Logga in

Kranvridning kostade 5 125 kronor

Publicerad
8 maj 2024, 06:30
| Uppdaterad
7 maj 2024

Hyresgästerna i ett radhus blev utan varmvatten. Installationsfirman som kom dit missade att hyresgästerna själva skruvat på en kran nära pannan. I sin Arn-anmälan skriver husägaren ”En fackman borde ha kunnat hitta felet inom maximalt en timme”.

Hyresgästerna i ett radhus i Limhamn stod plötsligt utan varmvatten. Elpannan hade slutat att fungera. Efter att ha försökt lösa problemet själv, utan att lyckas, kontaktade husägaren ett installationsföretag. Företagets rutin vid problem med elpannor var att först skicka en elektriker för felsökning.

”Företaget har av goodwill rabatterat tid och material för ventilbytet. Samtidigt är det standard inom branschen att debitera för tid och resurser som åtgått för en åtgärd.”

installationsföretaget

Fler Arn-fall:
”Kostnaden sved – nästan hälften av vad värmepumpen kostat i inköp”

Läs också:
Fick rätt om värmepumpen i Arn, men… ”Ellevio var väldigt hårda i sina svar”

Elektrikern hittade dock inga elrelaterade problem med elpannan. Därför kallades en VVS-montör in för att felsöka VVS-systemet. Bland annat undersöktes och byttes blandningsventilen som var en potentiell felkälla.

När fakturan på 5 125 kronor kom tyckte husägaren att kostnaden var för hög. Felet hade visat sig vara mycket enkelt – en synlig kran i närheten av elpannan som hyresgästerna hade skruvat på av misstag. En fackman borde ha kunnat hitta felet snabbt och inom maximalt en timme.

Villaägaren bestred fakturan, men betalade för utkörning och en timmes arbete som han ansåg var rimligt. Efter diskussion satte installationsföretaget ner fakturan till 3 725 kronor, men husägaren tyckte fortfarande att det var för mycket. Han gjorde en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden, Arn. I sitt krav skriver han att beloppet ska bestämmas till de 1 400 kronor som han har betalat.

Detta bestrider installationsföretaget. Även om den gamla ventilen senare visade sig vara funktionsduglig, utfördes åtgärder förebyggande för att lösa problemet. Företaget har rabatterat kostnader för arbete och material. De medger också att montören vid det andra besöket kunde ha fortsatt felsökningen på ett mer noggrant sätt.

Därför har företaget av goodwill rabatterat tid och material för ventilbytet. Samtidigt är det standard inom branschen att debitera för tid och resurser som åtgått för en åtgärd. Det gäller även om felet är enkelt att åtgärda. Fakturan återspeglar det arbete och de insatser som gjordes för att lösa problemet med VVS-systemet. Fakturan är därmed rimlig.

Hur blev då nämndens beslut?

Det har inte framkommit att parterna träffat något avtal om fast pris, eller att annat har avtalats om priset för tjänsten. Om annat inte har avtalats ska konsumenten, utifrån omständigheterna i det aktuella fallet, betala ett skäligt pris för utförandet av tjänsten. Enligt nämndens uppfattning har av utredningen inte framkommit annat än att priset för utförandet av tjänsten får anses vara skäligt. Nämnden avslår därför kravet.

Läs också:
Kunden ville inte betala för värmepumpens elinstallation