Logga in

Kunden ville inte betala för värmepumpens elinstallation

Publicerad
10 apr 2024, 06:01
| Uppdaterad
8 apr 2024

Villaägaren beställde installation av luft-vattenvärmepump från ett lokalt företag. När det var dags för betalning fick hon en extra faktura från en elfirma hon aldrig hört talas om. Hon tog saken till Allmänna reklamationsnämnden, Arn, som tagit ställning till vem som har rätt.

Villaägaren i Åmål beställde installation av en luft-vattenvärmepump från ett lokalt företag. Enligt offerten skulle installationen kosta 143 000 kronor, inklusive moms och efter rot-avdrag. En post i offerten var att nya arbetsbrytare, 3×10 A och 3×16 A, inte ingick. Hon fick också besked om att inga kostnader utöver offerten skulle tillkomma.

”Eftersom det är värmepumpsföretaget som formulerat offerten får det också ta ansvar för om den är otydlig och ger utrymme för olika tolkningar.”

Allmänna reklamationsnämnden

Läs också:
Värmepumpsföretaget har fyra ärenden på svarta listan

Läs också:
Företaget lärde upp honom – fick hans tränade blick emot sig

När installationen var klar blev villaägaren kontaktad av ett annat företag som ville skicka faktura för elarbeten. Det tyckte hon var märkligt eftersom hon aldrig varit i kontakt med det företaget, anlitat det eller fått någon information om att elektriker skulle anlitas för hennes räkning. Hon kunde omöjligt veta att värmepumpsföretaget inte hade någon egen elektriker.

Vid påpekandet hänvisade värmepumpsföretaget till offerten som sa att nya arbetsbrytare inte ingick. Villaägaren svarade då att även om hon ansåg att kommunikationen varit mycket otydlig gick hon med på att betala för arbetsbrytare, alltså komponenten, men inte för elarbeten. Hon påtalade också att hon ännu inte fått det skyddstak till värmepumpen som hon betalat för.

Trots detta fick villaägaren en faktura på 5 759 kronor för arbetsbrytare och elarbeten. Arbetsbrytarna kostade totalt 550 kronor plus moms, vilket blev 687,50 kronor. Resten (5 071,50 kronor) var arbetskostnad.

För att få slut på tvisten föreslog villaägaren igen att betala för arbetsbrytarna, men inte för elarbetet. Efter ett tag erbjöd hon sig även att bortse från skyddstaket, ifall resterande belopp på fakturan krediterades. På det fick hon inget svar. Därför gjorde hon en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden, Arn.

I sitt svar till Arn skriver värmepumpsföretaget bland annat att offerten inte avsåg någon helentreprenad, utan angav i detalj vad som ingick. Det ingick inte arbetsbrytare, vilket innebar att när företaget skulle installera värmepumpen fanns inget att koppla den till. De kontaktade då en elektriker som kunde komma samma dag, så att värmen kunde komma i gång. 

Om husägaren inte ville betala för detta kunde företaget be elektrikern ta bort det som inte ingick i offerten, det vill säga avsäkring, kablar och arbetsbrytare. Hon hade inte beställt detta, utan det var något som företaget ordnat för att lösa problemet. Företaget erbjöd henne att antingen betala fakturan och få taket på värmepumpen monterat eller att elektrikern demonterade materialet, att hon slapp betala fakturan och att hon sedan skulle få taket monterat.

Hur blev då nämndens beslut?

I offerten anges att posten ”Installation av luft-vattenvärmepump Panasonic T-Cap 12 kW” skulle kosta 127 000 kronor. Övriga poster, till exempel ”Installation av varmvattenberedare”, ”Installation av växelventil för varmvattenberedare” och ”Ny värmepump kopplas till element och vv” anges kosta 0 kronor styck. Posten ”Nya arbetsbrytare ingår ej 3X10A 3X16A” anges också kosta 0 kronor. Fakturan innehåller således ett antal poster för 0 kronor, och det är särskilt angett att arbetsbrytare inte ingår. Det står inget om installationen av dessa.

Läs också:
Dyrt för installatör som hävdade att takpris inte är maxpris

Eftersom det är värmepumpsföretaget som formulerat offerten får det också ta ansvar för om den är otydlig och ger utrymme för olika tolkningar. Det faktum att just arbetsbrytare inte skulle ingå anser nämnden har gjort att villaägaren haft skäl att tro att övrigt arbete – inklusive elarbete – skulle ingå. Detta gäller särskilt eftersom den enda post i offerten som har ett pris angivet är ”Installation av luftvattenvärmepump Panasonic T-Cap 12 kW”. Ordet installation kan inte uppfattas på annat sätt än att värmepumpen skulle installeras och fungera efter utförd tjänst till angivet pris.

Som en följd av offertens otydlighet har företaget inte rätt att kräva betalt av villaägaren för elarbeten. Nämnden rekommenderar därför att värmepumpsföretaget avstår från betalningskravet om 5 071,50 kronor. Om villaägaren redan har betalat ska företaget i stället återbetala beloppet till henne.