Logga in

”Borde vara självklart där man jobbar med livet som insats”

Publicerad
8 mar 2023, 10:05

En QR-kod som leder till en sajt med en lång instruktion är ingen ovanlig situation inom elkraft och industri. Det vill Johan Lundell ändra på, med hjälp av symbolspråk.

El syns inte och det är viktigt att göra rätt för att undvika fara. Underhåll i elskåp, kraftstationer och ställverk är många gånger komplext. Då är det inte bra om utförarens ögon behöver hoppa fram och tillbaka mellan instruktioner och verkligheten.

Otydligt:
Missade nollan på serviskabel – Elsäkerhetsverket kritiserar energibolag

Säkerhet vid induktion:
”Uppenbarligen finns kunskapsluckor på det här området”

Johan Lundell.

– På många ställen finns QR-koder. Men de används sällan, eftersom de vanligen leder till webbsidor med instruktioner. Därför är visualisering viktig – att symboler används på intuitiva sätt, säger Johan Lundell, innovatör på företaget Nodd i Uppsala, som ser flera problem i dagens dokumentation och instruktioner.

Ett problem är att bilder allt oftare används i instruktioner. Det kan verka bra och som att det leder till ökad klarhet. Men det räcker inte, menar Johan Lundell. En bild innehåller mycket brus och kan därför vara otydlig.

”Att stora tomma ytor i ställverk och elcentraler inte används bättre för att göra det lättare för tekniker att komma ihåg det viktigaste är beklagligt, men inte svårt att förbättra.”

Johan Lundell, innovatör på företaget Nodd

– Om en bild är som tusen ord, är en notation (till exempel ritningar, musiknoter och kartor) som tusen bilder. Fotografier behöver överlagras på smarta sätt, så att teknikerna förstår snabbare vad som menas, säger han.

Exempel på symboler för status på jordning. Illustration Johan Lundell

En genomgående grafisk form för såväl uppmärkning som instruktioner skulle göra arbetet säkrare, menar Johan Lundell.

Han tar som exempel vägtrafiken, där skyltar med symboler används för att ge snabba och tydliga instruktioner. Liknande metoder borde användas mer även inom elkraft och vid elanläggningar.

– Det behövs rätt info på rätt plats vid rätt tillfälle. Att hänvisa till att ”det finns instruktioner” räcker inte. Ingen har med sig ett 70-sidigt ESA-dokument upp i korgen, säger han.

Under senare tid har han arbetat med att utveckla symbolspråk, så kallade notationer, för industrin och elkraftsbranschen. Till exempel för att tydliggöra hur jordning av en kraftledning ska göras med jordspett, och vilka kontroller som krävs.

Tydligare gruppförteckning. Illustration: Johan Lundell

– Tydliga skyltar och symboler borde vara självklara i verksamheter där man jobbar med livet som insats, säger Johan Lundell.

Han gör liknelsen med cockpit i ett modernt flygplan. Vid nödsituationer ändras belysningen i instrumentpanelen, så att piloterna endast ser det väsentliga – det de behöver ha koll på just då.

De två myndigheter som ansvarar för elsäkerhet och arbetsmiljö, Elsäkerhetsverket och Arbetsmiljöverket, har hittills inte tittat specifikt på detta med skyltning. Enligt Christina Jonsson, enhetschef på Arbetsmiljöverkets avdelning för regler, pågår inget projekt för att se över behovet av bättre skyltning.

Enligt ansvarig handläggare för skyltar och signaler finns i dagsläget bara krav för en skylt gällande el i föreskrifterna om arbetsplatsens utformning, AFS 2020:1. Det är den som anger varning för ”farlig elektrisk spänning”. Det är också den enda elskylt som finns i direktivet 92/58/EEG om minimikrav beträffande varselmärkning och signaler för hälsa och säkerhet i arbetet. 

Läs också:
Efter ljusbågen: ”Det är en brist att inte Arbetsmiljöverket har föreskrifter om elsäkerhet”

Arbetsmiljöverket vill inte ge någon kommentar kring om symbolspråket behöver förbättras, eller om det skulle kunna höja säkerheten vid till exempel underhållsarbete.

Det tycker Johan Lundell är synd.

– Att stora tomma ytor i ställverk och elcentraler inte används bättre för att göra det lättare för tekniker att komma ihåg det viktigaste är beklagligt, men inte svårt att förbättra, säger han och tillägger:

– En alltmer komplex situation med elbilars brandfara och solcellers bakspänning gör nog att vi behöver ta ett par steg till för att hjälpa fler att undgå olyckor.