Logga in

”J–lar! det första jag tänkte när jag öppnade kåpan” – och fyra andra djur i installationerna

Publicerad
26 feb 2024, 07:30

Myror, gnagare och ryggradslösa djur. Vad finns i elskåpen där ute? Vi har inventerat.

Text

1. ”Jag har lärt mig hur myrbon ser ut”

Myror bygger gärna bon bland kablarna i kopplingcentralerna på belysningsstolpar. När bona suger åt sig vatten och kopplingsplinten fylls av lera kan det bli överslag mellan fas och nolla, något som löser ut jordfelsbrytaren. Något som elektrikern Johan Viman fick erfara.  Samtidigt fick han vassare naturkunskaper. ”Jag har lärt mig hur myrbon ser ut”.

Läs vidare:
”Jag har lärt mig hur myrbon ser ut”

2. ”Otroligt att den lyckats klättra in”

Henrik Eriksson trodde sig ha sett det mesta och lite till. Men efter att ha felsökt elcentralen hos sin kund blev han överraskad när han hittade en daggmask som krupit in bakom en säkring och orsakat gnistor. 

Läs vidare:
Ovanliga djurfyndet i centralen: ”Otroligt att den lyckats klättra in”

3. Getingkyrkogården

Getingar kan leta sig in nästan överallt för att bygga bon, såsom i en gammal fiskebod eller i ett elskåp. Eller bakom vägguttag som i Harry Tunongs fall. Efter att ha öppnat vägguttaget vällde det ut med döda getingar som bränt sig mellan fasen och jorden.  

Läs vidare:
Elfelskalendern lucka 9: ”Biltemas blå skarvhylsor hade även de kommit till användning hoppressade med avbitartång”

4. Gnagda kablar

När möss eller råttor bestämmer sig för att bygga bon ser en trång elcentral bra ut på pappret, tills att de får sig en stöt. Henric Hagberg menar på att möss och råttor gnager gärna på plast och kablar är ett lätt byte. Men vissa kablar blir skonade, vilket lämnar utrymme för spekulationer. Såsom Mats Klaréns teori, att gnagarna inte gillar smaken av bly lika bra som kablar av plast och aluminium. 

Läs vidare:
Gissade du rätt om skadade kabeln?

Läs vidare:
Råttsäkra kablar – finns det?

5. ”Jävlar! Det var det första jag tänkte när jag öppnade kåpan”

Så beskrev Kenneth Olsson sin upptäckt av en stor huggorm i en elcentral. Oftast brukar ormar sola på stenar för att värma upp sig, men i Kenneths fall fick varma kablar och proppar i elcentralen duga. Därefter orsakade ormen kortslutning efter att ha bränt sig mellan fas och jord.

Läs vidare:
Kenneth hittade slingrande strömbrytare