Logga in

Fick rätt om värmepumpen i Arn, men… ”Ellevio var väldigt hårda i sina svar”

Publicerad
15 apr 2024, 07:29
| Uppdaterad
12 apr 2024

I fallet vi skrev om nyligen började en värmepump strula strax efter ett elmätarbyte. Husägaren hörde av sig till elnätsbolaget med klent resultat. ”Man blir behandlad som mindre vetande.” Hur kom det sig att han ändå vann tvisten?

Strax efter att elnätsbolaget bytt elmätare vid Björn Liljas fastighet i Säffle kommun började värmepump och annan elektronik att krångla. Bland annat blev han tvungen att ersätta ett skadat kretskort i värmepumpen.

”…Det som förvånade mig mest var att ingen från elnätsbolaget kom hit och kollade vad som hade hänt. Det var ju en underleverantör som gjorde mätarbytet och hur vet de att den gjorde allt rätt?”

björn lilja, husägare

Om Arn-fallet:
Var det mätarbytet som förstörde värmepumpens kretskort?

Läs också:
”Kostnaden sved – nästan hälften av vad värmepumpen kostat i inköp”

Efter en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden, Arn, fick han rätt till skadestånd om 23 834 kronor för bytet av kretskort. Elnätsbolaget Ellevio accepterade Arns rekommendation och betalade ut beloppet. Men utfallet var långt ifrån självklart för Björn Lilja.

– Jag hade ingen framgång med mina egna förfrågningar hos Ellevio, även om kundtjänsten var trevlig. Bolaget var väldigt hårt i sina svar. Man blir behandlad som mindre vetande. Det skulle vara trevligt med en annan attityd, säger Björn Lilja som är utbildad civilingenjör på teknisk högskola.

Först när han tog frågan vidare till Arn hände något. Det som krävdes var korrekt dokumentation, bilder och ett skriftligt utlåtande från elektrikern som reparerade värmepumpen av märket Euronom. 

Dock fick han ett märkligt brev från elnätsbolaget ett par veckor före Arns beslut. Brevet innehöll ett allmänt påstående om att anläggningen på hans fastighet innehöll fel och att han borde vidta åtgärder.

– Det konstiga var att det inte stod vad som var fel, så hur kunde jag då åtgärda något? undrar Björn Lilja som har en äldre villa med huvudsäkring och elmätare utomhus i ett plåtskåp.

I sitt svar till Arn motsätter sig Ellevio att mätarbytet kunde ha något med skadorna att göra. Hänvisning görs till utlåtanden från bolagets egen elsäkerhetsexpert. Denne skriver bland annat att montören vid elmätarbytet kopplat in den blå N-ledaren i plint nummer 10. Av bilderna att döma har denna plint, samt resterande plintar, blivit korrekt anslutna i elmätaren.

Elektrikern som lagade värmepumpen skriver å andra sidan att det defekta kretskortet i exotrol styrning ”med högsta sannolikhet beror på att elmätaren till fastigheten blivit bytt och man glömt nollan vid installationen, då annan elektronik också gått sönder.”

Elskåpet med nollplinten. Foto: Björn Lilja

I sitt beslut skriver Arn att nämnden finner det mer sannolikt att skadorna orsakades av elmätarbytet än av annat. Grunden för beslutet är först och främst juridiskt och beror av vilka bevis som presenterats. I det här fallet var Björn Liljas bevisning bättre än den från Ellevio som bland annat förväxlat bilder på fastighetens elmätare med en annan. 

Nämnden konstaterade också brister i elnätsbolagets information till fastighetsägaren. Det är välkänt att det kan uppstå spänningsvariationer, kallade pikar, vid avbrott och tillslag av spänning. Pikarna kan skada känslig elektronik. Bolaget borde ha informerat Björn Lilja om denna risk.

– Jag fick ingen sådan info i förväg. Men det som förvånade mig mest var att ingen från elnätsbolaget kom hit och kollade vad som hade hänt. Det var ju en underleverantör som gjorde mätarbytet och hur vet de att den gjorde allt rätt? säger Björn Lilja.