Logga in

”Oseriösa företag utför installationerna”

Publicerad
7 jun 2023, 07:59
| Uppdaterad
8 jun 2023

Solcellstvisterna ökar markant hos Allmänna reklamationsnämnden (Arn) och har nu gått om värmepumpar som den installation som kunderna klagar allra mest på. En orsak till det står ut, menar experten.

Anmälda ärenden till Arn som gäller solceller har ökat från 25 ärenden 2021 till 179 ärenden 2022 och 105 antal ärenden hittills i år. 

Sverigechefen svarar vad man ska göra för att undvika installationsförbud
Svea Solar: ”Vi har brustit i de här enskilda fallen”

Trots det besiktigas bara en bråkdel
Nästan alla solceller kan vara felinstallerade i Kalmar län

Det förekommer många brister i solcellsinstallationer, enligt experten.

En anmälan behöver inte betyda att företaget gjort fel, ett exempel är ett fall då en villaägare klagade på solcellsanläggningens kapacitet. Anläggningen levererar cirka 8 000 kilowattimmar per år och inte de utlovade 16 000 kilowattimmar årligen. Men Arn ansåg inte att kunden kunde bevisa sitt påstående och avslog därför anmälan.

Men i flera ärenden gäller det illa utförda installationer eller uppdrag som genomförts på ett dåligt sätt. Ett sådant fall handlar om att installatörerna trampat sönder villaägarens tak vid solcellsinstallationen. 

Träd som skuggar solceller kan sänka elproduktionen.

En annan tvist uppstod om orsaken till solcellsanläggningens bristande kapacitet. Är det skuggan från träd och byggnader som drar ner elproduktionen? Det ansåg solcellsföretaget, medan villaägaren menade att det inte kan förklara att kapaciteten bara är 71 procent av den utlovade.

Arn slog fast att företagets avtal är otydligt på den punkten. Enligt avtalet förväntas solcellerna producera cirka 11 000 kWh/år, men årsproduktionen förutsätter att taket är skuggfritt, från exempelvis höga byggnader eller träd. Det finns därmed en avvikelse från vad som avtalats, ett fel som företaget svarar för, enligt nämnden.

I bägge fallen rekommenderar Arn att installatören åtgärdar felen.

Här är några av de bästa råden för den som tänkt installera solceller
6 konkreta råd till solcellsköparen

Cecilia Axelsson, Installatörsföretagen

– Det förekommer tyvärr många brister i solcellsinstallationer för tillfället. En mycket vanlig anledning är att tillverkarens anvisningar inte följts. En annan är att oseriösa företag, som ibland inte ens är elinstallationsföretag, utför installationerna, säger Cecilia Axelsson, expert på elsäkerhet och installationsteknik på Installatörsföretagen, som nyligen släppt branschreglerna Säker Sol och tillhörande verktyg som tagits fram som en helhetslösning för solcellsbranschen.

– Vårt mål är att de nya branschreglerna ska höja kompetensnivån, såväl som säkra kvaliteten på utfört och kontrollerat arbete, säger hon.