Logga in

Stormen Louis: ”Nästan alla hade ström dagen efter”

Publicerad
28 feb 2024, 10:29

Tio gånger fler fel än en vanlig dag var facit efter fredagens storm. Men redan morgonen efter hade driftgänget och montörerna i fält avhjälpt de flesta felen. Här är fyra faktorer som gjorde insatsen snabb och fri från olyckor. 

Väderplaneringen stämde

– Det är ofta så att vädervarningarna inte stämmer. Men den här gången blev det precis som meteorologerna på SMHI förutspått. När träd började rasa ner och det kommer in tio gånger fler fel än en vanlig dag får vi chans att se om vår organisation verkligen fungerar.

Det säger Anders Ekberg, ansvarig för nätdrift på Ellevio, som fick varningar redan under torsdagen. Då starades dialogen med entreprenörerna. Nätbolaget har 80 personer i driftorganisation. Men fältarbetet görs av entreprenörer, i det här fallet Vattenfall Services och One Nordic. 

Se video på hur träd tas bort från kraftledning:
Riskfylld upprensning efter stormen Alfrida

Läs också:
4 råd för att undvika induktionsolyckor

Fakta Stormen Louis

Ett lågtryck orsakade vindar av stormstyrka med orkanstyrka i byarna. Ovädret började i Halland på fredagsmorgonen och rörde sig upp över Bohuslän där det nådde sin kulmen runt lunch. Ovädret drog vidare upp över Skaraborg, Värmland och Bergslagen och träffade Dalarna med blötsnö under kvällen för att till slut nå Hälsingland. 

  • 33 000 av Ellevios kunder påverkades av strömavbrott.
  • 250 incidenter inträffade i i låg- och mellanspänningsnäten, fördelat på 130 mellanspänningsfel och 125 lågspänningsfel.

Hur arbetar man säkert i en storm?

– Det viktiga är inte en vindgräns i ett policydokument. Riskbedömning måste göras där man är. Står du på ett öppet fält kan det vara okej att dra en frånskiljare i en storm. Står du omgiven av träd behöver vindgränsen inte vara uppnådd för att vi ska anse att arbetet inte är säkert att utföra, säger Anders Ekberg.

Entreprenörerna vill ofta mer än driftcentralen, montörerna i fält månar om att hjälpa kunderna som är utan ström.

– Det är viktigt att föra dialogen mellan DC och entreprenör. Det händer att driftcentralen stoppar arbetet till dess att vinden har mojnat, säger Anders Ekberg. 

Nedgrävning och fjärrstyrning

Efter stormen Gudrun år 2005 har det svenska elnätet i hög grad grävts ned. Skulle stormen Louis ha inträffat på den tiden hade arbetsinsatsen räknats i veckor.

– Elnätet är mycket mer motståndskraftigt i dag med långt färre luftledningar, säger Anders Ekberg. 

I lördags morse återstod 70 strömlösa kunder jämfört med som mest 33 000 föregående dygn. Senare under lördagskvällen hade samtliga fått strömmen tillbaka. 

– Det första vi gör när träd börjar rasa ner i ledningar är att vi använder fjärrstyrda frånskiljare och kopplar om matningen för att nå fram med el till kunderna. Det vi inte kan ta hand om på det sättet blir arbetsordrar till våra entreprenörer.  

Läs också:
Efter dödsolyckorna: Hur skulle Ellevio få alla att följa instruktioner?

Vad är den stora utmaningen?

– I bästa fall ligger det bara träd mot ledningen. Men vi hade fler fall där ledningen också gått  av. Då behöver man åka ut med maskin och sträcka upp ledningen, det är jobbigare. Här handlar det om att våra entreprenörer har gjort ett jättejobb. En stor eloge till dem, säger Anders Ekberg.