterna? Elsäkerhetsexpert Joakim Grafström berättar om de viktigaste förändringarna.

Utvecklingen inom framför allt lågspänning går snabbt. Därför bjuder de nya elinstallationsreglerna, SS 436 40 00 utgåva 4, på en hel del förändringar.

“De som arbetar med medicinska utrymmen får mycket nytt att läsa på.”

Joakim Grafström, SEK Svensk Elstandard

Bra att ha koll:
”Biledaren kan skyddsjordas, men inte användas som jord”

Läs också:
Krav på jordfelsbrytare – ”det har förekommit missförstånd”

– Reglerna ska nu vara enklare att tillämpa, vilket ger större säkerhet och bättre funktionsduglighet, säger Joakim Grafström, elsäkerhetsexpert hos SEK Svensk Elstandard.

Han berättar om några av de största förändringarna:

1 Tydligare om bryt-, manöver- och skyddsanordningar

Kapitel 53 är rejält omstrukturerat. Det har blivit tydligare varför vissa apparater ska användas – till exempel om de ska skydda mot elchock eller mot termiska verkningar. Information om hur brytare kan användas har lagts till.

2 Nytt avsnitt om funktionsjordning

Tidigare hänvisade kapitel 54 till tillverkarnas anvisningar. Så är det även nu, men i nya avsnittet om funktionsjordning och skyddsledare finns även råd för de fall då tillverkares anvisning saknas. Det kan handla om miniarea eller andra viktiga tumregler.

3 Elinstallationer för solceller

Det händer mycket kring allt som gäller solceller. Därför har detta avsnitt uppdaterats på flera ställen och fått fler tydliggörande bilder.

4 Laddning av elfordon

Utbyggnaden av laddstolpar, och allt på DC-sidan, går snabbt. Därför har anpassning gjorts till laddningsstandarden SS-EN IEC 61851-1. Skydd enligt IPX4 och IK08 krävs. Uttag som inte kan användas samtidigt kan nu dela på skydd. Fordringarna om DC-felskydd har också uppdaterats, enligt IEC 62955.

5 Utrymmen för bad eller dusch

Numera står det i standarden att svängdörrar får användas. Duschväggar kan avgränsa område 0/1. Elmateriel i område 2 ska vara fast monterat och fast anslutet. 

6 Torra samt våta och fuktiga utrymmen

Avsnitten 750 (torra utrymmen) och 751 (våta utrymmen samt installationer utomhus) har flyttats till kapitel 51, där de finns med som bilagorna 51 NA och 51 NB. Skälet är att dessa avsnitt numera är upptagna i den internationella standarden och kommer att presenteras på ett annat sätt om några år.

– Vi hade kunnat ta bort dem helt, eftersom tabell ZA.1 i kapitel 51 beskriver dessa yttre förhållanden, men det blir tydligare att ha dem i bilagorna, menar Joakim Grafström.

7 Elinstallationer i hamnar

Avsnitt 709 handlade tidigare bara om småbåtshamnar. Nu omfattar det även liknande platser med landanslutning för fartyg. Dock regleras högspänningsanslutningar för färjor och andra större fartyg fortfarande av en annan standard.

8 Skydd mot ljusbågar

Den nya utgåvan har utökade rekommendationer kring användning av ljusbågsdetektorer.

9 Medicinska utrymmen

Avsnitt 710 om medicinska utrymmen är rejält uppdaterat. I typ2-utrymmen får ett första fel inte innebära att matningen bryts. Det innebär i praktiken krav på att IT-system används här. Systemet får inte enbart förlita sig på batterier.

– De som arbetar med medicinska utrymmen får mycket nytt att läsa på, säger Joakim Grafström.

10 Ändrade avsnittsnamn och terminologi

En hel del arbete med den nya utgåvan har handlat om att modernisera terminologin och förtydliga namnen på några avsnitt. Till exempel heter avsnitt 706 numera Ledande utrymmen där rörlighet är begränsad (tidigare Trånga utrymmen). Avsnitt 536.4 (tidigare Nödbrytning) heter nu Nödomkoppling, eftersom det även kan handla om att tillkoppla. 

Begreppet linjeledare ersätter generellt begreppet fasledare. Det passar bättre när reglerna i högre grad handlar om både AC och DC. Jordtagsledare kallas numera jordningsledare.

Det finns också nya definitioner av systemreferensledare, elsäkerhet och skyddsmetod. En systemreferensledare förbinder en spänningssatt del med jord. I växelströmssystem med tre linjer (faser) jordas vanligen neutralpunkten.

Det gällde förut:
”Beror på var i badrummet tvättmaskinen är placerad”

terminologi har också uppdaterats för att vara inkluderande utifrån läsarens kön, religion eller annan tillhörighet. Detta enligt krav från IEC och ISO. Till exempel har ordet lekman ersatts av ordinär person.

– Jag har även föreslagit en ändring av begreppet dvärgbrytare, men det är inte klart ännu, säger Joakim Grafström.