Logga in

”Uppenbarligen finns kunskapsluckor på det här området”

Publicerad
28 maj 2020, 08:38

Den senaste tidens allvarliga olyckor vid elnätsarbete har lett till ifrågasättande av kunskaperna inom induktion. Nu ska en ny arbetsgrupp se över hur dokument och utbildning kan bli bättre.

En ny arbetsgrupp inom EBR (Elnätsbranschens riktlinjer) ska se över riskerna med induktion. Gruppen som huvudsakligen består av representanter från elnätsbranschen ska titta på möjligheten att ta fram en ny publikation om induktion. En sorts komplettering av ESA Arbete. En annan uppgift kan bli att se över utbildningen inom induktion.

– Det finns onekligen ett behov av att tydligare beskriva riskerna med induktion, utifrån vad vi hör från branschen. Uppdraget för gruppen är inte formulerat än, så det är för tidigt att säga exakt vad den ska göra. Men vi hoppas det kommer att vara klarlagt före sommaren, säger Per-Olov Engman, sakkunnig EBR hos Energiföretagen.

”Om personerna följt ESA-anvisningarna och ändå inte förstått riskerna och vilka åtgärder som krävs för att undvika faror – då behöver något åtgärdas.”

Johan Lidbaum, överinspektör Elsäkerhetsverket.

Vattenfall Services vd efter Örnsköldsviksolyckan: ”Efter händelsen som nu skett behöver ESA-utbildningen om induktion eventuellt ses över”

Elsäkerhetsexperten är kritisk: Dödsolyckan i Örnsköldsvik: ”Det finns ingenting att skylla på”

Arbetsgruppen har blivit extra angelägen efter den senaste tidens allvarliga olyckor där induktion varit inblandad. Utöver dödsolyckan i Örnsköldsvik i slutet av april inträffade en liknande olycka i Skellefteå Krafts nät den 14 maj. Där fick linjemontören hjälp snabbt och klarade sig levande ur händelsen.

– Uppenbarligen finns det kunskapsluckor på det här området. Hur de har uppstått kan vi bara spekulera i. Men om personerna följt ESA-anvisningarna och ändå inte förstått riskerna och vilka åtgärder som krävs för att undvika faror – då behöver något åtgärdas, säger Johan Lidbaum, överinspektör på Elsäkerhetsverket.

Myndigheten deltar i arbetsgruppen för ESA med en person. Denne bidrar främst med expertkunskap om elsäkerhetsregler. Elsäkerhetsverkets föreskrifter ligger till grund för elsäkerhetsanvisningen ESA Arbete.

Även en kulturfråga: Efter dödsolyckan – linjemontörer vittnar om tystnadskultur

Enligt Energiföretagen uppdateras EBR:s publikationer kontinuerligt. Senaste uppdateringen av ESA Arbete blev klar i december 2019. Då förnyades även tillhörande utbildning och ett lärarlyft genomfördes. Den nya arbetsgruppen ska alltså fokusera på induktion.

Största förändringen av utbildningen 2019 är att den numera ska anpassas mer till beställaren och förkunskaper hos gruppen som utbildas. Det ställer högre krav på lärarnas flexibilitet.

– Den som beställer utbildningen måste då bli tydligare med vad den vill att kursdeltagarna ska lära sig, och vilka risker som finns i deras nät, säger en lärare som vill vara anonym.