Logga in

Råttsäkra kablar – finns det?

Publicerad
28 mar 2022, 07:45

Går det att välja en viss sorts kabel, för att undvika kortslutning och brand orsakad av gnagare? Så enkelt är det inte, menar en tillverkare. Men det finns proffstips att följa.

Råttor och möss älskar att gnaga på allt, även elkablar. Det kan i värsta fall leda till kortslutning och brand. Hur undviker man det i hus där råttor och möss tar sig in?

“Myten om att råttor inte gillar aluminium stämmer inte. Enligt min erfarenhet är det bara stål som stoppar dem.”

Tony Söderlund, ELEKTRIKER i Avesta

Mer om gnagarskador:
Gissade du rätt om skadade kabeln?

Viktigt att göra rätt:
Hur många elfel kan man göra när solceller installeras?

Vid renoveringen av en sommarstuga upptäckte elektrikern Tony Söderlund i Avesta att råttor gnagt på en gruppledning till vägguttagen. Kabeln var en så kallad EKLK, som har en tjockare aluminiummantel under plasten. Han hade hört att den sortens kabel skulle kunna stå emot råttangrepp. Men så var det uppenbarligen inte.

– Myten om att råttor inte gillar aluminium stämmer inte. Enligt min erfarenhet är det bara stål som stoppar dem, säger Tony Söderlund.

Han skickade ut en fråga om det i Facebook-gruppen Elfel där engagemanget blev stort med många förslag och tips. ”Har jobbat med gnagsäkra kablar och då får man vänja sig vid dubbla arean” lyder en kommentar. ”EKPK var råttsäker” lyder en annan. Ett tips är att äldre EKKL med blymantel avskräcker råttorna.

Kablar som innehåller bly får dock inte längre säljas. Det är också tveksamt om de gör stor skillnad som skydd mot råttor, menar Mats Klarén, produktchef hos Nexans Sweden.

Mats Klarén

– Men kanske tycker inte råttorna att bly smakar lika gott som plast och aluminium? spekulerar han.

Kabeln EKPK, som ibland kallas ”råttsäker”, är lindad med stålband som hindrar skadegörelse av gnagare. Den sortens kabel säljs inte heller längre. Enligt Mats Klarén upphörde försäljningen på grund av för låg efterfrågan. Stålbanden gjorde att installationen blev krångligare och dyrare, vilket troligen bidrog till det låga intresset.

– I dag får man i stället välja det installationssätt som krävs för den aktuella platsen. Vägledning finns i manualen ”Elinstallationer i lantbruk och hästverksamheter, 2019:1”, säger Mats Klarén.

På vissa platser krävs metallskärmad kabel, som EKLK/EQLQ eller EKKJ/EXQJ. Kabelns skärm (av aluminium/koppar) gör att säkringen löser ut vid en skada. Exempelvis om en råtta gnager igenom plasten och det blir kontakt mellan den spänningssatta ledaren och skärmen. Detta minskar risken för brand.

Mer om kabelförläggning:
Knorr eller inte knorr på PEN-ledaren?

Tony Söderlund har gjort flera elinstallationer i jordbruksbyggnader, bland annat spannmålssilos som drar till sig möss och råttor. Vid sådana jobb följer han råden i manualen, för montering och skydd av kablarna.

– Det kan till exempel handla om att skruva på kabelskydd av stål utanpå kablarna, eller att sätta kabelstegarna så att råttorna inte kommer ut på dem, säger han.

Några proffstips för att undvika råttskador

  • Använd metallskärmad kabel, så att säkringen löser ut vid en gnagskada.
  • Skydda kabeln med OMG-rör, varmförzinkad plåt eller förlägg ingjuten kabel.
  • Montera kabelstegar på högkant. Kablarna ska vara najade.
  • På väggar ska kabelstegar sättas minst 50 centimeter över och 10 cm under horisontella ytor (där råttorna kan gå). Mekaniska skydd bör finnas upp till minst 120 cm över golvet.
  • Läs manualen ”Elinstallationer i lantbruk och hästverksamheter, 2019:1, kapitel 6”.