Logga in

Vem orsakade vattenläckan vid mätarbytet?

Publicerad
25 apr 2024, 08:51

En villaägare tog in en elektriker för att byta mätare till sin fjärrvärmeväxlare. Vid bytet hittade elektrikern en vattenläcka – eller var det elektrikern som orsakade vattenläckan? Bevisen fick avgöra vem som fick rätt i Arn. 

Text

Villaägaren anlitade ett energi- och avfallsföretag för att byta energimätare i sin fjärrvärmeväxlare*. Företaget skickade dit en elektriker för jobbet. Men efter bytet upptäcktes det en vattenläcka. Kunden och företaget har olika versioner om vad som orsakade läckan. 

Frågor och svar

Vad är en fjärrvärmeväxlare?

En fjärrvärmeväxlare överför värmen från fjärrvärmenätet till bostadens värmesystem.

Ännu ett Arn-fall:
Kunden ville inte betala för värmepumpens elinstallation

Ännu ett Arn-fall:
Företaget lärde upp honom – fick hans tränade blick emot sig

Enligt kunden upptäcktes läckan av elektrikern som utförde jobbet, som därefter felanmälde det. Läckan ska ha orsakats av elektrikern på grund av att installationen utfördes på ett felaktigt sätt. Kort därpå fixade en reparatör från samma företag läckan, och eftersom skadan skett efter att mätaren byttes ut så utgick kunden från att företaget skulle stå för reparationskostnaden. 

Men till sin förvåning fick kunden en faktura på 5 600 kr, och misstänkte att företaget tolkat reparationen som ett köp av en tjänst. När kunden inte ville stå för kostnaden erbjöd företaget en faktura på 4 000 kr istället. 

Kunden betalade fakturan för att inte inkasso skulle bli inblandade, men valde därefter att vända sig till Arn. Till sitt försvar menade han att fjärrvärmeväxlaren var hel innan bytet och hade suttit uppe i tio år. Eftersom läckaget beror på att arbetet med bytet utfördes på ett felaktigt sätt kräver han därför att företaget ska betala tillbaka de 4 000 kronorna som reparationen kostade.

Men företaget svarade med en annan version av händelsen. Enligt elektrikern som utförde jobbet ska det inte ha läckt när han var på plats, utan att kunden själv skulle ha ringt och bett om hjälp med läckan. I huset fanns även en plattvärmeväxlare, som är en typ av värmeväxlare som använder metallplattor för att överföra värme mellan vätskor. Företaget menar vidare att det syns på plattvärmeväxlaren, som är placerad en bit ifrån fjärrvärmemätaren, att skadan har byggts upp under längre tid och inte har att göra med bytet av mätaren. 

Frågor och svar

Vad är en plattvärmeväxlare?

Plattvärmeväxlare är en typ av värmeväxlare som använder metallplattor för att överföra värme mellan vätskor

Ännu en tvist:
Var det mätarbytet som förstörde värmepumpens kretskort?

Men vem fick rätt i ärendet?

Bevisen för att läckaget ska ha skett på grund av ett fel i samband med bytet av mätaren ligger hos kunden. Efter att ha tagit del av bevisen menar Arn att kunden inte kunnat bevisa att det finns ett samband mellan den utförda tjänsten och läckaget. Vidare har inte kunden heller kunnat bevisa att tjänsten utförts på ett felaktigt sätt. Kundens krav att få tillbaka sina 4 000 kr från företaget har därför avslagits av Arn.