Logga in

Måste man ha sele i saxliften?

Publicerad
22 mar 2023, 05:30

Är det lag på sele i saxliften? Jag har hört att det skulle kunna leda till värre skador om den skulle välta. Arbetsmiljöexperten Rickard Lindberg svarar.

Text

Läs också:
Traversförare fällde elektriker i saxlift

Läs också:
Fallolyckor orsakar flest skador på jobbet

Fråga: Måste man ha sele i saxliften? Jag har hört att det skulle kunna leda till värre skador om den skulle välta.

Svar: Om man behöver personlig skyddsutrustning, i det här fallet sele eller inte beror på en rad omständigheter.

En riskbedömning genom att värdera sannolikhet och konsekvens ska alltid utgöra grunden för vilka skyddsåtgärder som behöver vidtas. Det finns inga generella krav på att förare av saxliftar och mobila arbetsplattformar alltid ska använda en personlig skyddsutrustning.

Reglerna kring mobila arbetsplattformar är tydliga och säger att personlig fallskyddsutrustning ska användas om det finns risk att saxliften kan bli påkörd.

Syftet med den personliga skyddsutrustningen är att förhindra att föraren rasar utanför vid en kollision, eller i värsta fall hamna under saxliften om den skulle välta.

Personlig skyddsutrustning som används på rätt sätt kan, om olyckan är framme, minska på graden av personskador snarare än tvärtom. Energimängden är en direkt avgörande faktor till skadans omfattning, högre energier ger svårare skador så det handlar om att få ner energierna.

Företaget kan under alla omständigheter i sitt systematiska arbetsmiljöarbete upprätta egna skyddsinstruktioner om allmänna krav på användning av personlig skyddsutrustning, det gäller även när det finns krav från beställaren eller BAS P/U. Oavsett vem som upprättar ordning- och skyddsreglerna är föraren skyldig att följa dessa på arbetsplatsen.